Anasayfa » Karışık Sözler » Egitim ile ilgili En Anlamlı Sözler

Egitim ile ilgili En Anlamlı Sözler

Egitim ile ilgili ünlü Düşünürlerin sozleri, Egitimin önemini anlatan sözler,Eğitimle İlgili mevlana Sözleri,Eğitimle alakalı en Değerli Sözler,Eğitim ile ilgili Atatür sözleri,egitimsiz ülkeler için sözler ,egitimsiz insanlara sözler,Egitim ile ilgili kısasözler

Hazreti muhammed s.a.v Sözleri
Egitim ile ilgili sözler

Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. (Hz. Muhammed (SAV))

Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır. Aristoteles

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. Samuel Smiles

İnsan eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. lmmanuel Kant

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. Sokrates

Eğitim bir insanın dikdatör olmasına değil önder olmasına yarar. Lord Braugham

İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Cervantes

Anlamlı sözler
Egitim ile ilgili sözler

Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. Konfüçyus

Eğitimden yoksun olan insanlar ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. Ziya Gökalp

Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır. Dante Alighieri

Eğitim kafayı geliştirmek demektir belleği doldurmak değil. Mark Twain

Ekmekten sonra eğitim bir milletin en büyük ihtiyacıdır. Lord Byron

Resimli egitim sözleri
Eğitim ile ilgili ünlü Düşünürlerin sozleri

Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. Ralph Waldo Emerson

Eğitim kabiliyetleri olgunlaştım ama vücuda getiremez. Voltaire

Eğitim refah anında bir süs felaket sırasında bir sığınaktır. Aristoteles

Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez. Nicolas Boileau

Eğitimin insanı bozmaması yetmez daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigne

Eğitimin amacı doğuştan insanda var olan cevheri işlemek özü geliştirmektir. Galiani

Eğitim ile ilgili kısa sözler
Egitim ile ilgili sözler

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse onu öğretebilmek de beceridir. M. T. Cicero

Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir. Herbert Spencer.

Eğitim ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır. A. North Whitehead

Eğitim görmüş bir kimsede ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. Calvin Coleridge

İnsan için en güzel terbiye insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. Walter Scott

Terbiyenin gayesi insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Eflatun

Bir mermer parçası için heykel traş ne ise ruh için de eğitim odur. Thomas Edison

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. Albert Einstein

Eğitim ana dizinden başlar her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Bacon

Eğitim çocuğu önce dünyada sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir. Wolfgang Van Goethe

Eğitim ile ilgili Resimli sözler
Egitim ile ilgili ünlü Düşünürlerin sozleri

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. Thedore Roosevelt

İnsan kuvvetsiz mukavemetsiz ve istinatsız doğar onu kuvvetli mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. Jean J. Rousseau

Egitim ile ilgili sözler Yunus Emre

İlim ilim bilmektir,

İlim Kendin Bilmektir,

Sen Kendini Bilmezsin

Bu Nice Okumaktır… Yunus Emre

İlim okumaktan garaz kendi özünü bilmektir. Yunus emre

Eğitim ile ilgili sözler Mevlana

Gözleri kamaştıran renkli camları kır da öyle bak ki gözüne çarpan şeyin ne olduğunu görebilesin. Hz. Mevlana

Sık sık verilen aynı öğütlerden sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. Hz. Mevlana

Bilmek başka, bulmak başka, olmak daha başkadır. Hz. Mevlana

Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek. Hz. Mevlana

Egitim ile ilgili Türk ünlülerden sözler

Hangi yaşta olursanız olun, birşeyler öğrenmeye çalışın. Semih Yaşar

Bir bölge halkı gereğince eğitilmeden o bölgede kalkınmadan bahsedilemez. Vehbi Koç

Öğrenmek için okumayan, ezberleyebilir ama öğrenemez. Muhammed BOZDAĞ

Köksüz eğitim, ne kafir eder ne müslüman. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir. Hüsranına ağlasın. Tevfik Fikret

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

Eğitim ile ilgili Resimli sözler
Egitim ile ilgili sözler

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk)

Anlamlı Sözler 2020

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. BOREN)

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. (H. Mann)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. (Bernard Shaw)

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır. (Plato)

ALTIN  ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir…..PİTAGOR

Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (Alexander Everett)

Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. BRIGITTE

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)

Bilgiyle dirilenler ölmez.  (Hz. Ali)

Bir çivi yüzünden bir nal,bir nal yüzünden bir at,bir at yüzünden de bir atlı gidiverir…..FRANKLİN

Bir gemiyi iki reis batırır. TÜRK ATASÖZÜ

Bir şeye ait herşeyi öğrenin; herşeye dair bir şeyler bilin. (var dyke)

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.         (francis bacon)

Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür. (1970’lerin Bir Duvar Yazısı)

Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin…..ÇİN ATASÖZÜ

Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta kalamaz. (oliver cromwell)

Durgun su solucan yetiştirir.(dünya atasözü)

Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa ,bugün yeterli değilsiniz demektir. (earle wilson)

Dünyayı seller bassın ördeğe vız gelir…..ATASÖZÜ

Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden  düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

Ünlü Düşünürlerin Sözleri 

Düşünmeden öğrenmek faydasızdır, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir   (confuclus)

Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz…….CONFİCİUS

En güçlü hafıza bile en zayıf mürekkepten solgundur. (Meçhul)

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar    (emile raux)

Erkek karısını bir buketle şaşırtabilir.Bir kutu çikolatayla mutlu eder.Bir ALTIN kolye ile de şüpheye düşürür……SAM EWİNG

Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz….KONFÜÇYÜS

Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil,aranan kişi olmaya da bağlıdır….FOSTER WOOD

Ey yaşam senin bunca değerli oluşun ölüm sayesindedir….SENECA

Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.        (chesterfield)

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.   (peter f.drucker)

Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır. NIETZSCHE

Güzel yüz aynaya aşıktır…..MEVLANA

Hava soğuduğunda gölge veren ağaçları unutursun…JAPON ATASÖZÜ

Geç kalanları hiç affetmez….GORBACHOV

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler;  onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. (Seneca)

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.   (montaıgne)

Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil… CLAVDIUS

Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği  yatar.  (Louis D. Brandeis)

Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz.Ama herkesi her zaman aldatamazsınız…….ABRAHAM LİNCOLN

Herşeyin anahtarı sabırdır. Civcivi,yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak  değil.    (arnold closow)

Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi  olduğu yerde tutar.  (Woltaire)

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.       (j.keth moorhead)

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz….W.SHAKSPEARE

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold)

İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde  konuşmak. (Sadi)

İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. CICERO

İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler…..VOLTAİRE

İnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. F.Von KOTZEBUE

İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler….KONFÜÇYÜS

**** İşlemeyen demiri kendi pası mahveder.  İnsanı tembelliğe alışması mahveder. (hint atasözü)

**** İyiliğin bilgisine sahip olmayana      bütün diğer bilgiler zarar verir         (montaigne)

**** Kaplumbağa başını çıkarıp, önünü görmeden ilerlemez…Kaplumbağayı küçümseme……ANONİM

**** Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun.   Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer          (zemahşeri)

**** Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur.  (Konfüçyüs)

**** Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. (R. Hull)

**** Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez     (andre gide)

**** Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.        (m.akif ersoy)

**** Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. (G. Herbert)

**** Kum üstünde şaton olacağına taş üstünde kulüben olsun….ANONİM

**** Kurbağayı koltuğa oturtsan,o yine çamura atlar….ARTHUR MİLLER

**** Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir. EFLATUN

**** Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.    (francis bacon)

**** Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. BYRON

**** Ne kadar bilirsen bil,anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır….MEVLANA

**** Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. (çin atasözü)

**** Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.     (çin atasözü)

**** Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI

**** Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir.   Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.   (farabi)

**** Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar  ayağa kalkıp kalkmamandır. (Vince Lombardini)

**** Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. (Emerson)

**** Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin.  (william whately)

**** Savasın iyisi, barısın kötüsü yoktur. BENJAMIN FRANKLIN

**** Taş da yumurtanın üstüne düşse,yumurta da taşın üstüne düşse,olan yine yumurtaya olur….RUM ATASÖZÜ

**** Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir. B.RUSSEL

**** Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. LLOYD GEORGE

**** Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar. NAPELEON

**** Üç şey sürekli kalmaz;     ticaretsiz mal,   tekrarsız bilgi,     cesaretsiz iktidar.      (ş.sadi)

**** Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. (Konfüçyüs)

**** Yanılgı insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanlış yapıyorsunuz demektir. (J. Jenkins)

**** Yapabileceğin kadar söz ver.Sonra söz verdiğinden fazlasını yap….ANONİM

Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır….LEO BUSCAGLİA

**** Yaşadığımız her an kendi hakkını ister.    (goethe)

**** Yaşamak için yemelisin,yemek için yaşamamalısın…….ÇİÇERO

**** Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir. M.L.KING

**** Yıpranmak paslanmaktan iyidir.  (bishop cumberland)

**** Yiğitlik intikam almak değil, tahammül etmektir. SHAEKESPEARE

**** Zamanın değerini yapacak işi olan bilir     (atasözü)

Yorum yapın