Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

EĞİTİMLE İLGİLİ EN ANLAMLI SÖZLER

0

Eğitimle İlgili Özlü Sözler
Eğitimle alakalı en Değerli Sözler


Eğitimle İlgili Resimli Sözler

Eğitimle İlgili Resimli Sözler

**** Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

**** Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

**** Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

**** Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

**** Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

****  En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

**** Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk)

Eğitimle İlgili Resimli Sözler

Eğitimle İlgili Resimli Sözler


**** Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. BOREN)

**** Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

**** Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

**** Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. (H. Mann)

**** Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

**** Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)

Eğitimle İlgili Resimli Sözler

Eğitimle İlgili Resimli Sözler


**** Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

**** Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)

**** Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. (Bernard Shaw)

**** Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır. (Plato)

**** ALTIN  ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir…..PİTAGOR

**** Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. (Alexander Everett)

**** Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. BRIGITTE

**** Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)

**** Bilgiyle dirilenler ölmez.  (Hz. Ali)

**** Bir çivi yüzünden bir nal,bir nal yüzünden bir at,bir at yüzünden de bir atlı gidiverir..…FRANKLİN

**** Bir gemiyi iki reis batırır. TÜRK ATASÖZÜ

**** Bir şeye ait herşeyi öğrenin; herşeye dair bir şeyler bilin. (var dyke)

**** Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. SOKRATES

**** Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.         (francis bacon)

**** Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür. (1970’lerin Bir Duvar Yazısı)

**** Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin…..ÇİN ATASÖZÜ

**** Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak ta  kalamaz. (oliver cromwell)

**** Durgun su solucan yetiştirir.(dünya atasözü)

**** Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa ,bugün yeterli değilsiniz demektir. (earle wilson)

**** Dünyayı seller bassın ördeğe vız gelir…..ATASÖZÜ

**** Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden  düşünmek tehlikelidir. (Konfüçyüs)

**** Düşünmeden öğrenmek faydasızdır, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir   (confuclus)

**** Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.……CONFİCİUS

**** En güçlü hafıza bile en zayıf mürekkepten solgundur. (Meçhul)

**** Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar    (emile raux)

**** Erkek karısını bir buketle şaşırtabilir.Bir kutu çikolatayla mutlu eder.Bir ALTIN kolye ile de şüpheye düşürür……SAM EWİNG

**** Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.…KONFÜÇYÜS

**** Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil,aranan kişi olmaya da bağlıdır….FOSTER WOOD

**** Ey yaşam senin bunca değerli oluşun ölüm sayesindedir….SENECA

**** Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.        (chesterfield)

**** Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.   (peter f.drucker)

**** Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır. NIETZSCHE

**** Güzel yüz aynaya aşıktır…..MEVLANA

**** Hava soğuduğunda gölge veren ağaçları unutursun…JAPON ATASÖZÜ

****  geç kalanları hiç affetmez….GORBACHOV

**** Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler;  onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. (Seneca)

**** Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.   (montaıgne)

**** Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil… CLAVDIUS

**** Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği  yatar.  (Louis D. Brandeis)

**** Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz.Ama herkesi her zaman aldatamazsınız…….ABRAHAM LİNCOLN

**** Herşeyin anahtarı sabırdır. Civcivi,yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak  değil.    (arnold closow)

**** Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi  olduğu yerde tutar.  (Woltaire)

**** Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.       (j.keth moorhead)

**** Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz….W.SHAKSPEARE

**** Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. (Don Herold)

**** İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde  konuşmak. (Sadi)

****  İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. CICERO

**** İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler…..VOLTAİRE

**** İnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. F.Von KOTZEBUE

**** İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler….KONFÜÇYÜS

**** İşlemeyen demiri kendi pası mahveder.  İnsanı tembelliğe alışması mahveder. (hint atasözü)

**** İyiliğin bilgisine sahip olmayana      bütün diğer bilgiler zarar verir         (montaigne)

**** Kaplumbağa başını çıkarıp, önünü görmeden ilerlemez…Kaplumbağayı küçümseme……ANONİM

**** Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun.   Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer          (zemahşeri)

**** Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur.  (Konfüçyüs)

**** Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. (R. Hull)

**** Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez     (andre gide)

**** Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.        (m.akif ersoy)

**** Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. (G. Herbert)

**** Kum üstünde şaton olacağına taş üstünde kulüben olsun….ANONİM

**** Kurbağayı koltuğa oturtsan,o yine çamura atlar….ARTHUR MİLLER

**** Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir. EFLATUN

**** Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.    (francis bacon)

**** Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. BYRON

**** Ne kadar bilirsen bil,anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır….MEVLANA

**** Okumadan geçen üç günden sonra konuşma tadını kaybeder. (çin atasözü)

**** Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.     (çin atasözü)

**** Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI

**** Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir.   Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.   (farabi)

**** Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar  ayağa kalkıp kalkmamandır. (Vince Lombardini)

**** Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. (Emerson)

**** Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin.  (william whately)

**** Savasın iyisi, barısın kötüsü yoktur. BENJAMIN FRANKLIN

**** Taş da yumurtanın üstüne düşse,yumurta da taşın üstüne düşse,olan yine yumurtaya olur….RUM ATASÖZÜ

**** Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir. B.RUSSEL

**** Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla. LLOYD GEORGE

**** Türkler öldürülebilir, fakat yenilgiye uğratılamazlar. NAPELEON

**** Üç şey sürekli kalmaz;     ticaretsiz mal,   tekrarsız bilgi,     cesaretsiz iktidar.      (ş.sadi)

**** Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. (Konfüçyüs)

**** Yanılgı insanlar içindir; ancak silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, fazlaca yanlış yapıyorsunuz demektir. (J. Jenkins)

**** Yapabileceğin kadar söz ver.Sonra söz verdiğinden fazlasını yap….ANONİM

Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır….LEO BUSCAGLİA

**** Yaşadığımız her an kendi hakkını ister.    (goethe)

**** Yaşamak için yemelisin,yemek için yaşamamalısın…….ÇİÇERO

**** Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir. M.L.KING

**** Yıpranmak paslanmaktan iyidir.  (bishop cumberland)

**** Yiğitlik intikam almak değil, tahammül etmektir. SHAEKESPEARE

**** Zamanın değerini yapacak işi olan bilir     (atasözü)

Paylaş:
[vicomi_feelbacks]

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap