Anasayfa » Ramazan Ayı Mesajları » En Güzel Ramazan Davulcusu Manileri

En Güzel Ramazan Davulcusu Manileri

En güzel Ramazan Manileri,Ramazan davulcusu manileri,en komik ramazan manileri,ramazan davulcusu bahşiş manileri,resimli ramazan davulcusu manileri

Ramazan davulcusu manilerini sevdiklerinize paylaşabilirsiniz.

Davulumun ipi kaytan,
Kalmadı sırtıma mintan,
Verin ağalar bahşişimi,
Alayım sırtıma mintan

Ne uyursun ne uyursun,
Bu uykudan ne bulursun,
Al abdesti kıl namazı
Cenneti alayı bulursun.

ramazan manileri 2019
ramazan manileri

Halayıklar halayıklar
Ocak başında uyuklar
Davulumun sesini duyunca
Pirincin taşını ayıklar.

Yeni cami direk ister
Bunu söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur ama
Arkadaşım börek ister.


– Akşam ezanı dinlemek

Sahur vakti yemek yemek

Ramazana mahsus şeydir

Gece davulcu söylemek


ramazan manileri facebook
ramazan manileri indir

– Aldanma sağa sola

Gel gidelim hak yola

Güzel oruç tutanın

Âkıbeti hayrola.


– Arnavut’musun Tatar’mısın

Ekşili çorba yapar mısın

Sana davul çalıyorum amma

Acaba sen oruç tutar mısın?


– Besmeleyle çıktım yola

Selam verdim sağa sola

A benim ağalarım

Ramazanınız mübarek ola.


ramazan manileri okul öncesi
ramazan manileri sevgiliye

– Bekçiniz kapıya geldi

Cümlenize selam verdi.

Darılmayın iki gözüm

Bahşişin almaya geldi.


– Bu gece ayın evveli

Açıldı İslâm’ın gülü

Geldi Mubarek ramazan

Mesrur etti cân ü dili.


ramazan manileri güzel
Oruçla ilgili maniler

– Bu aya sultan ay derler

Kaymak ile baldan yerler

Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler.


– Davulun içi pekmez

Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz

Davulcu buradan gitmez.

Çıktım Eyüp’ten dışarı

Çocukları pek haşarı

Enseme bir taş attılar

Gözlerim çıktı dışarı

Davulu alıp çıktım yola

Selam verdim sağa sola

Benim devletlu efendim

Sıhhat ile hep sağ ola

Yeni Cami direk ister

Söylemeye yürek ister

Benim karnım toktur amma

Arkadaşım börek ister

Karşıma fener geldi

Aklıma neler geldi

Börek bekledim ama

Sofraya döner geldi

Bu aya sultan ay derler

Kaymak ile baldan yerler

Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler

Davulumun ipi kaytan

Kalmadı sırtımda mintan

Verin ağalar bahşişim

Alayım sırtıma mintan

Şekerim var ezilecek

Tülbentlerden süzülecek

Bahşişimi gönderiniz

Çok yer var gezilecek


ramazan manileri

– Bu aya hürmet gerek

Nîmete şükür gerek

Mübârek Ramazan’da

Hakka ibâdet gerek.


– Çatal kaşık elimde

Besmele var dilimde

Fazla kaşık salladım

Bir sızı var kolumda


– Cebimin ağzı dardır

İçinde şeker vardır.

Sabreyle aman gönül

İftara neler vardır?


– Duvardan kedi atladı

Bekçinin ödü patladı.

Merak etme bekçi baba

Bey kesesini yokladı.


– Eski cami direk ister

Söylemeye yürek ister

Benim karnım tok ama

Arkadaşım börek ister.


– Ezanlar hep okundu

İftarlığım lokumdu

Aç karnına çok yedim

Bana biraz dokundu.


ramazan manileri

– Gökyüzünün melekleri

Devran eder felekleri

Bu ayda ikram edenin

Zayi olmaz emekleri


– Göz aydın hepimize

Mübârek günler bize

Onbir ayın sultanı

Hoş geldin evimize.


– Günâhın olsa yığın

Yine de O’na sığın.

Gazabından fazladır

Rahmeti Allahımın.


– Hakk’ın bize ihsanısın

Hem ayların sultanısın

Sen bir saadet kânısın

Ey mâhı sultan merhaba.


– Halayıklar halayıklar

Ocak başında uyuklar

Davulumun sesini duyunca

Pirincin daşını ayıklar.


ramazan manileri görseller

– Hava sıcak terlerim

Birçok mâni derlerim

Davet verdim bu akşam.

Sizleri de beklerim.


– Herkes sabırla bekler

Zayi olmaz emekler

İftara geliyoruz.

Hazırlansın yemekler.


– Hoşafın suyu boldur

Bir kepçe daha doldur

Sahurda köfte varmış

Ne olur erken kaldır.


– İnananlar oruç tutar

Gönüller hep bir atar

Sevinir hep müminler

Allah diyenler artar.


– İşte geldim iki büklüm

Üstümdedir davul yüküm

A benim ağalarım

Selamun aleykum.


– İşte geldi gidiyor

Mutlu günler bitiyor

On bir ayın sultanı

Bize vedâ ediyor.


– Karşıma fener geldi

Aklıma neler geldi

Börek bekledim ama

Sofraya döner geldi.


– Kavuştuk Ramazan’a

Hem de büyük ihsana

Bu ayda oruç tutmak

Huzur verir insana.


– Ne uyursun ne uyursun

Bu uykudan ne bulursun

Al aptesti kıl namazı

Cenneti alayı bulursun.


– On bir diye sevinme

Teravihten erinme

İbadetler şükürdür

Bunu bil ki öğünme


– Onbir ayın sultanı

Kıymetlidir her ânı

Süslersin şu cihânı

Hoşgeldin yâ Ramazan!

“îze geldim, ize geldim (yahut: geze geldim)
inci mercan dize geldim
A benim şevketli beyim
Arzuladım size geldim…”

Der, bunu müteakip de sıra mânileri söylemeye geçerdi. Bunlar:

“Yeni cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur ama
Arkadaşım börek ister…”

“Davulumun ipi kaytan
Sırtımda kalmadı mintan
Ver efendim bahşişimi
Alayım sırtıma mintan…”

“Ne uyursun ne uyursun
Bu uykudan ne bulursun
Al abdesti kıl namazı
Cennet-i âlâyı bulursun”

“îşte geldim kapınıza
Selâm verdim topunuza
Selâmımı almazsanız
Daha gelmem kapınıza”.

“Ramazanın iptidası
Kuruldu Cennet binası
Bu ayda oruç tutamn
Kabul olur her duası”!.

gibi mâniler olurdu. Şayet bahşişin verilmesi gecikirse o zaman:

“Şekerim var ezilecek
Tülbentlerden süzülecek
Daha çok söylerdim ama
Çok yerim var gezilecek…”


– Rabbimizin nîmeti

Ölçülür mü kıymeti?

Bu ayda müminlere

Saçar bolca rahmeti.


– Ramazan’ım merhaba

Bizlere verdin sefâ

Rabbimize hamdolsun

Her nefeste bin defa.


– Sahur oldu ışıyor

Bülbüller ötüşüyor

İftara çay deyince

Yüreğim tutuşuyor.


– Sahur vakti emîndir.

Hoşaf suyu serindir.

Aman eli çabuk tut

Yetimi sen sevindir.


– Sâlih olan seçilir

Gök kapısı açılır.

Oruçlunun üstüne

Ne rahmetler saçılır.


– Secdeye varan başla

Gözlerden akan yaşla

Müslüman arkadaşla

Ne güzeldir Ramazan .


– Sofrada fakir olsun

Tabağı çukur olsun.

Karnı doyduktan sonra

Duâyı okur olsun.


– Sokak yolu dar mıdır?

Minaresi var mıdır?

İftara kal diyorlar

Acep aslı var mıdır?


– Şükür bu aya girdik.

Akşam hilâli gördük

Sevinçlere garkolup

Yüzü secdeye sürdük.


– Tepsiler dizi dizi

Dâvete bekle bizi

Adresi iyi yaz ki

Kolayca bulam sizi


– Uyumasın gözümüz

Doğru olsun sözümüz

Her iki cihanda da

Ak olmalı yüzümüz.


– Var hânene selâm et!

Hâlin olsun selâmet

Son günler yaklaştıkça

Çoğalır oldu dâvet


– Yaram derindir eşme.

Aman derdimi deşme

Sahurda börek yoktu.

Gözlerim oldu çeşme.


– Yemekler boldur gayet

Beni de edin davet

Birlikte yer içeriz

Şöyle ederiz sohbet.


– Yün yatakta yatarız

Yapma çiçek satarız

Biraz bekle davulcu

Şimdi bahşiş atarız.


– Yeni cami direk ister

Bunu söylemeye yürek ister

Benim karnım toktur ama

Arkadaşım börek ister.

En Komik Ramazan Manileri

– Akşamdan pilavı pişirdim

Gene karnımı şişirdim

Çok mani diyecektim ama

Defteri yolda düşürdüm


– Maniler çiçeklidir

Birbirine eklidir

Davulcunun daveti

Mutlaka böreklidir.


– Bak geldi etli dolma,

Çok yiyip göbek salma.

Üstüne bir kahve iç,

Terâvihe geç kalma!


– Bu aya sultan ay derler

Kaymak ile baldan yerler

Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler.


– Cebimin ağzı dardır

İçinde şeker vardır.

Sabreyle aman gönül,

İftara neIer vardır?


– Davulun içi pekmez,

Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz,

Davulcu buradan gitmez.


– Eski cami direk ister

Söylemeye yürek ister

Benim karnım tok ama

Arkadaşım börek ister


– Ezanlar hep okundu

İftarlığım lokumdu

Aç karnına çok yedim

Bana biraz dokundu.


– Hoşafın suyu boldur,

Bir kepçe daha doldur,

Sahurda köfte varmış,

Ne olur erken kaldır


– Misafirim nazlandı,

Börek diye sızlandı,

Bir sini börek yedi,

Biraz olsun uslandı.


– Pilavın kokusu var,

Mâninin arkası var,

Bahşişimi yollayın.

Gözümün uykusu var.


– Sahur oldu ışıyor,

Bülbüller ötüşüyor,

İftara çay deyince,

Yüreğim tutuşuyor.


– Tepsiler dizi dizi,

Dâvete bekle bizi,

Adresi iyi yaz ki,

Kolayca bulam sizi


– Var hânene selâm et!

Hâlin olsun selâmet,

Son günler yaklaştıkça,

Çoğalır oldu dâvet

“En Güzel Ramazan Davulcusu Manileri” üzerine 2 yorum

Yorum yapın