Fitre, Sadaka ile ilgili sözler, Hadisler

Fitre, Sadaka ile ilgili sözler, Hadisler

2 Haziran 2017 0 Yazar: Cokiyiabi

Fitre ile ilgili hadisler , Sadaka ile ilgili Hadisler Ayetler, Fitrenin önemini anlatan hadisler ,Sadakanın önemini Anlatan hadisler

Sadaka hadisleri

“Hz. Peygamber fitrenin, insanlar Bayram Namazı’na çıkmadan önce verilmesini emretmiştir” (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 183.)

Allah Rasulü s.a.v. buyuruyor:
“ Sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümü engeller. ” (Tirmizî)

Akrabasından muhtaç kimse varken başkalarına sadaka vermeyi Allah kabul etmez (Mücahid)

Az sadaka çok belâyı def eder.(Atasözü)

Başa kakanın sadakasını Allah kabul etmez. (Hadis-i Şerif)

Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o benden, benim için Allah’a yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. (Leys bin Sad)

İlmi olan ilminden, malı olan da malından sadaka versin. (Hadis-i Şerif)

İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz. (Hz.İsa a.s.)

Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kaldığı müddetçe elbiseyi giydiren, Allah Teala’nın himayesindedir. (Hadis-i Şerif)

Malın bekçisi sadakadır. (Atasözü)

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. ( Ömer bin Abdülaziz )

Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. (Lokman a.s.)

Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ibâdetlerden üstündür. (S. Ahmed Rufai)

Sadakanın en faziletlisi, senden yüz çeviren akrabaya verilendir. (Hadis-i Şerif)

Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. ( Hadis-i Şerif )

Sadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün. ( Hz.Ali r.a )

Fitre İlgili HAdisler ve Sözler

İbn Abbas (r. anhümâ)’nın naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur:

“Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse, bu makbul bir zekât, kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur.” (Buhârî, Zekât, 70, 71, 77; Müslim, Zekât, 12 , 13, 16)

Abdullah b. Sa’lebe (r.a) şöyle nakletmiştir:

“Rasûlullah (s.a.s) Ramazan Bayramı’ndan bir veya iki gün önce bir konuşma yaparak şöyle buyurdu: “Buğdaydan, arpadan veya hurmadan 1 sâ’ını hür veya köle, küçük veya büyükler için sadaka olarak veriniz.” (A. İbn Hanbel, V, 432.)

İbn Abbas’ın rivayet ettiği hadis şöyledir:

“Fitre sadakası buğdaydan iki müd’dür.” (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV,

Sıhhatli kalmak istiyorsan sadaka vermeyi ihmâl etme. (Muzaffer Çoşkun)

Sadaka ile ilgili HAdisler

Muâz b. Cebel (r.a.) anlatıyor:

“Peygamber ile bir yolculuktaydım… Sonra (Allah Resûlü) şöyle buyurdu: ‘Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve (hayır kapılarından) biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır.’ Ardından, ‘Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.’ (Secde, 32/16-17) âyetlerini okudu…” (Tirmizî, Îmân, 8)

İbn Abbâs (r.a.) şöyle demiştir:

“Resûlullah hem oruçluyu (işlediği) faydasız fiillerden ve (söylediği) kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda (temin etmek) üzere fıtır zekâtını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse, o makbul bir zekâttır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse, o sadakalardan bir sadakadır.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21)

İbn Ömer (r.a.) şöyle demiştir:

“Allah Resûlü fıtır zekâtını köle-hür, erkek-kadın ve küçük-büyük bütün Müslümanlara bir sa’ hurma yahut bir sa’ arpa miktarı farz kıldı. Ve bunun, insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti.” (Buhârî, Zekât, 70)

Fitre ile ilgili Resimli sözler ,Hadisler

sadaka ile ilgili hadisler

sadaka ile ilgili hadis

sadaka ile ilgili hadisler

sadaka sözleri

Fitre ile ilgili Hadisler

zekat sadaka ile ilgili hadisler sözler

Spread the love
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares