Forum Nedir, Forum Özellikleri Nelerdir?

Forum Nedir, Forum Özellikleri Nelerdir?

28 Nisan 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olaninsanları yakından ilgilendiren bir konuda konuşmacıların yanında dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya aktif katıldığı tartışma türlerinden biri olan forum hakkında bilgi vereceğiz. Peki forum  nedir, forum özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Forum Özellikleri Nelerdir?

Forum Nedir?

Forum kelime kökeni olarak Latinceden gelmektedir. Tarihi ise Eski Roma’ya dayanmaktadır. Eski Roma’da kamu sorunlarını tartışmak üzere halkın, konuşmacıların ve dinleyicilerin toplandığı alanlara “forum” adı verilmektedir. Öncelikle tartışma yapılan alan adı için kullanılırken daha sonra tartışma biçiminin adına dönüşmüştür.

Forum tekniği daha sonra geniş salonlarda 3 ya da 6 kişi arasındaki konuşmacının katılımıyla gerçekleşmekte olan tekniktir. Daha çok toplumu ilgilendiren problemler konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Bilimsel içerik taşımayan forumda öznel fikirler beyan edilmektedir.

Forum tekniği bir başkan eşliğinde sürdürülmektedir. Teknikte başkan katılımcıları tanıtmaktadır. Daha sonra her bir konuşmacıya eşit söz hakkı vererek forumu yönetmektedir. Uygun yerlerde dinleyicilere söz hakkı vermekte, fikirlerini sunmalarına izin vermektedir.

Forum Özellikleri Nelerdir?

 • Forum, bir sorun üzerinde bütün ilgililerin görüşlerini öğrenmek için yapılan bir toplantı türüdür.
 • Forumda konuşmaların yanında dinleyiciler tartışmaya katılıp fikirlerini açıklayabilirler.
 • Formun en belirgin özelliği sosyal bir sorunun geniş kitleler önünde bütün ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin de bu tartışmanın içinde aktif olarak yer almalarıdır.
 • Başkanın tartışma konusunu çok iyi bilmesi, konuşmacı ve dinleyicileri iyi tanıması, olay ve konuşmacıları kısa sürede doğru bir şekilde algılaması, farklı düşünceler arasında ilişkiler kurabilecek kültür, anlayış ve yeteneğine sahip olması çok önemlidir. Ayrıca konuşmanın akışını yönlendirebilecek bir hoşgörü ve otoriteyi de ustalıkla kullanması gerekmektedir.
 • Forumda konuşmacılara hem soru sormak hem de açıklamalarda bulunmak üzere dinleyicilere söz hakkı verileceği belirtilir. Konuşmaların, açıklamaların ve soruların forumun konusu etrafında birleşmesi gerektiği vurgulanır.
 • Forumda konuşulacak konu, toplantıyı düzenleyen biri tarafından açıklanır. Katılanlardan isteyenler söz alarak konuşur.

Forum Özellikleri Nelerdir?

Forum Hakkında Bilgiler

 1. Forum, açık oturum, sempozyum gibi tartışmalar basın ve halk önünde gerçekleştirilirken münazara daha çok eğitim amacıyla sınıflarda okullarda düzenlenir.
 2. Forum, açık oturum ve panel bir başkan ve uzman konuşmacılardan oluşması yönüyle birbirine benzer. Forum dinleyicilerin de tartışmaya katılıp düşüncelerini açıklamaları yönüyle açık oturum ve panelden ayrılır.
 3. Sempozyum (bilgi şöleni) ise dinleyicilere kapalı olması nedeniyle açık oturum, panel ve forumdan ayrılır.

Forum Başkanının Görevleri Nelerdir?

1. Forum başkanı forumu doğru şekilde yönetmelidir.
2. Konuşmacılara eşit söz hakkı vererek, fikirlerini aktarmalarını sağlamalıdır.
3. Dinleyicilerin yönetilmesini doğru şekilde yapmalıdır.
4. Konuşmasının başında konuşmacıları tüm dinleyicilere uzmanlık alanlarıyla birlikte tanıtmalıdır.
5. Konunun dışına çıkmanın önlenmesi adına zaman zaman konuyu toparlayıcı cümleler kurmalıdır.

Forum Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •