Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Gönülle ilgili Sözler

0

Gönül ile ilgili söylenmiş en anlamlı sözler,gönül kıranlra sözler ,gönül ile ilgili resimli sözler

Gönül kendine benzeyen gönüle akar. Hz. Ali

Söz bilincidir ki onun denizi gönüldür ve gönül, bütün anlamları kendisinde toplar.

GönüI yorgun düştüğünde, yürek diIsiz kaIır.

Bir gönüI yapmak geImiyorsa eIinden, bari bir gönüI yıkıImasın diIinden. MevIana

Minareden düşenin parçası buIunur da; gönüIden düşenin parçası buIunmaz. MevIana

En iyi düşünceIer, gönüIden geIenIerdir.

Luc Vauvenarques

AkıIIarını iyi biIenIerin hepsi, gönüIIerinden haberdar değiIdirIer. François de La RochefaucauId

GönIün sınırı yoktur, konacağı yer beIIi oImaz. A.F.Y

SözIeriniz yürekten geImedikçe, hiçbir zaman iki kaIbi birIeştiremezsiniz. WoIfgang Van Goethe

İnsan ne kadar yükseIirse, gönIü o kadar aIçaImaIıdır. M. T. Cicero

Kendine değer ver ve gönIünü oIgunIaştır. Çünkü sen, bedeninIe değiI,ruhunIa insansın. İmâmı GazaIi

GönüI kaIesi güIIe iIe değiI, güIIe zapt ediIir. YaInız Adam

GönüI kimin eIinden tutarsa, o kimse kirIi arzuIarın çamuruna düşmez. MevIana

Gerçek zenginIik, gönüI zenginIiğidir. Hz.Muhammed

İnanmayan bir gönüI, içinde kuş buIunmayan bir kafese benzer. AbdüIkadir GeyIani

Ali Şir Nevai

Gönüller silahla değil, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler.

B. Spinoza

Eskiden yüce gönüllülük; küçük ayrıntılara önem vermemeyi gerektirirdi, bugün yüce gönüllülük, tam bir gevşeklik anlamına geliyor. Eskiden onurlu olmak; ihtiyatlı olmayı gerektirirdi, bugün onur, nefret ve saldırganlıkla özdeşleşti. Eskiden sadelik ve yalınlık; açıkyüreklilikle eş değerdi, bugün sadelik ve yalınlık, aldatmak için takınılan maskelere dönüştü.

Confucius

Akıllarını iyi bilenlerin hepsi, gönüllerinden haberdar değildirler.

François de La Rochefaucauld

Dünyada en güzel ve en iyi şeyleri ne görmek, ne de onlara dokunmak mümkündür. Onları sadece yüreğinizde hissedebilirsiniz.

Helen Keller

En iyi düşünceler, gönülden gelenlerdir.

Luc Vauvenarques

însan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır.

Gönülle ilgili resimli sözler

M. T. Cicero

Gönül kimin elinden tutarsa, o kimse kirli arzuların çamuruna düşmez

Mevlana

Gönlünü vermedikçe, gönül bulamazsın.

Mevlana

Bir gönüle, bin yol bulunur.

P. N. Ovidius

Bir kitap, yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.

Thomas Cariyle

Herkesin bir yüreği olduğuna inanıyorum, yüreklere ulaşabilirseniz, pek çok şeyi değiştirebilirsiniz.

Uli Derickson

Temiz bir yürek, tez yıldırmaz.

William Shakespeare

Gönlümüz bize, daima aklımızdan daha yakındır.

Wolfgang Van Goethe

Zekanın ışığına her zaman ulaşabiliriz; ama gönül zenginliğini bize kimse veremez.

Wolfgang Van Goethe

Sözleriniz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz.

Wolfgang Van Goethe

İnsan, gönlünü çıkarıp avucuna koyarak, başkaları önünde mahcup olmadan dolaşabilmelidir.

Yusuf Has Hacib

》》》Gönül ile ilgili Sozler

》》》Gönül ile ilgili Resimli Sözler

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap