Harp Mecmuası Sayı-4

0
194

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında çıkan ve 1.Dünya Savaşında yaşananları halka bildirmek amacıyla çıkarılmış olan Harp Mecmuası dergisinin 4.Sayısını sizlere sunuyoruz.

 

Balkan Muharebesi memleketimizde haşr-ı mesaib eder
ken, efkar ve inzardaki ihtilaf ve tereddüd kafi değilmiş gibi,
ortaya vakitsiz, lüzumsuz, münasebetsiz bir mesele daha
atılmışdı: Tali‘-i harbin Bulgar hududunu İstanbul’a fevkala
de takrib etmiş olması güya bu beldeyi ani bir istilanın
tehdid-i daimisi önünde bulunduruyormuş, ve bu musibetin tehaddüs-i nagihanisinden
tevakki için payitahtı Anadolunun içeri taraflarına nakl etmek zaruri imiş!…
Ben bu kil u kali o vakit hüzn ve istikrah ile telekki edenler meyanında idim. İsterdim ki bir
sahib-i hamiyyet meydana çıkarak sesinin her kabiliyet-i feryadıyla eğer İstanbul tehlikede ise
payitahtı değil, hududu öteye kaldırmak vazife-i milliye
mizdir! desin. Ve umumun muvacehe-i delaletde bir kıya
met takbîh koparsın!..

Fakat bu hiç böyle olmadı. O devrin veya o halin a‘sab-ı
musabımız
îras etmiş olduğu felc zillet bu
meselede yavaş yavaş ehem
miyetini gaib ediyor ve….
tarafdarlar da buluyordu!…
Yaşadığı toprakları hayaller
ihtimaller önünde terk edenler
yalnız bir şeyden emin olabilirler ki o da dünyanın hiçbir
tarafında hür ve müstakil beri müdavimdir. Mevcud
veya muhayyel hiçbir sebeb,
azm-i rezmine tereddüd vermesin. Bu diyarın minaresiz
ve minarelerin ezansız kalmasına kail olma. Ve muhakkak bil ki İstanbul minaresiz ve
minareler ezansız kalırsa
hepsi yetim olur. Ve hepimiz
yetim oluruz!…

Harp Mecmuasi 4. sayisi

 

Harp Mecmuası’nın diğer sayılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Harp Mecmuası Sayı-3

Harp Mecmuası Sayı-2

Harp Mecmuası Sayı 1

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here