Hititler Hakkında Bilgiler, Hititler Nerede Kuruldu, Hititler Tarihi Nedir?

Hititler Hakkında Bilgiler, Hititler Nerede Kuruldu, Hititler Tarihi Nedir?

3 Mayıs 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan hititler hakkında bilgiler nedir, hititler nerede kuruldu, hititlerin buluşları ve hititler tarihi hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Hititler Nerede Kuruldu?

Hititler Hakkında Bilgiler

Tarih sahnesine çıkışıyla birlikte ilkleri de beraberinde getiren Anadolu medeniyetlerinden Hititler, aynı zamanda gelecek nesillere bir demokrasi dersi niteliğindedir. Anadolu’da yapılan arkeolojik araştırmalar sonucu bulunan kil tabletlerden anlaşıldığı üzere daha sonraları devletin merkezi olan Hattuşaş MÖ 2500-2000 yılları arasında Kuzey Kapadokya ve Orta Karadeniz bölümünde kurulmuş “Hatti Ülkesi” olarak bilinirdi. Konuştukları dilin Çerkez diline benzemesi sebebiyle Kafkaslar tarafından Anadolu’ya geldikleri tahmin edilen Hititler, kendilerini Nesice konuştukları için “Nesililer” olarak adlandırmışlardır. Hititler Asurluların Anadolu’dan çıkmak zorunda kalmalarıyla bölge halkıyla kaynaşıp büyük bir krallık kurmuşlardır.(MÖ 2000-1200) Hitit devletinin bilinen ilk kurucusu Labama’dır ve devletin başkenti Hattuşaş (Boğazköy) olarak bilinmektedir.

Kral ve kraliyet ailesinden seçilen kişilerin yönettiği ülke, esasen tarihte ilk meclis olma özelliğini de taşıyan ve “Pankuş (İmparatorluk Meclisi)” adı verilen meclise hem kararları oylama hem de Kral’ı denetleme hakkı vermiştir. Ülkenin mutlak hâkimi olan Kral’ı dahi denetleme yetkisi verilen bu meclis, ortaya çıkan ülke sorunlarında da fikirlerini sunardı. Pankuş meclisinde yönetim ile ilgili alınan kararlar üyelerin oy birliğine sunulurdu. Aynı zamanda bu meclisin bir özelliği de üyelerin eşit haklara sahip olmaları ve düşüncelerini hiçbir etki altında kalmadan açıklayabilmeleridir.

 

Hititler Nerede Kuruldu?

Hititlerin Anadolu’ya gelirken Kafkasya’dan geçerek Çanakkale Boğazı üzerinden geldikleri ve Karadeniz tarafından geldikleri ile ilgili bazı söylentiler vardır. Fakat en çok inanılan görüş Kafkasya üzerinden gelmiş oldukları yönünde olandır.

Hitit Devletinin ilk kralı Kuşşara kralı olan Pithana oldu. Kuşşara da yerleştikleri ilk yer olarak bilinir. Pithana öldükten sonra yerine geçen Anitta başkenti Kaniş yapmıştır. Anita Hatti Devletinin başkenti olan Hattuşu’da çok fazla hazine olduğunu düşünerek kuşatmış ve fethetmiştir. Fakat şehirde düşündüğü kadar altın olmadığı görünce çok sinirlenip tüm şehri ateşe vermiştir.

Sonrasında ise Anitta’nın soyundan olan bir torun burayı alıp Hitit Devletinin de başkenti yapmıştır. Bu torun kendisi de Hattuşili adını aldı. Hattuşi kalıntıları UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunmaktadır.

Hitit halkı yerli halkın ekonomisinden ve kültüründen çok etkilenmiştir ve zamanla da asimile olmuşlardır. Asurlular Anadolu’dan çıkmak zorunda kaldığı için devlet idaresi de Hititlere geçmiştir. Buradaki halk ile kaynaşıp Hitit Devletini inşa etmişlerdir. Hitit Devletinin kurucusu ise Labarna olmuştur. Labarna devletin başkentini de Hattuşa yapmıştır.

Hititler Yapmış Olduğu Buluşlar Nelerdir?

Hititler sanat alanında oldukça gelişmiş bir topluluktu. Hattuşaş’ta en büyük açı hava tapınağı olması ile ün kazanan Yazılıkaya tapınağı da bulunur. Bu tapınak doğal yolla oluşmuş olan bir kaya üzerinde yapılmıştır. Tapınağın iki adet galerisi de vardır.

Hititçe Hint-Avrupa dil ailesinde bulunur. Bu aileye mensup bilinen en eski dil Hititçe’dir. Hititler başta çivi yazısı olmak üzere bunun yanında hiyeroglif yazısı da kullanırlardı. Bu iki yazı türüde hece biçimi şeklindeydi. Bu yazıların ikisi de Babil yazısından türetilmiş olan yazılardı.

Çivi yazıları çoğu zaman kil tabletler üzerine yazılırdı. Ancak tunç ile üzerinde bal mumu bulunan ahşaplar da çivi yazısı yazmak için kullanılmaktaydı. Çivi yazısı yazılan tabletlerin yazı yazılan kısımları düz bir şekildeyken arka kısımları hafif dış bükey bir şekildeydi. Sadece Hattuşaş da

30 bin üzerinde çivi yazısı yazılmış kil tablet bulunmuştur.

Hititler Nerede Kuruldu?

Hitit Tarihi Hakkında Bilgiler Nelerdir?

Hitit kraliçelerinin de ayrıcalıklı bir yerinin olduğu, Hattuşa Boğazköy, Tel-el-Amarna ve Ugarit-Ras Şamra’da açığa çıkarılan krallık arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Hititler’de kraliçelik kurumunun, çağının kraliçelerinden ayrılan bir statüye sahip olduğu, Hitit kralına eşit bir konumda olduğu, memleketinde hükmetme yetkisi olan, dış politikaya bizzat karışan, devletler arası hukukta söz sahibi, krallığın bağımsız bir kadın temsilcisi olarak yer aldığı kaydedilmektedir.

Hitit kraliçeleri içinde en bilinen, birçok araştırmaya konu olan Kraliçe Puduhepa’ya ait mektup, dua, adak metni ve emriyle yazdırıldığı bilinen dini içerikli filolojik belgeler sayesinde hakkında geniş bilgi edinilir. Kral Hattuşili ile evlenen, Tawananna (egemen kraliçe) ünvanını neredeyse hiç kullanmayan, Hitit kraliçeleri içinde tek rahip kızı olan Puduhepa sürekli rahip kökenli olmakla övünür. Hititler kendilerinin bin tanrıları olduğunu metinlerde vurgulamaktadırlar. Tanrılar topluluğu zamanla o kadar kalabalık olmuştur ki, Puduhepa tanrılar topluluğunu yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. Çocukluğunda hasta olan III. Hattuşili’nin evlilikleri döneminde de hastalığının devam etmesi üzerine, kocasının sağlığının devamı ve uzun bir ömür için tanrılara dualar ve adaklar vadeder.

Puduhepa’nın diplomasi alanındaki sahip olduğu birikimi, yabancı ülke kral ve kraliçeleri ile mektuplaşmaları, anlaşmalara imza atması, dini metinleri toplatması gibi işlevlerinden iyi bir eğitim aldığı ve zengin bir kültür birikimine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kraliçenin bir de ekonomik işlerle de ilgilendiği, arazi bağış belgelerinde bile onun adının yer aldığı bilinir.

Siyasal alanda sağlam bir yapısı olan Hititler, Panku Meclisi, tahta geçiş sırasını belirleyen Telipinu Fermanı, Mısırlılarla yaptıkları tarihin iki büyük devletinin arasında yapılan Kadeş Antlaşması gibi önemli icraatlarıyla tarih yapraklarına kayda değer bilgiler bırakmışlardır. Herhangi bir siyasal sorun olduğunda Kral Panku’yu toplantıya çağırıyordu. Kralın belirlediği veliahtın Panku Meclisi’nin onayından geçmesi gerekirdi.

Hititler Nerede Kuruldu?

Performans/Proje Ödevleri;

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •