Ana Sayfa SÖZLER Anlamlı sözler Hz. Ali En Güzel Sözleri - Hz.Ali Resimli Sözleri

Hz. Ali En Güzel Sözleri – Hz.Ali Resimli Sözleri

Author

Date

Category

Hz.ali Adalet Sözleri ,Hz ali cesareti sözleri ,hz ali aşk sözleri ve Hikmet Dolu insanlığa ders veren en anlamlı sözlerini sizlere bu yazımızda hazırladık.

Hz ali Adalet Sözleri

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Nerede olursan ol hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa adaletten ve Haktan ayrılma.

İmam hz ali sozleri
Hz ali resimli sözleri

İyi şeyler emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol.

Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir.

Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

En büyük günah, haksız yere Müslüman bir kimsenin malını gasp etmektir.

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, ceza vermeye en fazla gücü yetendir.

Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık, bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler; bu zulmü yapamam

Kazançta helali bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın.”

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil sukut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır.

Hz ali sözleri paylaş
Hz r.a sözleri indir

İffeti muhafaza ederek çalışmak iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir.

Haram ne kötü yiyecektir.

Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür.

Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olmaz.

Hz ali r.a Cesaret ile ilgili sözleri

Arslan olarak birgün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.

Hz ali r.a Dostluk ile ilgili sözleri

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Hz ali r.a Dünya ile ilgili sözleri

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Resimli Hz ali sözleri
Hazreti ali sözleri

Hz ali r.a Düşman , Düşmanlık ile ilgili sözleri

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.

Hz ali r.a mazlum ile ilgili sözleri

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

Hz ali r.a Mazlum ,Mazlum olmak ile ilgili sözleri

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

Bin defa mazlum olsanda; bir defa zalim olma.

Hz ali r.a Susmak ile ilgili sözleri

Bildiği halde susmak, bilmediği halde söylemek kadar çirkindir.

Hz ali r.a Kıskançlık ile ilgili sözleri

Kıskançlık vücudu kemirir.

Kıskançlık ruhun hapsidir.

Kıskançlık insanın dünyasını karartır.

Kıskanç kimse daima hasta olur.

Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.

Kıskanç insan hiçbir zaman rahat ve huzur yüzü görmez.

Hz ali Hikmetli Sözleri

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Hz ali sözleri whatsapp kapak resimleri

Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.

Hz ali çabuk darılanlar ile ilgili sözleri
Hz ali haset edenler ile ilgili sözleri

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

Hz ali sözleri
Hz ali sözleri instagram

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil, fırsat varken çalış.

Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.


Zaman bana karşı maske takındı, beni tanımazlıktan geldi, bilmedi ki ben güne saygılıyım ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş gibi karşılarım.

Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

İlim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile, onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.

Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur.

Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.

Şerefine düşkün olan kötü cevap almaktan kendini sakınır. İnsanların davranışlarını düşünerek ve gözeterek onlarla uyum içinde yaşayan kendi kişiliğini de korur.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim.

Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefa edemeyeceğin yerde kefil olma.

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

En Anlamlı Hz. Ali r.a Sözleri

İlim meclisi cennet bahçesidir.

Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Sükut yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhalde evladır.

Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Şer’den çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.


Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir.

Susmak ağırbaşlılığı artırır.

İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.

Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Şeref ve soyluluk, yüksek özellik ve niteliklerden gelir, ataların çürümüş kemiklerinden değil.

Şükür nimetlerin süsüdür.

Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

Sözün gümüş olsa da, ey nefs sükut (suskunluk) altındır.

Sözün güzelliği, kısalığındadır.

Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.

Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını bilin.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

Yeni mal mülk edinmeden önce yığdıklarınızı kullanınız.

Yoksullar bazen çok müşkül durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.

Kıskançlık hasta eder.

Zamanın icaplarına uymayanlar, sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.

Yoksullarla otur, şükrünü artırırsın.

Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inada neden olur.

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Faziletlerin başı ilimdir.

Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.

Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer.

Hz ali din ile ilgili sözleri
Resimli Hz Ali sözleri

Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.

Zaman ibret aynasıdır.

Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.

Yola düşmeden arkadaşı, eve girmeden de komşuyu sor.

Yumuşak konuş, sevilirsin.

Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun.

Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir.

Zaman kendine uymazsa, kendini zamana uyduranlar en akıllı kimselerdir.

Hz. Ali R.a Hakkında Kısa Bilgi

Ali bin Ebu Talip, İslam Devleti’nin (656-661) yılları arasındaki halifesidir. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali, Hz. Muhammed’in İslam’a davetini kabul eden ilk erkektir. Sunni İslam’a göre Hz. Ali, dört halifenin sonuncusu, Şii İslam’a göre ise İmamların ilki Hz. Muhammed’in hak varisidir. Şii ve Sunni İslam arasındaki farklılaşmanın ana nedeni Hz. Muhammed’in gerçek varisinin kim olduğu konusundaki farklılıktır.

Hz Ali, Hz. Muhammed’e vahiy geldiğinde, onun İslam’a davetini kabul eden ilk erkektir. Hayatını İslam’a adayan Hz. Ali, Hz. Muhammed’in kızı Fatıma ile evlenerek, peygamber efendimizin damadı olmuştur.

Hz. Ali’nin kişisel özellikleri;
İslam dünyasının her yerinde imanı, adaletli ülke yönetimi, savaşçılığı, cesaretli ve ilmi ile anılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Trendyol Cüzdanım 10 Tl ,20Tl İndirim kuponu Nasıl kullanılır?

Trend yol da kazandığınız 10tl 20 tl 30tl 40tl bakiyenizi nasıl kullanbilirsiniz yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. Trendyol 40 TL indirim kuponu nasıl kullanılır? Ürünleri sepetinize eklediniz...

Trendyol Cüzdan Nedir ?

Trebdyol dan alış veriş yaparken cüzdanı kaydet 10 tl kazan diye bir mesaj geldi ,durduk yere 10 tl kazanmak iyi bir şey ama sonucta...

Çift Tırnaklı Hayvanlar Hangileri

Cift tırnaklı hayvanlar, Cift tırnaklı hayvanlar hangileri,Cift tırnaklı hayvanlar isimleri,kim 500 milyar olmak ister tek tırnaklı hayvan Ayaklarındaki tırnaklar sağ ve sol olmak üzere iki...

Tek Tırnaklı Hayvanlar Hangileri

Tek Tırnaklı hayvanlar,Tek Tırnaklı hayvanlar hangileri,Tek Tırnaklı hayvanlar isimleri,Tek Tırnaklı hayvanlar hangisi At Eşek Zebra Katır Bardo Domuz zebroit ; Gibi tırnak yapısı bir bütün...

Gurme Ne Anlama Gelir ?

Gurme nedir,gurme ne anlama geliyor,gurme meslek midir? Gurme, yemeklerin tatlarını birbirinden ayırabilme yeteneğine sahip, damak tadı gelişmiş ve duyarlı olan kişilere verilen genel bir...

Son Yorumlar