Hz Muhammed S.A.V Sözleri

Author

Date

Category

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ MUHAMMED (S.A.V) sÖYLEMİŞ OLDUĞU SÖZLER HADİSLERİ RESİMLİ VE YAZILI OLARAK SİZLERE HAZIRLADIK

Peygamber efendimiz s.av en güzel hadisleri sözleri ve mesajlarını sizler için hazırladık ,hz muhammed s.a.v resimli hadisleri,hz muhammed s.a.v resimli sözlerini sayfamızda bulabilirsiniz.

Hz Muhammedin s.a.v hayatı

Hz muhammed s.a.v Sözleri
Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 54)

Hz muhammed sav sözleri
Resimli hadisler

Hz muhammed s.a.v resimli sözleri

Hz muhammed s.a.v dunya ve ahiret sozleri

toplumda kulak kulağa fısıldama ile ilgili hadisler
üç kişi bir arada iken diğerini bırakıp ikisi fısıldamasın

Hz muhammed sav resimli sözleri
İman iki çeşit parçadır ya sabır ya şükürdür

Allah insanlara acımayana, merhamet etmez.

Allah’ı görüyormuş gibi ibâdet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.

Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.

Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.

 

Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.

Resimli hz muhammed s.a.v sözleri

Peygamberimizin sözleri

Hz muhammed s.a.v sözleri

Nimet ile ilgili hadisler

Öfke kibir ile ilgili hadisler
Peygamber Efendimizin sözleri

İnsan ve imtihan ile ilgili hadis

Dua ile ilgili hadis

isyan etmekle ilgili hadis

İslam dini ile ilgili hadisler

Kalp kırmak ile ilgili hadisler

Can yakmak ile ilgili hadisler

Namaz kılmak ile ilgili hadis

Dil ile insanları kırmak ile ilgili hadisler

Dua etmekle ilgili hadis

Afetmek ile ilgili hadis

Kadın ve nikah ile ilgili hadisler

Hz muhammed s.av sözleri

Cennet ve yavru ile ilgili hadisler

Peygamber efendimizin s.a.ve resimli sözleri

hz muhammed sözleri
hz muhammed sözleri

hz muhammed sözleri
hz muhammed sözleri

hz muhammed sözleri
hz muhammed sözleri

hz muhammed sözleri
hz muhammed sözleri

hz muhammed sözleri
hz muhammed sözleri

hz muhammed resimli sözleri
hz muhammed resimli sözleri

hz muhammed resimli sözleri
hz muhammed resimli sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri
resimli hz muhammed s.a.v sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri
resimli hz muhammed s.a.v sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri
resimli hz muhammed s.a.v sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri
resimli hz muhammed s.a.v sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri
resimli hz muhammed s.a.v sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri
resimli hz muhammed s.a.v sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri

resimli hz muhammed s.a.v sözleri
resimli hz muhammed s.a.v sözleri

Selam vermek ile ilgili hadisler

-İslâm, güzel ahlâktır.

-İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

-İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

-Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah”ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

-(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.

Allah”ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah”ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

-Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

-Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

-İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah”tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

-İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.

-Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

-Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

-Nerede olursan ol Allah”a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.

-Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

-Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.

-İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

-Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü”min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

– Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur.

-“Herhangi bir kimse, bir kadınla yalnız kaldığı takdirde mutlaka onların üçüncüsü şeytandır” Hadis-i Şerif [Tirmizi, Rada’ 16]

– Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

– Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Buhârî, Edeb, 57, 58.)

– Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

– “ALLAH’ım dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım ”

– Bizi aldatan bizden değildir. (Müslim, Îmân, 164.)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN S.A.V HADİSLERİ

– “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” Hadis-i Şerif;(Tirmizî, Radâ’ 11.)

– “Hiçbiriniz, yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın.” Hadis-i Şerif [Buhârî, Nikâh 111, Cihâd 140; Müslim, Hac 424. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ’ 16, Fiten 7.]

– Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadis-i Şerif; Tirmizî, İlm, 14.

– İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.

– Malınızla insanlara yardıma malınız yetmez; onları güzel huyla hoşnut etmeye gayret edin. Hadis-i Şerif;(İhya C. 3 S. 115)

– İman, yetmiş küsür derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

– Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. – Hadis-i Şerif; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat

– Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.

– Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez.

– “İmanın tadına ermek isteyen kimse, insanları sadece Allah rızâsı için sevsin.”

– İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir”

– Mü’min sever ve sevilir, sevip sevmeyen (hoş geçinmeyen ve kendisiyle geçinilmeyen) insanda hayır yoktur.

– Ebü’d–Derdâ radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir:

“- Bir Müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”

– Allah’a duanızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak duâ edin. – Hadis-i Şerif, Kaynak: (Camiüssağir c.1, 316)

– Herhangi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak Allahın huzuruna çıkar. [Hadis-i Şerif / İbn-i Mace)

– Allahü Teâlâ, kulunu, yediğinde içtiğinde bir defa “Elhamdü lillâh” demesinden dolayı cennete koyar. – Hadis-i Şerif, Kaynak: Ramüzül Ehadis: (C.1,S.89/10)

– Başkasının kusurlarını anlatmak istediğinde hemen kendi kusurlarını hatırla. – Hadis-i Şerif,: (Camiüs Sağir)

– Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur. – Hadis-i Şerif, (Buhari, Edeb:38)

– ALLAH’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. – Hadis-i Şerif, Kaynak: Tirmizî, Deavât, 89)

– “Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın.” – Hadis-i Şerif [İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir, 2/185.]

– Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’in bir duâsı:“ALLAH’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. – ”Hadis-i Şerif [Tirmizî, Deavât, 89]

– Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler. (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)

– Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)

– Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75)

– İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)

– Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)

– Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

– Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yemek sofranıza hepiniz toplanın. Yemeğe başlarken de Cenab-ı Hakk’ın ismini anın (BismillâhirRahmânirRahîm), ALLAH o yemeğinizi sizin için mübarek kılar.” Hadis-i Şerif [İbn Mâce, Et’ime]

– Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.)

– İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

CodyCross Cevapları Mevsimler Grup 66 Bulamaca 1 (Kelime Bulmaca Oyunu)

Codycross Cevapları, Codycross Mevsimler cevapları, Codycross Mevsimler 66. Grup cevapları, Codycross Mevsimler 1.Bulmaca cevapları, Codycross Mevsimler 66. Grup 1.Bulmaca Cevapları Son zamanlarda codycross gibi oyunların...

Rüyada Acı Duymak-Hissetmek Ne Anlama Gelir, Rüyada Acı Çekmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Acı Duymak nedir, Rüyada Acı Duymak ne anlama geliyor, Rüyada Acı Duymak nasıl yorumlanır, Rüyada Acı Duymak diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Adres Aramak Ne Anlama Gelir, Rüyada Adres Sormak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Adres Aramak nedir, Rüyada Adres Aramak ne anlama geliyor, Rüyada Adres Aramak nasıl yorumlanır, Rüyada Adres Aramak diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Ada Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Ada Görmek nedir, Rüyada Ada Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Ada Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Ada Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Adet Olmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Adet Olmak nedir, Rüyada Adet Olmak ne anlama geliyor, Rüyada Adet Olmak nasıl yorumlanır, Rüyada Adet Olmak diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Son Yorumlar