Anasayfa » KİM KİMDİR » İbni Sina Kimdir?

İbni Sina Kimdir?

İbni Sina kimdir,İbni Sina nereli,İbni Sina eşi kim ,İbni Sina Biyografisi,İbni Sina oynadığı filmler,İbni Sina hangi dini benimser, İbni Sina hakkında kısa bilgiler, İbni Sina yaşı kaç,İbni Sina ne zaman doğdu,İbni Sina boyu kaç, İbni Sina göz rengi nedir,İbni Sina, İbni Sina hakkında merak edilenler, İbni Sina çocuğu var mı,İbni Sina hakkında notlar,İbni Sina hakkında kısa notlar, İbni Sina hakkında bilinmesi gerekenler

Bugün sizlere,İbni Sina hakkında kısa ve detaylı biyografisini hazırladık.

İbn-i Sina‘nın tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi’dir. Samanoğulları sarayı maliye kâtiplerinden ve saygın bir bilim adamı Abdullah Bin Sina‘nın oğlu olan İbn-i Sina, Batı’da “Avicenna” adıyla tanınır. 980 yılında günümüz Özbekistanında yer alan Buhara yakınlarındaki Afşana kentinde doğdu.

İbni Sina Eserleri

İbni Sina Kimdir?

Dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina, Batı kültüründe “Avicenna” olarak biliniyor. 16. ve 19. yüzyıllar arasında tüm dünyanın tıbbi referans olarak benimsediği bilim adamı olarak dikkat çekiyor. Batılı kaynaklarda “hekimlerin piri ve hükümdarı” olarak tanımlanıyor.

Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır.

İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Kayda geçen yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıb’dır (Tıbbın Kanunu). Bu iki eser Orta Çağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain’de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur.

Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina’nın oğlu olan İbn-i Sina (Batı’da Avicenna adıyla tanınır), babasından, ünlü bilgin Natili’den ve İsmail Zahit’ten ders aldı. Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi’nin el-İbane’s aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce, Cür-can’da Şirazlı Ebu Muhammed’ten destek gördü (Tıp Kanunu’nu Cürcan’da yazdı). Çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının ve Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir.

 

İbni Sina’nın Doğum Yılı ve Ölüm Yılı Ne Zamandır?

Dünyada tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina 980 yılında dünyaya gelmiştir. Tıp üzerine çalışmalar yaptığı sırada, devletin ileri gelen isimlerinde övgüler almıştır. İbn-i Sina felsefe alanında kendi geliştirmiş ve onlarca makale yazmıştır. Tıp’ın dehası İbn-i Sina 1037 yılında hayatını kaybetmiştir.

 

İbni Sina’nın Eserleri

  • Kanun Fi’t-Tıb
  • Eş-şifâ
  • Kanun
  • El-Hidâye fi’l-Hikme
  • El-İşârât ve’t-Tembîhât

Yorum yapın