Ana SayfaGenelİçki İçin Osmanlı Padişahları Kimlerdi

İçki İçin Osmanlı Padişahları Kimlerdi

Author

Date

Category

Eki İşin Aslı Astarı Nedir?

Bu Konuda Kaynak Olarak Yerli Ve Yabancı Tarihçilerle, Dönemin Gezgin Ve Kroniklerinden Faydalanabilinir.

Sondan Söyleyeceğimizi En Baştan Söyleyelim,
36 Padişahın Birçoğu Dindardı Ve Hayatları Boyunca İçki İçmemiş Çevresine De İçirtmemistir. Bunlardan 5 Tanesinin İçki İçtiği Yönünde Kayıt Vardır.

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde Osman Gazi, Orhan Gazi Ve 1. Murat’ın İçki İçtiği Yönünde Bir Kayıt Bulunmamaktadır.

Osmanlı’nın Kuruluşundan 2. Selim’in Tahta Geçişine Kadar Geçen Süre Boyunca, Yıldırım Bayezid Haricinde Herhangi Bir Padişahın İçki İçtiğine Dair Bir Kayıt, Ne Osmanlı Ne De Yabancı Kaynaklarda Yer Almaz. Tarihçi Sâdeddin Efendi Kendini Şaraba Veren İlk Osmanlı Hükümdarı Olarak Yıldırım Bayezid’den Bahseder. Bu Hükümdarın Zamanında Vuku Bulan Bütün Faciaları Ve Çocuklarının Bedbahtlıklarını Da Buna Atfeder. (Bkz: Fetret Devri)

Kanuni Sultan Süleyman Zamanında, Fetihlerle Artan Gayrımüslüm Nüfusun Da Etkisi İle Şarap Başta Alkollü İçkiler Ülkede Epeyce Yaygın Hale Gelmişti. Sultan Süleyman 1555’Te Bütün Otoritesini Kullanarak Buna Karşı Çıktı Ve Şiddetli Bir İradeyle Tüm Müslümanlara İçkiyi Yasak Etti. Hatta, Bu Yasağın İlk Günlerinde İstanbul’a Şarap Yüküyle Gelen Gemileri Yaktırdı. Padişah, Şarap Yasağına Karşı Öyle Sert Davranıyordu Ki, Kuran’ın Bu Yasağına Karşı Gelmeye Cüret Edenlerin, Sarhoş Halde Yakalandıkları Yerde Boğazlarına Erimiş Kurşun Akıtılmasını Emretmişti.

(Gayrımüslümlerin İse Kendi Evlerinin İhtiyacı İçin Gerekli Olan Şarabı, Evlerinde İmâl Etmeleri Serbestti. Eski Bir Adete Göre, Ermeni Patriği Her Sene Veziriazam’a Müracaat Ederek Şarap Yapmak İçin Onun İznini Ve Gerekli Fermanı Alırdı. Bu İzin İmparatorluğun Müslüman Olmayan Bütün Tebaası İçin Geçerli Olurdu).

2. Selim Tahta Çıkışından Birkaç Hafta Sonra, Cülus Şenlikleri Yapılmasını Emretti Ve Bu Vesile İle Babasının Koymuş Olduğu Şarap Yasağını Kaldırdı. Bu Hal İmparatorlukta Büyük Şaşkınlığa Ve Çeşitli Dedikodulara Yol Açtı. Şaraba Düşkün Olanlar Bu Kararı Alkışlıyorlar, Koyu Dindarlar İse Ateş Püskürüyordu. Bu Hükümdarın Sefahati O Dereceye Vardı Ki, Halk Kendisine Sarhoş Lakabını Taktı. (Bkz: Sarhoş Selim) Onun Hükümdarlığı Zamanında Şarap İstimali Osmanlı Tarihinde İlk Defa Müslümanlar Arasında Da Yaygın Hale Geldi. Öyle Ki, Artık Kimse İçki İçtiğini Saklamaya Da Lüzum Görmüyordu, Ülkenin Her Sınıf İnsanları Kadar Kimi Kanun Adamları Da Alenen İçmekten Çekinmez Oldular.

16. Ve 17. Yüzyıldan İtibaren Osmanlı Hakkinda Yazılan Kitap Ve Kroniklerde Büyük Artış Yaşanmıştır. Özellikle Avrupalı Sefirler Ve Gezginler Gerek Kendi Hükümdarlarına Sunmak Gerek Marko Polo Gibi Şöhret Kazanmak İçin Bu Dönemde Birçok Kitap Yazmışlardır. Bunların Hemen Hepsi Bu Dönemde Padişahların Ve Paşaların İçki İçmediklerinden, Geçtikleri Yerlerin Yakınlarında Hristiyan Veya Kaçak İçki Yapan Bektaşi Köyleri Yoksa Şarap Bulamadıklarından Yakınırlar.

Daha Sonraları 3. Mehmed, 1596 Da, Kanuni’nin Yasağını Sert Bir İradeyle Yenilemiş, 1. Ahmed İse Bu Hususta Ondan Da İleri Gitmiştir. Bu Padişah, 1613 Yılında, İstanbul’Da Ve Bütün İmparatorluktaki Meyhaneleri Yıktırmış, Şarap Ve Her Türlü Sarhoş Edici İçkilerin Fıçılarını Parçalatmıştı. Şarap Ticareti Üzerine Halkın Haklarının Koruyucusu Olan Şarab Emîni Mansıbını Da Lâğvetmişti.

1. Mustafa Ve 2. Osman Bu Yasağı Biraz Esneterek Tatbik Ettiler.

Ama 4. Murad, Günden Güne Artmaya Başlayan Bu Alışkanlığa En Büyük Darbeyi İndirdi. 1633’Te Şarabı Yasak Eden Kanunu Yeniledi. Hattâ, Kahve, Çubuk Ve Afyonu Da Yasak Etti; Bütün Kahvehanelerin Ve Selefleri Zamanında Gizlice Yapılmış Olan Meyhanelerin Köklerini Kazıdı. Yasaklarına Uymayanlara Ölüm Cezası Koydu Ve Bu Gerçekten Önemli Sayıda Müslüman’ın Hayatına Mal Oldu. Yakalandığı Hastalık Sebebi İle Ağrılarını Dindirmek İçin Bizzat Kendisi Afyon Ve Morfin Kullanan 4. Murad, Gece, Gündüz Tebdili Kıyafet Dolaşarak Yakaladığı Sarhoşları, Hatta Sadece Nefesi Şarap Kokanları Bile Cellada Teslim Ediyordu. Emirlerinin Taşrada Da Yerine Getirilip Getirilmediğini Kontrol Etmek İçin Bizzat Bursa’ya Bile Gitti. Bir Defasında Da Boğaziçi’nde Yalpalayan Bir Sarhoş Görünce, Kendisi Yayını Çektiği Gibi Adamı Oklayıp Öldürdü.

Daha Sonra Gelecek Olan 3. Ahmed, 2. Mahmud Ve 5. Murad’ın Da İçki İçtiği Yönünde Rivayetler Vardır.
Rivayetler Diyorum Çünkü Bunu Kesin Bilmek Zordur, Osmanlı Padişahları, Aileleri Dâhil, Hiç Kimseyle Beraber Çok Sık Yemek Yemezlerdi. Hatta Buna Dair Fatih Kanunnamesinde Hüküm De Vardır. Sultan Abdülhamid”İn Son Senesine Kadar Da Bu Gelenek Devam Etmiştir.

Spread the love

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Son Yorumlar