Anasayfa » SAĞLIK » İdrarda Protein ++ ?

İdrarda Protein ++ ?

Sayfanın İiçeriği ;idrarda protein ++idrarda protein 3+ ne demek,gebelikte idrarda protein,idrarda protein değeri kaç olmalı,idrarda protein yüksekliği nasıl düşürülür,idrarda protein negatif,idrarda protein kaçağı olanlar nasıl beslenmeli,idrarda protein eser,

İdrar testi 2+ NE anlama geliyor

İdrarda Protein 1+, 2+, 3+,++ ve Eser Ne Demek ?

Proteinüri olan kişilerde anormal miktardaprotein içeren idrar vardır. … Ancak böbrek hastalığından zarar gören filtreler, albümin gibi proteinlerin kandan idrara sızmasını sağlayabilir. Proteinüri ayrıca proteinlerin vücut tarafından aşırı üretiminin bir sonucu olabilir.

İdrar Tahlili, en başta Sistit, Üretrit, Prostatit, Piyelonefrit gibi Üriner Sistem Enfeksiyonları‘nda istenir.

Bunlara ilaveten Diyabet, Karaciğer hastalıkları, Gebelik izlemi, Böbrek taşları gibi onlarca hastalık hakkında değerli bilgi veren kolay ve ucuz testlerden biridir.

Tam İdrar Tahlili denen ve birçok parametrenin toplu bakıldığı profil bir testte, protein testinin yanında bazı hastalarda 1’den 4’e kadar değişen artı (+) işareti olabilir veya eser yazabilir.

Peki İdrarda Protein 1+, 2+, 3+ ve Eser Ne Demek ?. Bu sorunun yanıtını vermeden önce kısaca “İdrarda Protein nedir ?” ona bakalım.

İdrarda Protein Nedir ?

Protein’ler amino asit’lerden oluşan, vücudumuzdaki organların düzgün çalışması ve sağlıklı olması için gerekli olan büyük moleküllerdir.

Vücudumuzda bulunan doku ve organlar protein olmadan var olamazlar. Protein’ler, vücudun ağırlık olarak yaklaşık % 20’lik kısmını oluşturmaktadır.

Enzimler, Hormonlar ve vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan Antikorlar protein yapısındadır.

Albümin Karaciğer’de üretilen bir proteindir ve kan protein miktarının % 60′ını oluşturur. Geri kalanı İmmünoglobulinler’i içeren Globulin’lerden oluşur.

Proteinler genelde idrarda bulunmaz.

İdrarda fazla miktarda protein olması Böbrek hastalığının erken bir göstergesi olabilmesi açısından önemlidir ve araştırılmalıdır.

Klinik şikayetlerin görülmesinden önce ilk bulgu idrarda protein çıkışı olabilmektedir. Bununla beraber bazı normal durumlarda da idrara protein çıkabilmektedir.

Normalde İdrarda Ne Kadar Protein Vardır ?

Normalde Böbrek’ler proteini geri emdiğinden idrarda protein ya bulunmaz yada çok azdır (en fazla 140 mg/L).

Bu proteinlerin ortalama 2/3’ünü Albümin’ler oluşturduğundan bazen Proteinüri yerine Albüminüri de denebilmektedir.

Erişkin Erkeklerde : 10 – 140 mg/L

Erişkin Kadın ve Çocuklarda : 30 – 100 mg/L arasında protein bulunabilir.

İdrarda Protein 1+, 2+, 3+ ve Eser Ne Demek ?

Normalde idrarda Protein ya hiç olmamalı yada üstte saydığımız oranları geçmemelidir.

İdrarda Protein’in yanında artı işareti yani (+) varsa, bu o “idrarda protein var” demektir. Bu durum “istenen bir durum değildir”.

Artı işareti ne kadar çoksa o kadar fazla var demektir. Genellikle derecesi 1’den 4’e kadar sıralanır.

Bazı laboratuvarlar başında sayı koyar, bazıları ise sadece (+) işareti ekler.

Örneğin;

Protein 3 (+) ile (+++) aynı şeydir, her ikisi de idrarda 3 pozitif Protein var demektir, normalde olmaması gerekirdi.

Protein 1 (+) demek, idrarda protein var demektir. Oysa olmamalıydı.

Protein 2 (+) demek idrarda 2 pozitif protein var demektir yani daha çok protein var, daha kötü.

Protein (+++) demek idrarda 3 pozitif protein var demektir, bu daha da istenmeyen bir durumdur.

Doktorlar bu durumu araştırıp gerekliyse tedavi düzenleyecektir.

Protein Eser demek ise idrarda “olması gerekenden biraz fazla protein var” demektir.

Bu genellikle gebelik, susuz kalma, bazı ilaçlar, ateş, ağır egzersizler gibi fizyolojik ve geçici durumlarda olabilir. Çok önemli değildir.

Aşağıdaki örneğe bakınız;

İdrarda 2+ nedemek
İdrarda 3+ nedemek

İdrarda Protein 1+, 2+, 3+ ve Eser Neden Olur ?

Bu durumun birçok geçici, fizyolojik ve nispeten önemsiz nedeni olsa da özellikle aşırı protein çıkmasının birçok hastalıksal nedeni vardır;

Glomerülonefritler

SLE

Amiloidoz

Diyabet

Nefrotik Sendrom

Polikistik Böbrek Hastalığı

Renal Tübüler Hastalıklar

Piyelonefritler

Sistinozis

Wilson Hastalığı

Fankoni Sendromu

İnterstisyel Nefrit

Konjestif Kalp Yetmezliği

Multipl Myeloma (Benje-Jones proteini çıkar)

Waldenström Makroglobulinemisi

Malign Lenfomalar

Akut İnfeksiyonlar

Sepsis

Travmalar

Ağır stres

Aşırı soğuğa maruziyet

Ateş

Dehidratasyon ve Tuz kaybı

Besin alerjileri

Salisilat kullanımı

Premenstrüel Sendrom

Doğum sonrası

İdrarda Pus veya Eritrosit olması

Yalancı Pozitiflik (İYE, alkali idrar, antiseptikler ile kontamine olmuş idrar, dansitesi yüksek idrar, radyografik kontrast maddeler, menstruasyon, vajinal kanama, mukus, semen)

İlaçlar (NSAID’ler, antibiyotikler, tansiyon ilaçları)

Ağır Egzersiz (300 mg/güne kadar çıkabilir)

Eklampsi

Hipertiroidizm

Malign Hipertansiyon

Kalp Hastalıkları

Böbrek Rejeksiyonu

SSS hastalıkları

Orak Hücre Hastalığı

İdrar yolu obstrüksiyonları

İdrar yolu ve Böbrek tümörleri

Konjenital malformasyonlar

Renal Arter Stenozu

Okzalozis

Postural Proteinüri

Turpentin, Fosfor, Civa, Kurşun, Fenol, Opiat zehirlenmeleri gibi onlarca neden bu duruma yol açabilir.

Yorum yapın