Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » İNFİTAR SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

İNFİTAR SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

82/İNFİTÂR-1: İzes semâunfetaret.

Sema çatlayıp yarıldığı zaman.

 

82/İNFİTÂR-2: Ve izel kevâkibunteseret.

Ve yıldızlar dağıldığı zaman.

 

82/İNFİTÂR-3: Ve izel bihâru fucciret.

Ve denizler kabarıp karıştığı zaman.

 

82/İNFİTÂR-4: Ve izel kubûru bu’siret.

Ve kabirler alt üst edildiği (ölüler dışarı çıkarıldığı) zaman.

 

82/İNFİTÂR-5: Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet.

(Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir.

 

82/İNFİTÂR-6: Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi).

Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan (mağrur kılan) nedir?

 

82/İNFİTÂR-7: Ellezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke).

O (senin Rabbin) ki, seni yarattı, sonra seni sevva etti (dizayn etti), sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı.

 

82/İNFİTÂR-8: Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).

Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).

 

82/İNFİTÂR-9: Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).

Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.

 

82/İNFİTÂR-10: Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).

Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (hıfzeden) hafaza melekleri vardır.

 

82/İNFİTÂR-11: Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).

Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak.

 

82/İNFİTÂR-12: Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).

Yaptığınız şeyleri bilirler.

 

82/İNFİTÂR-13: İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).

Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir.

 

82/İNFİTÂR-14: Ve innel fuccâre le fî cahîm(cahîmın)

Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir.

 

82/İNFİTÂR-15: Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni). (Meâlleri Kıyasla)

Dîn günü ona (alevli ateşe) yaslanırlar (atılırlar).

 

82/İNFİTÂR-16: Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).

Ve onlar, ondan (alevli ateşten) gaib olacak (kaybolacak, yanıp bitecek) değillerdir.

 

82/İNFİTÂR-17: Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).

Ve dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

82/İNFİTÂR-18: Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).

Sonra (evet), dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

82/İNFİTÂR-19: Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevmeizin lillâh(lillâhi).

O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye (güç yetirmeye) malik değildir. Ve izin günü emir Allah’ındır.

 

Yorum yapın