Anasayfa » OSMANLI İMPARATORLUĞU » İNGİLİZ KRAL OFFA’NIN KELİME-İ TEHVİDLİ SİKKELERİ

İNGİLİZ KRAL OFFA’NIN KELİME-İ TEHVİDLİ SİKKELERİ

İNGİLİZ KRAL OFFA’NIN KELİME-İ TEHVİDLİ SİKKELERİ

Şu an elde olan bilgilere göre Britanya üzerinde tarihte görülen ilk İslami etki, günümüzden 1250 yıl önce yaşamış Kral Offa döneminde yaşandı. Kral Offa, sekizinci yüzyılın sonunda 773-796 yılları arasında hüküm sürmüş zengin bir Anglo-Sakson kraldı. Offa’nın tarihteki asıl şöhreti, İngiltere ile Galler’i birbirinden ayıran muazzam duvarı inşa ettirmesiydi.

Kendisine bu duvarın yanı sıra şöhret kazandıran bir diğer şey de Kral Offa tarafından bastırılan İslami altın sikkelerdir. 4.280 gr’lık bu sikkelerin bir tarafında Arapça “La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah”, diğer tarafında ise “Offa Rex (Kral Offa)” yazmaktadır.
Ne amaçla basıldığı tam olarak bilinmeyen Kelime-i Tevhid yazılı bu İngiliz altın sikkeleri hakkında çok değişik iddialar ortaya atılmıştır.

Bu iddialardan biri de devleti temsil eden en önemli göstergelerden olan sikkelerde Kelime-i Tevhid’in bulunması Kral’ın bizzat kendisinin Müslüman olması üzerine basılmış olabileceği yönünde.

Kendi geçmişleri hakkında çok düzenli kayıt tutan İngilizlerin Kral Offa hakkında yeterli tarihî dökümana sahip olmayışları, Kral’ın Müslüman oluşundan dolayı Kilise’nin söz konusu dökümanları yok ettiği ihtimalini akla getiriyor.

Veya sebep Kral Offa’nın kendi döneminde etkili olan Abbasi Devleti’yle arasını iyi tutma niyetinde oluşudur. Bir başka muhtemel sebep ise, Kral’ın Müslüman tacirler ile işlerini kolaylaştırma ihtiyacı hissetmiş olmasıdır.

Gelgelelim, sebep her ne olursa olsun, red edilemeyecek olan bir gerçek varsa, o da en dirayetli İngiliz Krallarından birisinin Kelime-i Tevhid ile birlikte kendi ismini altın sikke üzerine İngilizlerin resmî parası olarak bastırmış olduğudur. Sikkeler British Museum’da bulunmaktadır.

Yorum yapın