İngilizce En Anlamlı Sözler (Türkçe çevirili)

2
5469

İngilizce en anlamlı güzel sözleri ve türkçe çevirisi ile birlikte toparlayıp sizlere bu yazımızda hazırladık sizlerde sevdiklerinize arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz.

Sayfanın Konusu ; ingizlizce özlü sözler,ingilizce güzel sözler,ingilizce sözler aşk,ingilizce havalı sözler kısa,ingilizce etkileyici sözler ve anlamları,ingilizce sözler kısa cool,ingilizce güzel sözler tumblr,ingilizce ünlü sözler ve anlamları,ingilizce kısa sözler dövme,ingilizce havalı sözler kısa instagram,

İngilizce En Güzel Sözler

Silence is the most powerful scream. (Sessizlik en güçlü çığlıktır.)

İngilizce anlamlı sözler 2019
İngilizce güzel anlamlı sözler

If you want to shine like the sun, first burn like the sun. (Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.)

You will win if you don’t quit. (Eğer bırakmazsan kazanırsın.)

Everything you can imagine is real. (Hayal edebileceğin her şey gerçektir.)

Live together, die alone. (Birlikte yaşa, yalnız öl.)

Don’t try to be different. Just be good. To be good is different enough. (Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.)

You never know how strong you are, until being strong is your only choice. (Güçlü olmak tek seçeneğiniz olana kadar, ne kadar güçlü olduğunuzu asla bilemezsiniz.)

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage. (Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı cesarettir.)

Sometimes you have to travel a long way to find what is near. (Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.)

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. (Hayat birinin cesaretine orantılı olarak küçülür veya genişler.)

If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse. (Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.)

Hurt me with a truth, don’t comfort me with a lie. (Beni bir hakikat ile incit, bir yalanla avutma.)

If opportunity doesn’t knock, buiId a door. (İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

You can do anything, but not everything. (Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat her şeyi yapamazsın.)

Before you judge me, Make sure that you’re perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel oIduğundan emin ol.)

Accept who you are. UnIess you’re a seriaI kiIIer. (Seri katil olmadan, kim olduğunu kabul et.)

Having one chiId makes you a parent, having two makes you a referee. (Bir çocuğa sahip olmak seni aiIe yapar, iki çocuk ise hakem.)

AII my Iife I thought air was free, untiI I bought a bag of chips. (Hayatta hep havanın beleş olduğunu düşünürdüm, ta ki bir tane cips alana kadar.)

İnstagram Durum Sözleri
İnstagram Biyografi Sözleri
İngilizce En Güzel Aşk Sözleri
ingilizce KAPAK sözler

Sometimes you just need some space, to fart. (Bazen sadece boşluğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.)

At Ieast mosquitoes are attracted to me. (Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.)

I had a horribIy busy day converting oxygen into carbon dioxide. (Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.)

The onIy thing I gained so far in 2014 is weight. (2014 yılında kazandığım tek şey kilom.)

İngilizce güzel sözler
İngilizce havalı sözler

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. (Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.)

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. (Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.)

Life’s a game, let’s make a high score. (Hayat bir oyun, hadi en yüksek puanı alalım.)

Eventually, everything goes away. (Sonunda her şey ortadan kaybolur.)

I know I haven’t changed but I’m not the same. (Değişmediğimi biliyorum ama aynı değilim.)

Hey, This is latest entry into instagram world. (Hey bu instagram dünyasına son giriş.)

People who touch your heart are always with you. (Kalbine dokunan insanlar, daima yanındadır.)

İngilizce En Anlamlı Güzel Sözler 2019

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. (Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.)
In teaching others we teach ourselves. (Başkalarına öğreterek kendimize de öğretmiş oluruz.)

There is only one happiness in life — to love and to be loved. (Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.)

Where there is love there is life. (Aşkın olduğu yerde hayat vardır.)

Friendship often ends in love; but love in friendship, never. (Arkadaşlık genelde aşk ile son bulur; fakat arkadaşlıkta aşk, asla.)

Teachers open the door but you must walk through it yourself. (Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.)

You must be the change you wish to see in the world. (Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.)

Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life. (Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.)

A friend walks in when everyone else walks out. (Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.)

İnstagram Durum Sözleri
İnstagram Biyografi Sözleri
İngilizce En Güzel Aşk Sözleri
ingilizce KAPAK sözler

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. (Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür.)

İngilizce En Havalı Sözler 2019

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. (Başarısız olmadım, sadece işe yaramayan 10,000 yöntemi bulmuş oldum.)

Love is the beauty of the soul. (Aşk ruhun güzelliğidir.)

To improve is to change; to be perfect is to change often. (Değişmek gelişmektir; sık değişmek ise mükemmel olmaktır.)

Men never remember, but women never forget. (Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.)

Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.)

Stop talking about darkness and light a candle. (Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.)

A smooth sea never made a skilled sailor. (Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.)

I have nothing to lose,but something to gain. (Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.)

Follow your heart and see where you land. (Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.)

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode. (Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.)

İngilizce Özlü Güzel Sözler 2019

He who opens a school door, closes a prison. (Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.)

Everything has beauty, but not everyone sees it. (Herşeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.)

Advertising is legalized lying. (Reklam yasallaşmış yalan söylemektir.)

Tell the truth and then run. (Doğruyu söyle ve kaç.)

Every accomplishment starts with the decision to try. (Her başarı denemeye karar vermekle başlar.)

One thing only I know, and that is that I know nothing. (Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.)

I cannot teach anybody anything, I can only make them think. (Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.)

When you’re finished changing, you’re finished. (Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.)

No bees, no honey; no work, no money. (Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.)

A mother’s heart is always with her children. (Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.)

İngilizce En Kapak Sözler & İngilizce Güzel Anlamlı Sözler

A heart that loves is always young. (Seven bir kalp her zaman gençtir.)

I don’t trust words, I trust actions. (Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.)

Enjoy the little hings in life, because one day you will look back and realize they were the big things. (Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.)

Wealth is the slave of wise man. The master of a fool. (Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir)

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time. (Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın)

A person starts dying when they stop dreaming. (Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar)

“The intensity in your eyes burns my pen as I write. (Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.)

They can kill the dreamer, but they can never kill the dream. (Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.)

There are no shortcuts to any place worth going. (Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.)

Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone. (Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tek başına çıkageliyor.)

Life must go on. ( Hayat devam etmeli.)

Don’t worry, be Happy! (Endişelenme, Mutlu ol!)

İnstagram Durum Sözleri
İnstagram Biyografi Sözleri
İngilizce En Güzel Aşk Sözleri
ingilizce KAPAK sözler

Battery about to die.( Pil bitmek üzere.)

My life is in under construction. (Hayatım, yapım aşamasında.)

İngilizce Kısa Anlamlı Sözler

Time never comes again.( Zaman asla geri gelmez.)

If life’s a journey i am a traveler. (Hayat yolculuksa ben bir gezginim.)

Memories last forever. (Anılar sonsuza kadar sürer.)

Happiness is to love and to be loved. (Mutluluk sevmek ve sevilmektir.)

My big afraid to losing you. (Seni kaybetmekten çok korkuyorum.)

Enjoy every single moment in your life. (Hayatınızdaki her anın tadını çıkarın.)

Pictures are worth a thousand words. ( Resimler bin söze değerdir.)

Train your mind to see the good in every situation. (Her durumda iyiyi görmek için zihnini eğit.)

My secrets of life is a book any one can take a look. (Hayat sırlarım kimsenin bakamayacağı bir kitaptır.)

I’m not lazy, I’m just on energy saving mode. (Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.)

Be an encourager, the world has enough critics already. (Cesaret vericilerden ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.)

If you’re reading this, congrats you know how to read. (Eğer bunu okuyabiliyorsanız, tebrikler okumayı biliyorsunuz.)

I love to walk in fog, Because nobody knows i am smoking. )Sisin içinde yürümeyi severim, çünkü kimse sigara içtiğimi farketmiyor.)

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here