ingilizce Komik Whatsapp, instagram, Facebook Durum Sözleri

0
2281

ingilizce komik sözler ve türkçe anlamları , ingilizce instagram komik sözler ve Açıklamları ,ingilizce whatsapp komik sözler ,ingilizce facebook komik sözler

ingilizce komik sözler Resimli
ingilizce komik sözler türkçe Açıklamalı

Getting married is a lot like getting into a tub of hot water. After you get used to it, it ain’t so hot.

(Evlenmek sıcak su torbası kullanmak gibidir. Kullandıktan sonra o kadar sıcak olmuyor.)


Life is too short. Don’t waste it reading my WhatsApp and Instagram status.

Hayat çok kısa. Vaktini WhatsApp ve Instagram durumunu okuyarak harcama.


Everybody wants to go to heaven; but nobody wants to die.

Herkes cennete gitmek istiyor; Ama kimse ölmek istemiyor.


I’m not failed…my success is just postponed for some time.

(Hata yapmadım, yalnızca başarımı bir süre daha erteledim.)


When nothing seems right….go left!!

(Hiçbir şey doğru görünmüyorsa, sola dön.) (Bilgi: İngilizce’de Right hem sağ hem de doğru anlamına gelir.)

ingilizce komik sözler facebook durumları
ingilizce komik sözler facebook KAPAK resimleri

Sorry about those texts I sent you last night, my phone was drunk.

(Dün gece yolladığım mesajlar için üzgünüm, telefon sarhoştu.)


Love thy neighbor. But don’t get caught.

(Komşunu sev, ama enselenme.)


A woman is like a tea bag, you cannot tell how strong she is until you put her in hot water.

(Kadın sallama çay gibidir, ona ne kadar güçlü olduğunu sıcak suya koyana kadar söyleyemezsin.)


Don’t drink and park – accidents cause people.

(İçki içme ve park etme – kazalar insanlara yol açıyor.)

ingilizce komik sözler 2020
ingilizce komik sözler durum

Knowledge is like underwear. It is useful to have it, but not necessary to show it off.

(Bilgi iç çamaşır gibidir. Kullanması yararlıdır, fakat göstermeye gerek yoktur.)


Ever read a book that changed your life? Me neither.

(Hiç herhangi bir kitap hayatını değiştirdi mi? Benimkini de.


I am so good at sleeping, I can do it with my eyes closed.

Uyuma konusunda çok iyiyim, bunu gözlerim kapalıyken bile yapabilirim.


My wallet is like an onion, opening it makes me cry.

Cüzdanım bir soğan gibi, onu açmak beni ağlatıyor.


For sale : Parachute – Only used once, never opened.

Satılık Paraşüt: Sadece bir kez kullanılmış, asla açılmamıştır.

ingilizcen en komik sözler
ingilizce komik sözler Resimli

Never laugh at your wife’s choices. You’re one of them.

Karının seçimleriyle asla alay etme. Sende onlardan birisin.


I don’t need a hair stylist; my pillow gives me a new hairstyle every morning.

Bir saç stilistine ihtiyacım yok, yastığım her sabah bana yeni bir saç stili kazandırıyor.


If we shouldn’t eat at night, why is there a light in the fridge?

Eğer geceleri yemememiz gerekiyorsa, neden buzdolabında bir ışık var?


If you’re talking behind my back, you’re in a good position to kiss my ass.

Eğer arkamdan konuşuyorsan, kıçımı öpmek için uygun bir pozisyondasın demektir.


Don’t drink to forget me, you’ll end up seeing me double.

Beni unutmak için içki içme, bu beni çift görmenle sonuçlanacak.


I always carry a knife in my purse, just in case we’re having cake.

Çantamda her zaman bir bıçak taşırım… Olurda kek yeriz diye.


When you fall, I will be there to catch you – With love, the floor.

Düştüğün zaman, seni yakalamak için orada olacağım – Sevgilerimle, zemin.


I am too lazy to be lazy.

Tembel olmak için çok tembelim.


Behind every great man, there is a surprised woman.

Her büyük adamın arkasında şaşkın bir kadın vardır.


Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?

İlk görüşte aşka inanır mısın, yoksa bir daha mı geçeyim?


I’m in desperate need of a 6-month vacation… twice a year.

Çok ciddi bir şekilde 6 ay tatil yapmaya ihtiyacım var… Yılda iki kez.


I love my job only when I’m on vacation.

İşimi, yalnizca tatile giderken seviyorum.


I’m not lazy, I’m just very relaxed.

Ben tembel değilim, sadece çok rahatım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here