Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

ingilizce – Türkçe Cahillik ve Cehalet ile ilgili Sözler

0

Cahillik ile ilgili İngilizce Türkçe Sözler, cehalet ile ilgili ingilizce Sözler, cahil insanlar ile ilgili sözler ingilizce, cahilliğin kötü olduğunu anlatan sözler, Kitap okumak ile ilgili sloganlar,cehalet ile ilgili sloganlar,

Cahillik ile  ilgili İngilizce sözler

Cahillik ile ilgili İngilizce Türkçe Sözler

There is no darkness, but ignorance

Karanlık yoktur. Cehalet Vardır.
William Shakespeare


Ignorance is like a delicate fruit; touch it, and the bloom is gone.

Cehalet narin egzotik bir meyve gibidir; dokunursanız bozulur. Oscar Wilde


Beware of false knowledge; it is more dangerous than ignorance.

Yanlış bilgiden sakının; cehaletten daha tehlikelidir. George Bernard Shaw


Warning: Reading books can seriously damage your ignorance.

Dikkat; Kitap okumak ciddi ölçüde cahilliğinize zarar verebilir.
Unknown


Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.

İnsanlar cahil olarak doğarlar, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir.
Bertrand Russell


Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.

Cehaletin bizim efendimiz olduğu yerde, gerçek barış olasılığı yoktur.
Dalai Lama


Ignorance is always afraid of change.

Cehalet her zaman değişimden korkar.
Jawaharlal Nehru


The highest form of ignorance is when you reject something you don’t know anything about.

En ileri seviyedeki cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şeyi reddetmenizdir. Wayne Dyer


War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür.
George Orwell

Cahillik ile  ilgili İngilizce sözler resimli

Cehalet ile ilgili İngilizce sözler


Being ignorant is not so much a shame as being unwilling to learn.

Cahil olmak, öğrenmek istemeyecek kadar utanç verici değildir.
Benjamin Franklin


Ignorance is never better than knowledge.

Cehalet asla bilgiden daha iyi değildir.
Enrico Fermi


Ignorance, the root and stem of all evil.

Cehalet her kötülüğün kökü ve gövdesidir.Plato

Cahillik ile  ilgili İngilizce sözler resimli

Cahillik ile ilgili İngilizce İ Türkçe Sözler


The most violent element in society is ignorance.

Toplumdaki en şiddetli unsur cehalettir.
Emma Goldman


Everybody is ignorant, only on different subjects.

Herkes cahildir, sadece farklı konularda. Will Rogers


Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.

Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir. Martin Luther King, Jr.


There is nothing more frightful than ignorance in action.

Eylem haline geçmiş cehaletten daha korkutucu bir şey yoktur.
Johann Wolfgang von Goethe


Ignorance is the night of the mind, but a night without moon or star.

Cehalet aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece. Confucius

Cahillik ile  ilgili İngilizce sözler

Cahillik ile ilgili İngilizce türkçe çevirili sözler


We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.

Hepimiz cahil doğarız ama aptal kalmayı sürdürmek için çok çalışmak gerekir
Benjamin Franklin


All things truly wicked start from innocence.

Gerçekten kötü olan her şey masumiyetten başlar. Ernest Hemingway


If ignorance is bliss, there should be more happy people.

Eğer cehalet mutluluksa, daha çok mutlu insanların olması gerekir
Victor Cousin

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap