Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

ingilizce – Türkçe Dünya ile ilgili Anlamlı Sözler

0

Dünya ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler,dünyaile ilgili Anlamlı Sözler, ingilizce dünya ile ilgili kelimeler, dünya ile ilgili ingilizce cümleler, yabancı ünlülerin ingilizce Sözleri,

ingilizce anlamlı sözler

ingilizce Türkçe Çevirili dünya ile ilgili sözler

The earth shall be left to no one.

Dünya, kimseye kalmaz.
Yunus Emre


But in this world, nothing is sure but death and taxes.

Ama bu dünyada hiçbir şey kesin değildir, ölüm ve vergiler hariç.
Benjamin Franklin


The world is a book and those who do not travel read only one page.

Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler sadece bir sayfasını okur.
Saint Augustine


Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.

Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir; dertlerimiz bile. Charlie Chaplin


The beauties of the world are best seen by those who strive to reach them.

Dünyanın güzellikleri, onlara ulaşmak için çabalayanlar tarafından en iyi şekilde görülür.


No matter what people tell you, words and ideas can change the world.

İnsanlar ne derse desin, kelimeler ve fikirler dünyayı değiştirebilir.
Robin Williams


Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, ancak kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. Leo Tolstoy


Nothing in the world is ever completely wrong. Even a stopped clock is right twice a day.

Dünyadaki hiçbir şey tamamen yanlış değildir. Durmuş bir saat bile günde iki defa doğru zamanı gösterir.
Paulo Coelho

Dünya ile ilgili Anlamlı Sözler

ingilizce dünya ile ilgili sözler


We cannot do great things on this earth, only small things with great love.

Bu dünyada büyük şeyler yapamayabiliriz ama küçük şeyleri büyük bir aşkla yapabiliriz. Mother Teresa


A single rose can be my garden; a single friend, my world.

Tek bir gül benim bahçem olabilir; tek bir arkadaş ise, tüm dünyam.
Leo Buscaglia


As a woman I have no country. As a woman my country is the whole world.

Bir kadın olarak benim ülkem yoktur. Bir kadın olarak tüm dünya benim ülkemdir.
Virginia Woolf


To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

Sürekli seni başka biri yapmaya çalışan bir dünyada kendin olmak en büyük başarıdır.Ralph Waldo Emerson


We do not need magic to transform our world. We carry all of the power we need inside ourselves already.

Dünyamızı dönüştürmek için sihire ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan gücü zaten kendi içimizde taşıyoruz.
J. K. Rowling


Maybe this world is another planet’s hell.

Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir. Aldous Huxley


If your hate could be turned into electricity, it would light up the whole world.

Eğer nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi, bütün dünyayı aydınlatırdı. Nikola Tesla


When I was in college, I wanted to be involved in things that would change the world.

Ben üniversitedeyken dünyayı değiştirecek şeylerin içinde olmak istedim. Şimdi içindeyim.
Elon Musk


The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır.
Charles Bukowski


Each year the US population spends more money on diets than the amount needed to feed all the hungry people in the rest of the world.

Her yıl ABD halkı, dünyanın geri kalanındaki bütün aç insanları beslenmek için gereken miktardan daha fazlasını, diyet için harcıyor.

Dünya ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler

Dünya ile ilgili ingilizce Sözler


Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.

İnsan, özgür olmaya mahkumdur; Çünkü bir kez dünyaya atılırsa yaptığı her şeyden sorumludur. Jean-Paul Sartre


There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.

Şu dünyada arkandan konuşulmasından daha kötü bir tek şey var; o da arkandan hiç konuşulmaması. Oscar Wilde


By giving people the power to share, we’re making the world more transparent.

İnsanlara paylaşma gücü vererek dünyayı daha şeffaf hale getiriyoruz.
Mark Zuckerberg


The world is like a mirror; frown at it, and it frowns at you. Smile and it smiles, too.

Dünya bir ayna gibidir. Siz ona kaşlarınızı çatın, o da size kaşlarını çatar. Siz ona gülümseyin, o da size gülümser. Herbert Samuels


If you’re changing the world, you’re working on important things. You’re excited to get up in the morning.

Dünyayı değiştiriyorsanız, önemli şeyler üzerinde çalışıyorsunuz ve Sabah kalkmaktan heyecan duyuyorsunuzdur.
Larry Page, Google


Excuse me Sir, the train for a better world?

Affedersiniz bayım, daha iyi bir dünyaya giden bir tren var mıdır?
Puerto Libre


Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.

Dünya sana bir yaşam borclu diye etrafta dolasma. Dünya sana hiçbir şey borçlu değil. Dunya senden önce buradaydı.
Mark Twain


The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.

Dünya, kötülük yapan insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden yaşamak için tehlikeli bir yer.Albert Einstein


God used beautiful mathematics in creating the world.

Tanrı dünyayı yaratmada güzel matematik kullandı. Paul Dirac


Let your mind be quiet, realizing the beauty of the world, and the immense boundless treasures that it holds.

Zihninizi sakinleştirin, dünyanın güzelliğini ve sahip olduğu muazzam sınırsız hazinelerin farkına varın.
Edward Carpenter


All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.

Bütün dünya acılarla dolu. Ayrıca acıların üstesinden gelmekle dolu.
Helen Keller


Make the world better.

Dünyayı daha iyi hale getirin.
Lucy Stone


Together we can change the world, just one random act of kindness at a time.

Birlikte dünyayı değiştirebiliriz, tek seferde sadece rastgele bir iyilik yaparak. Ron Hall


The way to change the world is through individual responsibility and taking local action in your own community.

Dünyayı değiştirmenin yolu bireysel sorumluluk ve kendi topluluğunuzda yerel eylemler almaktır. Jeff Bridges

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap