ingilizce -Türkçe Dürüstlük ve Doğruluk ile ilgili Sözler

ingilizce -Türkçe Dürüstlük ve Doğruluk ile ilgili Sözler

27 Ocak 2020 0 Yazar: Cokiyiabi

Dürüstlük sözleri ingilizce, Doğruluk sözleri ingilizce, dürüstlük ile ilgili türkçe ingilizce Sözler, dürüstlük ile ilgili Anlamlı Sözler, dürüstlüğüanlatan özlü sözler

Türkçe ingilizce Dürüstlük ile ilgili sözler

Dürüstlük ile ilgili sözler ingilizce

The greatest truth is honesty, and the greatest falsehood is dishonesty.

En büyük gerçek dürüstlüktür ve en büyük yanlışlık sahtekârlıktır. Ebu Bekir


I’d rather be honest than impressive.

Etkileyici olmaktan çok dürüst olmayı tercih ederim. Unknown


Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk bölümüdür. Thomas Jefferson


Honesty is a very expensive gift. Don’t expect it from cheap people.

Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir. Onu ucuz insanlardan beklemeyin.
Warren Buffett


No legacy is so rich as honesty.

Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir. William Shakespeare


A clear conscience is more valuable than wealth.

Temiz bir vicdan servetten daha değerlidir. Unknown


You can fool people some of the time, but you can’t fool them all of the time.

İnsanları bazen kandırabilirsin ama onları her zaman kandıramazsın.
Aesop

Dürüstlük ile ilgili sözler hazreti ebubekir

Dürüstlük ile ilgili sözler instagram


When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; when character is lost, all is lost.

Zenginlik kaybolduğunda hiçbir şey kaybolmaz; Sağlık kaybedildiğinde, bir şey kaybedilir; karakter kaybolduğunda, hepsi kaybolur. Billy Graham


Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure.

Dürüstlük, bir hatanın bir başarısızlığa dönüşmesini önlemenin en hızlı yoludur.
James Altucher


The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.

Dengeli bir başarı için temel taşlar, dürüstlük, karakter, doğruluk, inanç, sevgi ve sadakattir. Zig Ziglar


Half truth is a whole lie.

Yarım bir gerçek bütün bir yalandır.
Unknown


Always be more than you appear and never appear to be more than you are.

Her zaman göründüğünüzden daha fazla olun ve hiçbir zaman olduğunuzdan daha fazla görünmeyin. Angela Merkel


Honesty and loyalty are key. If two people can be honest with each other about everything, that’s probably the biggest key to success.

Dürüstlük ve sadakat anahtardır. Eğer iki kişi her şey hakkında dürüst olabilirlerse, bu muhtemelen başarının en büyük anahtarıdır. Taylor Lautner


Wrong is wrong, no matter who does it or who says it.

Yanlış, kim yaparsa yapsın ya da kim söylerse söylesin yanlıştır.
Malcolm X


Probably my worst quality is that I get very passionate about what I think is right.

Muhtemelen en kötü özelliğim, doğru olduğunu düşündüğüm şey hakkında çok tutkulu olduğumdur. Hillary Clinton


Honesty is for the most part less profitable than dishonesty.

Dürüstlük, çoğunlukla sahtekârlıktan daha az kârlıdır. Platon


Be sure you are right, then go ahead.

Doğru olduğundan emin ol, devam et.
Davy Crockett


Love and honesty are the things that make a good wife and mother.

Sevgi ve dürüstlük, iyi bir eş ve iyi bir anne yapan şeylerdir.
Jada Pinkett Smith

Anlamlı sözler

ingilizce Türkçe Çevirili Dürüstlük ile ilgili sözler


Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said.

Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız. Mark Twain


Just be honest with yourself. That opens the door.

Kendinize karşı dürüst olun. Bu kapıları açar. Vernon Howard


Keep conscience clear, then never fear.

Vicdanı temiz tut, sonra asla korkma.
Ben Franklin


Not being known doesn’t stop the truth from being true.

Bilinmiyor olması, hakikatin gerçek olmasını engellemez. Richard Bach


Speak with honesty, think with sincerity, and act with integrity.

Dürüstlükle konuşun, samimiyetle düşünün ve dürüstlükle hareket edin. Unknown


The first step toward greatness is to be honest.

Büyüklüğe doğru atılacak ilk adım dürüst olmaktır. Unknown


Be honest with the people who love you. They deserve your honesty.

Sizi seven insanlara karşı dürüst olun. Onlar dürüstlüğünüzü hak ediyorlar.
Unknown


Honesty has a power that very few people can handle.

Dürüstlük çok az insanın baş edebileceği bir güce sahip. Steven Aitchison


Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.

Küçük konularla ilgili gerçeği önemsemeyen kimselere önemli konularda da güvenilmez. Albert Einstein


Honesty and integrity are by far the most important assets of an entrepreneur.

Dürüstlük ve doğruluk, bir girişimcinin en önemli varlıklarıdır. Zig Ziglar


I think the most important thing for me in a relationship is honesty.

Bence, ilişkide benim için en önemli şey dürüstlüktür. Zac Efron


Make yourself an honest man, and then you may be sure there is one less rascal in the world.

Dürüst bir adam ol ve böylece dünyada bir namuzsuzun daha az olduğundan emin olabilirsin. Thomas Carlyle

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares