Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

ingilizce – Türkçe Eğitim ile ilgili Anlamlı Sözler

0

ingilizce eğitim sözleri, Eğitiminin önemimi anlatan ingilizce Türkçe çevirili sözler,eğitim ile ilgili ingilizce kelimeler, eğitim ile ilgili Anlamlı Sözler,

Eğitim ile ilgili ingilizce Sözler

Eğitim ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler

Education is not preparation for life; education is life itself.

Eğitim hayata hazırlanmak değildir; Eğitim hayattin ta kendisidir.


Children are like wet cement, whatever falls on them makes an impression.

Çocuklar ıslak çimento gibidir, üzerlerine düşen her şey bir izlenim yaratır. Haim Ginott


Education is the movement from darkness to light.

Eğitim karanlıktan ışığa doğru hareket etmektir. Allan Bloom


Education is the key to unlock the golden door of freedom.

Eğitim, özgürlüğün altın kapısının kilidini açmak için anahtardır.
Washington Carver


To me the sole hope of human salvation lies in teaching.

Bana göre insan kurtuluşunun tek umudu öğretimde yatıyor. George Bernard Shaw


Teach the children so it will not be necessary to teach the adults.

Çocuklara öğretin, böylece, yetişkinleri öğretmeye gerek olmayacaktır.
Abraham Lincoln


Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Nelson Mandela


Education is the passport to future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today.

Eğitim gelecek için bir yoldur. Çünkü, Yarınlar, ona bugünden hazırlık yapanlarındır.


Don’t just teach your children to read, teach them the question what they read. Teach them to question everything.!

Çocuklarınıza sadece okumayı öğretmeyin, aynı zamanda okuduklarını sorgulamayı öğretin. Her şeyi sorgulamayı öğretin.
George Carlin

Eğitim ile ilgili ingilizce kelimeler

Eğitim ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler


The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.

Öğrenmeyle ilgili güzel olan şey, kimsenin önü sizden alamayacak olmasıdır. B.b King


If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Eğer öğrenmeye isteğin yoksa hiç kimse sana yardım edemez. Eğer öğrenmeye niyetin varsa hiç kimse seni durduramaz. Zig Ziglar


Teaching is the one profession that creates all other professions.

Öğretim, diğer tüm meslekleri yaratan tek meslektir.


We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.

Tekrar tekrar yaptığımız şey biziz. Mükemmellik, bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Aristotle


In teaching you cannot see the fruit of a day’s work. It is invisible and remains so, maybe for twenty years.

Öğretimde bir günlük çalışmanın meyvelerini göremezsiniz. Görünmez ve öyle kalır, belkide yirmi yıl boyunca.
John Dewey


Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers.

İyi bir öğretim, doğru cevapların verilmesinden ziyade, doğru soruların verilmesidir. Josef Albers

Eğitimin onemi ile ilgili ingilizce Sözler

Eğitim ile ilgili ingilizce anlamlı sözler


At the desk where I sit, I have learned one great truth. The answer for all our national problems, the answer for all the problems of the world, comes to a single word. That word is education.

Oturduğum masada, büyük bir gerçeği öğrendim. Tüm ulusal sorunlarımızın cevabı, dünyanın tüm sorunlarına cevap, tek bir kelimeyle sonuçlanıyor. Bu kelime ise eğitimdir.Lyndon B. Johnson


The very spring and root of honesty and virtue lie in good education.

Dürüstlük ve erdemin kökeni ve kaynağı iyi eğitimde yatmaktadır. Plutarch


Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.

İnsanlar cahil olarak doğarlar, aptal değil. Onları aptallaştıran eğitimdir.
Bertrand Russell


Education is the art of making ma ethical.

Eğitim, insanı ahlaklı hale getirmenin sanatıdır. Georg Wilhelm Friedrich Hegel


If your plan is for one year, plant rice. If your plan is for ten years plant trees. If your plan is for hundred years educate children.

Planınız bir yıllıksa pirinç ekin. Planınız on yıllıksa ağaç dikin. Planınız yüz yıllıksa çocukları eğitin.
Confucius


Educating the mind without educating the heart is no education at all.

Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir. Aristotle


A man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.

Hiç okula gitmeyen bir adam bir nakliye aracından çalabilir; Ancak üniversite eğitimi alırsa, tüm demiryolunu çalabilir. Theodore Roosevelt

Eğitim ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler

Eğitim ile ilgili ingilizce Anlamlı Sözler

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap