Anasayfa » Anlamlı sözler » ingilizce Türkçe Erkek ve Kadınlar ile ilgili Sözler

ingilizce Türkçe Erkek ve Kadınlar ile ilgili Sözler

ingilizce erkekler ile ilgili sözler,kızlar ile ilgili ingilizce türkçe sözler,ingilizce Kadınlar ile ilgili sözler,ingilizce türkçe çevirili erkek kadın sözleri, ingilizce erkekleri anlatan sözler,ingilizce kadınları anlatan sözler,para ve Kadınlar ile ilgili sözler, toplumda kadının önemini anlatan sözler 

Zeki kadınları anlatan sözler
ingilizce Türkçe Çevirili kadın ve erkekler ile ilgili sözler

I haven’t spoken to my wife in years. I didn’t want to interrupt her.

Yıllardır karımla konuşmadım. Çünkü sözünü kesmek istemedim.
Rodney Dangerfield


A woman should be like a single flower, not a whole bouquet.

Bir kadın tek bir çiçek gibi olmalı, bir buket çiçek gibi değil.
Anna Held


Women are meant to be loved, not to be understood.

Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır; anlaşılmak için değil.
Oscar Wilde


If you can make a woman laugh, you can make her do anything.

Eğer bir kadını güldürebiliyorsan, ona herşeyi yaptırabilirsin. Marilyn Monroe


Why do men like intelligent women? Because opposites attract.

Neden erkekler zeki kadınlardan hoşlanır? Zıtlar çekidir çünkü.
Kathy Lette


Men are taught to apologize for their weaknesses, women for their strengths.

Erkekler zayıflıklarından dolayı özür dilemeli, kadınlar ise güçlü oldukları için. Lois Wyse


After women, flowers are the loveliest thing God has given the world.

Kadınlardan sonra, çiçekler Tanrı’nın dünyaya verdiği en güzel şeydir.
Christian Dior


No man has a good enough memory to be a successful liar.

Hiçbir erkek yalancı olmak için yeterince iyi bir zekaya sahip değildir
Abraham Lincoln

ingilizce kadınlar ile ilgili sözler
ingilizce Türkçe Çevirili kadın ve erkekler ile ilgili sözler

Women are the real architects of society.

Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır.
Harriet Beecher Stowe


There’s three things men always talk about – women, sports, and cars.

Erkeklerin her zaman konuştuğu üç şey var – kadınlar, spor ve arabalar.
Mario Lopez


There are two perfectly good men, one dead and the other unborn.

İki mükemmel erkek vardır, biri ölü ve diğeri doğmamış olan.


A girl should be two things: classy and fabulous.

Bir kız iki şey olmalı: Asil ve muhteşem. Coco Chanel


There are only three things women need in life: food, water, and compliments.

Kadınların hayatta ihtiyaç duydukları sadece üç şey vardır: yiyecek, su ve iltifatlar. Chris Rock

Kadınların hiç susmadığını anlatan sözler
Erkeklerden karılarının çok konuştuğunu dile getiren sözler

A strong woman will automatically stop trying if she feels unwanted. She won’t fix it or beg, she’ll just walk away.

Güçlü bir kadın, istenmediğini hissederse, denemekten istemsiz olarak vazgeçer. Düzelmek için çalışmaz ve yalvarmaz. Sadece çekip gider.


A man should never neglect his family for business.

Bir erkek ailesini iş için asla ihmal etmemeli. Walt Disney


The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before.

Kalabalığı takip eden kadın genellikle kalabalıktan daha ileriye gitmeyecektir. Tek başına yürüyen kadın ise, hiç kimsenin daha önce bulunmadığı yerlerde kendini bulması muhtemeldir.
Albert Einstein


When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.

Bir adam karısı için arabanın kapısını açıyorsa, ya araba yenidir, ya da karısı yenidir. Prince Philip


Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.

Neredeyse tüm erkekler sıkıntı yaşayabilir, ancak bir erkeğin karakterini test etmek istiyorsanız, ona güç verin. Abraham Lincoln


There is a special place in hell for women who do not help other women.

Diğer kadınlara yardım etmeyen kadınlar için cehennemde özel bir yer var.Madeleine Albright

ingilizce Türkçe Çevirili kadın ve erkekler ile ilgili sözler

A man is lucky if he is the first love of a woman. A woman is lucky if she is the last love of a man.

Erkek, eğer kadının ilk aşkıysa şanslıdır. Kadın ise erkeğin son aşkıysa şanslıdır. Charles Dickens


Ladies who play with fire must remember that smoke gets in their eyes.

Ateşle oynayan Kadınlar, dumanın gözlerine kaçacağını hatırlamalıdır.
Mae West


Never apologize for being a powerful woman.

Güçlü bir kadın olduğunuz için asla özür dilemeyin.


A smart man only believes half of what he hears, a wise man knows which half.

Akıllı bir adam sadece duyduklarının yarısına inanır, bilge bir adam hangi yarısına inancağını bilir.Jeff Cppper


Freedom cannot be achieved unless the women have been emancipated from all forms of oppression.

Kadınlar her türlü baskıdan kurtulmuş olmadıkça özgürlük elde edilemez.
Nelson Mandela

ingilizce kadınları anlatan sözler
ingilizce Türkçe Çevirili kadın ve erkekler ile ilgili sözler

If wealth was the inevitable result of hard work and enterprise, every woman in Africa would be a millionaire.

Şayet zenginlik, çok çalışmanın kaçınılmaz sonucu olsaydı, Afrika’daki tüm kadınlar birer milyoner olurdu.
George Monbiot


Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.

Kadınlar ve kediler arzu ettiklerini yaparlar, erkekler ve köpekler de rahat olmalı ve bu fikre alışmalı.
Robert A. Heinlein


I may be drunk, Miss, but in the morning, I will be sober, and you will still be ugly.

Ben sarhoş olabilirim bayan, ama sabaha ben ayık olacağım sense hala çirkin olacaksın. Winston Churchill


A rich man is nothing but a poor man with money.

Zengin bir adam, parası olan fakir bir adamdan başka bir şey değildir.
W. C. Alanlar


You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.

Bir erkeği eğitirseniz, bir adamı eğitirsiniz. Bir kadını eğitirseniz, bir kuşağı eğitirsiniz. Brigham Young


Love is the full story of a woman’s life; it is just an adventure for a man.

Aşk bir kadının hayatının tüm öyküsü, erkek için sadece bir maceradır.

Kadınlar ile ilgili ingilizce kelimeler
Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır ingilizce si

A successful man is one who makes more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such a man.

Başarılı bir adam karısının harcayabileceğinden daha fazla para kazanandır. Başarılı bir kadın ise böyle bir adam bulabilendir. Lana Turner


As usual, there is a great woman behind every idiot.

Her zamanki gibi, her aptalın arkasında harika bir kadın var. John Lennon


A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everybody else.

Güçlü bir kadın kendini savunur. Daha güçlü bir kadın ise herkesi savunur.


As a woman I have no country. As a woman my country is the whole world.

Bir kadın olarak benim ülkem yoktur. Bir kadın olarak tüm dünya benim ülkemdir.
Virginia Woolf


I’m tough, ambitious and I know exactly what I want. If that makes me a bitch, Okay.

Ben sert, hırslıyım ve tam olarak ne istediğimi biliyorum. Eğer bu beni bir orosbu yapiyorsa. Kabul. Madonna


Keep your heels, head, and standards high.

Topuklarınızı, başınızı ve standartlarınızı yüksek tutun. Coco Chanel


I don’t know who invented high heels, but all women owe him a lot!”m

Kim topuklu ayakkabıları icat etti bilmiyorum, ancak bütün kadınlar ona çok borçlu! Marilyn Monroe


Money and women. They’re two of the strongest things in the world. The things you do for a woman you wouldn’t do for anything else. Same with money.

Para ve kadınlar, dünyadaki en güçlü iki şey. Bir kadın için yaptıginiz şeyleri, başka bir şey için asla yapmazsınız. Bu durum para için de aynıdır.
Satchel Paige


I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles.

Herşey yanlış gidiyormuş gibi göründüğünde, güçlü olmaya inanıyorum. Mutlu kızların en güzel kızlar olduğuna inanıyorum. Yarının başka bir gün olduğuna ve mucizelere inanıyorum.Audrey Hepburn


After all, a woman who doesn’t love cats is never going to be make a man happy.

Sonuçta, kedileri sevmeyen bir kadın, asla bir erkeği mutlu etmeyecektir.
Orhan Pamuk

Yorum yapın