ingilizce Türkçe Hayal ile ilgili Anlamlı Sözler

ingilizce Türkçe Hayal ile ilgili Anlamlı Sözler

14 Ocak 2020 0 Yazar: Cokiyiabi

Hayal kurmak ile ilgili ingilizce Sözler, hayal ile ilgili ingilizce türkçe Açıklamalı sözler,ingilizce anlamlı sözler, ingilizce türkçe anlamlı sözler, yabancı ünlülerin ingilizce Sözleri ,hayalinin peşinden gitmekle ilgili ingilizce Sözler

ingilizce Türkçe Hayal kurmak ile ilgili Anlamlı Sözler resimli

ingilizce Türkçe Hayal kurmak ile ilgili Anlamlı Sözler

Everything you can imagine is real.

Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.
– Pablo Picasso –


Dream big, it’s the first step to success.

Büyük hayaller kurun, hayal kurmak başarının ilk adımıdır.


A person starts dying when they stop dreaming.

Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar. – Brian Williams –


Stay focused, go after your dreams and keep moving toward your goals.

Odaklanın, hayallerinizin peşinden gidin ve hedeflerinize doğru ilerlemeye devam edin. – LL Cool J –


Follow your dreams, believe in yourself and don’t give up.

Hayallerinizi takip edin, kendinize inanin ve pes etmeyin. Rachel Corrie

ingilizce Türkçe Hayal kurmak ile ilgili Anlamlı Sözler yazılar

Hayal kurmak ile ilgili ingilizce Sözler mesajlar


A heart without dreams is like a bird without feathers.

Hayalleri olmayan bir kalp, tüyleri olmayan bir kuş gibidir.


You’re not poor if you don’t have money. You’re poor if you don’t have a dream.

Paranız yoksa fakir değilsinizdir, bir hayaliniz yoksa fakirsinizdir.
– Randy Paul Gage –


Go confidently in the direction of your dreams and live the life you have imagined.

Hayalleriniz doğrultusunda güvenle gidin ve hayal ettiğiniz hayatı yaşayın.
– Henry David Thoreau –


A positive attitude can really make dreams come true – it did for me.

Olumlu bir tavır, hayallerin gerçek olmasını sağlayabilir – Benim için oldu.
– David Bailey –


The only thing that will stop you from fulfilling your dreams is you.

Hayallerini yerine getirmekten seni alıkoyacak tek şey sensin.
– Tom Bradley –


Follow your dreams, they know the way.

Hayallerinizi takip edin, onlar yolu biliyor.


Remember your dreams and fight for them. You must know what you want from life. There is just one thing that makes your dream become impossible: the fear of failure.

Hayallerinizi unutmayın ve onlar için savaşın. Hayattan ne istediğinizi bilmelisiniz. Hayalinizi imkansız hale getiren tek bir şey var; o da başarısızlık korkusu.” – Paulo Coelho –


All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

Tüm hayallerimiz gerçekleşebilir, eger onların peşinden gitmek için cesaretimiz varsa. – Walt Disney –


To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe

Büyük şeyleri başarmak için sadece hareket etmekle kalmayıp, aynı zamanda hayal etmeliyiz; sadece plan yapmakla kalmayıp, aynı zamanda inanmaliyız
– Anatole France –


Keep your heart open to dreams. For as long as there’s a dream, there is hope, and as long as there is hope, there is joy in living.

Kalbinizi hayallere açık tutun. Bir hayal olduğu sürece, umut vardır ve umut olduğu sürece, yaşama sevinci vardır.


The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

Gelecek hayallerinin güzelliğine inananlara aittir. – Eleanor Roosevelt –


We all have dreams. But in order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self-discipline, and effort.

Hepimizin hayalleri var. Ancak hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çok fazla kararlılık, özveri, öz disiplin ve çaba gerekiyor. – Jesse Owens –


Never let your memories be greater than your dreams.

Anılarının hayallerinden büyük olmasına asla izin verme. – Douglas Ivester –


I like the dreams of the future better than the history of the past.

Geleceğin hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum.
– Thomas Jefferson –

Hayal etmekle ilgili sözler ingilizce

ingilizce Türkçe Hayal kurmak ile ilgili Anlamlı Sözler


They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.

Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla. – Martin Luther King, Jr. –


Yesterday is but today’s memory, and tomorrow is today’s dream.

Dün bugünün hatırası ve yarın da bugünün rüyasıdır. – Khalil Gibran –


Go out and chase your dreams no matter how crazy it looks.

Dışarı çık ve hayallerinin peşinden koş, ne kadar çılgınca olursa olsun.
– Shanice Williams –


Dreams are today’s answers to tomorrow’s questions.

Hayaller, yarının sorularına bugünün cevaplarıdır. – Edgar Cayce –


Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.

Bazen insanlar gerçeği duymak istemezler çünkü hayalleri yıkılsın istemezler!– Friedrich Nietzsche –


Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity.

Rüyalara güvenin, çünkü içlerinde sonsuzluğun kapısını gizlerler.
– Khalil Gibran –


Love is the triumph of imagination over intelligence.

Aşk, hayal gücünün zekaya karşı zaferidir. – Henry Louis Mencken –


Don’t give up on your dreams, or your dreams will give up on you.

Hayallerinden vazgeçme, yoksa hayallerin senden vazgeçecek. – John Wooden –


You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

Başka bir hedef belirlemek ya da yeni bir hayailin hayalini kurmak için asla çok yaşlı sayılmazsınız. – C.S. Lewis –


Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today

Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi hayal edin, bugün ölecekmiş gibi yaşayın.
– James Dean –


Embrace your inner childhood dreams

İç çocukluk hayallerinizi kucaklayın.


Someday all my dreams will come true.

Bir gün bütün hayallerim gerçekleşecek.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares