Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

ingilizce Türkçe Özgürlük ile ilgili Anlamlı Sözler

0

ingilizce özgürlük sözleri,ingilizce türkçe çevirili özgürlük ile ilgili sözler, özgür olmak ile ilgili sözler,özgürlüğü anlatan ingilizce Türkçe Sözler, özgürlük ile ilgili ingilizce kelimeler,

Özgürlük ile ilgili ingilizce Sözler

Özgürlük ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler

You’ll be free or die!

Ya özgür olacaksın, ya da öleceksin!
Harriet Tubman


Freedom is not for the weak.

Özgürlük zayıflar için değildir.
Tony Calderone


Life without liberty is like a body without spirit.

Özgürlük olmayan bir yaşam, ruhsuz bir beden gibidir. Kahlil Gibran


Live free or die: Death is not the worst of evils

Özgür yaşayın ya da ölün: Ölüm, kötülüklerin en kötüsü değildir.
General John Stark


Freedom comes from strength and self-reliance.

Özgürlük güçten ve kendine güvenden gelir. Lisa Murkowski


The best road to progress is freedom’s road

İlerlemek için en iyi yol özgürlük yoludur. John F. Kennedy


The secret to happiness is freedom. And the secret to freedom is courage

Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Ve özgürlüğün sırrı cesarettir.
Thucydides


When there is state there can be no freedom, but when there is freedom there will be no state.

Devlet olduğunda özgürlük olamaz, ancak özgürlük olduğunda bir devlet olmayacaktir. Vladimir Lenin


I know but one freedom, and that is the freedom of the mind.

Tek bir özgürlük biliyorum ve bu da aklın özgürlüğüdür.Antoine de Saint-Exupery

Özgürlük ile ilgili ingilizce kelimeler

Özgürlük ile ilgili ingilizce türkçe çevirili sözler


I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

Bir hayalim var. Gün gelecek, dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.
Martin Luther King Jr.


Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.

Günlerini tutsak olarak geçirmektense, özgürlük için savaşırken ölmek daha iyidir. Bob Marley


True success, true happiness lies in freedom and fulfillment.

Gerçek başarı, gerçek mutluluk, özgürlük ve yerine getirmede yatmaktadır.Dada Vaswani


Liberty is worth paying for.

Özgürlük bedelini ödemeye değer.
Jules Verne


I am Fidel Castro and we have come to liberate Cuba.

Ben Fidel Castro’yum ve Küba’yı özgürleştirmeye geldik.
Fidel Castro


Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.

İnsan, özgür olmaya mahkumdur; Çünkü bir kez dünyaya atılırsa yaptığı her şeyden sorumludur. Jean-Paul Sartre


War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür.
George Orwell


I know you are here to kill me. Shoot, coward, you are only going to kill a man.

Biliyorum beni öldürmeğe geldiniz. Ateş et, korkak herif. Sadece bir adam öldüreceksin. Che Guevara


Freedom is the right to tell people what they do not want to hear.

Özgürlük, insanlara duymak istemediklerini söyleme hakkıdır.
George Orwell


The advance of liberty is the path to both a safer and better world.

Özgürlüklerin artması daha güvenli ve daha iyi bir dünyaya giden yoldur.
George W. Bush


I’m a big advocate of freedom: freedom of speech, freedom of expression, freedom of thought.

Ben özgürlüğün büyük bir savunucusuyum: konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Jimmy Wales

Ya özgür kalacaksın yada öleceksin ingilizce si

Özgürlük ile ilgili ingilizce sözler


I prefer dangerous freedom over peaceful slavery.

Huzurlu bir köleliğe karşı, tehlikeli bir özgürlüğü tercih ederim. Thomas Jefferson


I would rather die in freedom on my way back home than starve to death here.

Burada açlıktan ölmek yerine, Evime dönerken özgürce ölmeyi tercih ederim.
Rosa Parks


The greatest threat to freedom is the absence of criticism.

Özgürlük için en büyük tehdit, eleştirinin yokluğudur.
Wole Soyinka


If you’re not ready to die for it, put the word ‘freedom’ out of your vocabulary.

Bunun için ölmeye hazır değilseniz, özgürlük kelimesini sözlüğünüzden çıkarın. Malcolm


Tame birds sing of freedom. Wild birds fly.

Evcil kuşlar özgürlük şarkısı söyler. Özgür kuşlar ise uçar.
John Lennon


Ultimately, we know deeply that the other side of every fear is freedom.

Nihayetinde, her korkunun öteki tarafının özgürlük olduğunu derinden biliyoruz.Marilyn Ferguson


When I discover who I am, I’ll be free.

Kim olduğumu keşfettiğimde, özgür olacağım. Ralph Ellison


True independence and freedom can only exist in doing what’s right.

Gerçek bağımsızlık ve özgürlük, sadece doğru olanı yapmakla mümkün olabilir.”
Brigham Young


A hero is someone who understands the responsibility that comes with his freedom.

Bir kahraman, özgürlüğü ile gelen sorumluluğu anlayan kişidir.
Bob Dylan


My liberty depends on you being free, too.

Benim özgürlüğüm, senin de özgür olmana bağlı.


Those who deny freedom to others deserve it not for themselves.

Başkaları icin özgürlüğü reddedenler, kendileri için özgürlüğü hak etmiyorlar.


My vision of freedom is to be yourself.

Özgürlük vizyonum kendin olmaktır.
Osho


If you cannot be free be as free as you can

Eğer özgür olamıyorsan, olabildiğince özgür ol. Ralph Waldo Emerson


Liberty is the first condition of growth.

Özgürlük, büyümenin ilk koşuludur.
Swami Vivekananda 

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap