ingilizce Türkçe Zaman ile ilgili Anlamlı Sözler

ingilizce Türkçe Zaman ile ilgili Anlamlı Sözler

20 Ocak 2020 0 Yazar: Cokiyiabi

ingilizce zaman ile ilgili sözler, ingilizce Türkçe zaman sözleri, zamanın önemini anlatan ingilizce Türkçe sözler,ingilizce anlamlı sözler,

Zamanın kıymetli olduğunu anlatan sözler

Zamanın önemli olduğu anlatan ingilizce türkçe çevirili sözler

Time is an illusion.

Zaman bir yanılsamadır.
Albert Einstein


Time is precious. Make sure you spend it with the right people.

Zaman degerlidir. Doğru insanlarla geçirdiğinizden emin olun.– Unknown


Time is what we want most, but what we use worst.

Zaman en çok istediğimiz ama en kötü kullandığımız şeydir.– William Penn


Time is the longest distance between two places.

Zaman iki yer arasındaki en uzun mesafedir.– Tennessee Williams


The way we spend our time defines who we are.

Zamanımızı harcama biçiminiz, kim olduğumuzu tanımlar.– Jonathan Estrin 


The bad news is that time flies. The good news is that you’re the pilot.

Kötü haber şu ki, zaman uçup gidiyor. İyi haber de şu; pilot sizsiniz.– Ben Willis


Be selective with who you invest your time, wasted time is worse than wasted money

Zamanınıza yatırım yaptığınız kişiler konusunda seçici olun, boşa harcanan zaman boşa harcanan paradan daha kötüdür.– Unknown

Yabancı ünlülerden zaman ile ilgili ingilizce Sözler

Zaman ile ilgili sözler ingilizce


Time is free, but it’s priceless. You can’t own it, but you can use it. You can’t keep it, but you can spend it. Once you’ve lost it you can never get it back.

Zaman ücretsizdir, ama paha biçilemez. Sahip olamazsın, ama onu kullanabilirsin. Onu tutamazsın, ama harcayabilirsin. Bir kez kaybettiğinde asla geri alamazsın. Harvey Mackay


Time you enjoy wasting is not wasted time.

Boşa harcamaktan zevk aldığınız zaman, boşa harcanmış zaman değildir.
– Marthe Troly-Curtin –


For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

Kızgın olduğunuz her dakika, 60 saniye mutluluk kaybedersiniz
– Ralph Waldo Emerson –


There’s only one thing more precious than our time and that’s who we spend it on.

Zamanımızdan daha kıymetli olan tek bir şey var, ve bu onu kimin için harcadığımızdır.– Leo Christopher –


It has been said, ‘time heals all wounds.’ I do not agree. The wounds remain. In time, the mind, protecting its sanity, covers them with scar tissue and the pain lessens. But it is never gone.

Zaman tüm yaraları iyileştirir” denilmiştir. Ayni fikirde degilim. Yaralar kalir. Zamanla, akıl, akıl sağlığını koruyarak, onları yara dokusuyla kaplar ve ağrı azalır. Ama asla gitmez.– Rose Fitzgerald Kennedy –


It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important

Senin gülünü bu denli önemli kılan, onun için harcamış olduğun zamandır.
– Antoine de Saint-Exupéry –


Time is just an illusion. What you need is to live this very moment. That is all that matters.

Zaman sadece bir yanılsamadır. İhtiyacınız olan tam şu anı yaşamaktır. Yani önemli olan tek şey budur.– Elif Şafak


A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Bir saatlik bir zamanı boşa harcamaya cesaret eden bir insan, hayatın değerini keşfetmemiştir.– Charles Darwin –


They say I’m old-fashioned, and live in the past, but sometimes I think progress progresses too fast!

Eski moda olduğumu ve geçmişte yaşadığımı söylüyorlar, ama ben bazen gelişimin çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum!– Dr. Seuss –

Zaman ile ilgili Anlamlı Sözler ingilizce


Spend eighty percent of your time focusing on the opportunities of tomorrow rather than the problems of yesterday.

Zamanınızın yüzde seksenini, dünün sorunları yerine yarının fırsatlarına odaklanarak harcayın.– Eleanor Roosevelt


They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

İnsanlar daima zaman koşulları değiştirir derler, ama aslında onları kendiniz değiştirmeniz gerekir.– Cassandra Clare –


Scars have the strange power to remind us that our past is real

Yara izlerinin bize geçmişimizin gerçek olduğunu hatırlatmak için tuhaf gücü var.– Cormac McCarthy –


Do something instead of killing time, because time is killing you.

Vakit öldürmek yerine başka şeyler yapın, çünkü vakit sizi öldürüyor.
– Paulo Coelho –


Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.

Zaman paradan daha değerlidir. Daha fazla para kazanabilirsiniz, ama daha fazla zaman kazanamazsınız.– Jim Rohn


Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.

Zamanınızı öfke, pişmanlık, endişeler ve kin ile boşa harcamayın. Hayat mutsuz olmak için çok kısa.– Roy T. Bennett –


“Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its students.”

“Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür”– Hector Berlioz –


Time doesn’t heal emotional pain, you need to learn how to let go

Zaman duygusal acıyı iyileştirmez, oluruna bırakmayı öğrenmeniz gerekir.
– Roy T. Bennett –


The greatest gift you can give someone is your time because when you give your time, you are giving a portion of your life that you will never get back

Birisine verebileceğiniz en büyük armağan, zamanınızdır. Çünkü zamanınızı verdiğinizde, asla geri alamayacağınız hayatınızın bir bölümünü veriyorsunuz.
– Unknown –


You will never find time for anything. If you want time, you must make it.

Hiçbir şey için zaman bulamayacaksın. Zaman istiyorsanız, onu siz ortaya koymalısınız.– Charles Brixton –

Time slips away like grains of sand never to return again.

Zaman, bir daha asla geri dönmemek için kum taneleri gibi kayıp gider.
– Robin Sharma –


Time management is life management.

Zaman yönetimi hayat yönetimidir.
– Unknown –


Regret for wasted time is more wasted time.

Boşa harcanmış zaman için pişmanlık, daha fazla boşa harcanmış zamandır.

– Mason Cooley –

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares