İntihar Hakkında Bilimsel Detaylar

İntihar Düşüncesi: İnsanların Büyük Bir Çoğunluğu Yaşamlarının Belli Dönemlerinde İntihar Etmeyi Düşünmüşlerdir. Çünkü İnsan, Her Zaman Ölümü Ve Ölümden Sonrasını Merak Etmiştir. Bundan Dolayı, Kendi Hayatına Kendisi Son Vererek Bu Merakını Tatmin Edebileceğini Düşünür. Böyle Bir Düşünce, İnsanın Zihinsel Faaliyetlerinin Bir Sonucudur; Anormal Birşey Değildir. Bu Tür Düşünceleri Kafalarından Geçirenlerin Büyük Bir Bölümü Bunu Uygulamaya Geçirmeyerek, Sadece Düşünsel Alanda Bu Eylemi Gerçekleştirerek Ölümlerinden Sonra Nelerin Olabileceğini Tahmin Etmeye Çalışırlar.

İntihar Tehditleri: Bazı Kimseler, İstedikleri Bir Şeyi Elde Etmek İçin İntihar Tehditleri Savururlar. Böyle Bir Davranışla İstediklerini Elde Edenlerde Bu Davranış Biçimi Adeta Alışkanlık Haline Gelebilir. Bu Tür Tehditler Savuranlar Diğerlerinin İlgisini, Yardımlarını Sağlama Amacı Güderler. Çevredeki Kişiler Bu Tehditleri Ciddiye Almazlarsa, Bazen Göstermelik Ve Hatta Gerçek İntihar Girişimleri Ortaya Çıkabilir.

Göstermelik İntihar Girişimi: Şaka Yapmadığını, Kendisini Gerçekten Öldürebileceğini Göstermek Amacıyla, Tehditlerine Cevap Alamayan Kişiler Göstermelik İntihar Girişiminde Bulunurlar. Fakat Eyleme Girişmeden Önce, Diğerlerinin Kendisini Kurtarmaları İçin Birçok Açık Kapı Bırakır. Örneğin; Kişi İlaç İçtiğini Ve İntihar Edeceğini Bir Yakınına Telefonla Bildirir. Böylece, Onun Gelip Kendisini Kurtarmasını Sağlar. Artık, İstediği Şeyi Elde Etmesinde Diğerleri Daha Tavizkar Davranacaklardır. Bazen De, Özellikle Sanatçılar, Halkın Kendilerine Karşı Azalan İlgilerini Tekrar Kazanmak Amacıyla Göstermelik İntihar Girişiminde Bulunurlar Veya Bu Yolda Haberler Yayarlar. Böylece Basın Ve Kamuoyu Günlerce Bu Kişiden Sözeder.

Gerçek İntihar Girişimi: Göstermelik İntihar Girişimlerinin Yanısıra, Gerçek İntihar Girişimleri De Vardır. Böyle Bir Eylemde Bulunan Kişi, Ölmeyi Gerçekten İstemekte, Fakat Seçtiği Yöntem Ve Zamanlama Nedeniyle Amacına Ulaşamamakta Ve Diğerlerince Kurtarılmaktadır.

Önceden Bir İntihar Düşüncesi Olmaksızın Meydana Gelen İntihar: Bazı Durumlarda İse, Kişide Önceden Bir İntihar Düşüncesi Olmadığı Halde Ortaya Çıkan İntihar Olayları Vardır. Ölmek Niyeti Olmaksızın, Örneğin; Bir Kişi, Ölürken İnsanın Neler Hissettiğini Merak Ederek Kurtulma Niyetiyle Kendini Asabilir, Ama Kurtulamayarak Ölür. Gazetelerde Bazen Bu Tür Olaylara Rastlanılmaktadır. Bunun Yanısıra, Değişik Amaçlarda Bu Tür Olaylar Olabilir. Örneğin; Stearn’ın Bir Arştırmasına Göre, 13-19 Yaşları Arasındaki Erkeklerin İntihar Niyetleri Olmadan, Sadece Orgazm Olmak İçin Kendilerini Astıkları Ve Ölü Bulundukları Görülmüştür.

Gerçek İntihar: Gerçek İntihar Olarak Adlandırılan Davranışta En Temel Koşul Eylemin Ölümle Sonuçlanmasıdır. Fakat, Yukarıda Da Bahsedildiği Gibi, Bazı Olaylarda Kişinin Amacı Ölmek Olmadığı Halde, Eylemi Ölümle Sonıçlanmaktadır. Bunlar Bir İstisna Olarak Kalıp, Fazla Bir Oran Teşkil Etmezler. Niyeti Gerçekten Ölmek Olan Girişimciler İse, Bu Eylemlerini Tekrarlayarak Amçlarına Ulaşmayı Başarabilirler. Tabii, Eylemlerini Tekrarladıklarında Daha Öldürücü Metotları Seçerler.

İntihar Girişimleri Ve Gerçek İntiharlar Arasındaki Farkları Ortaya Çıkarmak Amacıyla Yapılan Araştırmalardan Bazılarına Kısaca Değinmekte Yarar Vardır.

1957 Yılında Los Angeles’ta Yapılan Bir Araştırmaya Göre, İntihar Girişimlerinin % 69’U Kadınlar, % 31’İ Erkekler Tarafından Yapılmıştır. Gerçek İntiharlarda İse % 70’İ Erkekler, % 30’U Kadınlar Tarafından Gerçekleştirilmiştir. Yaş Bakımından, Girişimlerde En Yüksek Oranlar Erkeklerde 32, Kadınlarda İse 27; Gerçek İntiharlarda 42 Yaş Her İki Cinsiyet İçin De En Yüksek Oranı Teşkil Etmektedir.

Ülkemizde De Araştırma Sonuçları Benzer Durumları Yansıtmaktadır. Kadınlarda Girişimler, Erkeklerde Gerçek İntiharlar Daha Çok Görülmektedir. Her İki Cinsiyette De Yaşın İlerlemesi İle Birlikte İntihar Girişimleri Azalmakta, Gerçek İntiharlar İse Artmaktadır.

Stengel’e Göre, “İntihar Girişimleri İle Gerçek İntiharlar Bazı Noktalarda Çakışan, Aslında Birbirinden Büyük Ayrılıkları Olan İki Grup İnsana Has Davranışlardır.”

Farberow Ve Shneideman Da Aynı Kanıyı Desteklerler. Yaptıkları Araştırmalara Göre, Gerçek İntiharlarda İnsan, Kendi İçindeki Yıkıcılık İçgüdülerinin Etkisiyle Ölümü Aramaktadır. Girişimlerde İse, İnsanlararası Faktörler Önemlidir; Yani, Kişilerarası Çatışma Ve Geçimsizlikler. Gençlerdeki Girişim Oranının Fazla Olmasını Bu Sonuca Bağlayabiliriz. Çünkü Araştırmaların Ortak Sonuçlarına Göre, 17-35 Yaşları Arasında İntihar Girişimleri Tüm İntihar Girişimlerinin %65 İle % 77’Sini Oluşturmaktadır. Yaşlılıkta İse İnsan Kendisi İle Çatışma Halinde Ve Hayata Küsmüş Durumdadır. Böylece, Saldırganlığının Hedefi Kendisi Olmaktadır.

Kadınlarda Girişimlerin Fazla Olmasının Nedeni Seçilen Yöntemden De Büyük Ölçüde Kaynaklanmaktadır.

İntihar Girişimleri, Gerçek İntiharlardan Ortalama On Kat Fazladır. Buna Göre, Yılda İngiltere’de 60.000, Abd’nde 200.000 İntihar Girişimi Olayı Görülür.

İntihar Hakkında Yanlış Doğru Bilgiler

Yanlış İntihar Hakkında Konuşanlar İntihar Etmez.

Doğru Kendini Öldüren Her On Kişiden Sekizi İntihar Niyetlerini Daha Önce Kesin Uyarılarla Bildirmislerdir.

Yanlış İntihar Eden Kişiler Gerçekten Ölmek Niyetindedir.

Doğru İntihara Kalkışanların Bir Kısmı Ölmek Ve Yaşamak Arasında Karar Verememişir.

Yanlış İntihar Uyarısız Olur.

Doğru İntihara Kalkışan Kişi Bunu Çeşitli Yollarla Bildirir. Bu Yollara Karşı Alarmda Olursak İntihar Önlenebilir.

Yanlış Bir Kişi İntihar Etme Eğilimindeyse, Bu Sonsuza Kadar Devam Eder.

Doğru Bu Kişilerde İntihar Etme Arzusu Kısıtlı Bir Süre İçin Olur. Kurtarılabilirlerse, Hayatlarının Geri Kalan Kısmını Mutlu Olarak Yaşayabilirler.

Yanlış Bir İntihar Krizinden Sonra İntihar Riski Sona Ermiştir.

Doğru Bir Çok İntihar İlk Girişimten Sonraki Bireyin Sağlıksız Fikirlerini Eyleme Geçirebileceği Enerjiye Sahipken Üç Ay İçinde Olmuştur.

Yanlış İntihar Olayları Zenginler Arasında Veya Tam Tersi Fakirler Arasında Görülür.

Doğru İntihar Ne Sadece Zenginin Ne De Fakirin Sorunudur. Toplumun Her Kesiminde Olmaktadır Ve De Çok Demokratiktir.

Yanlış İntihar Bir Ailede Genetik Olarak Bireylere Aktarılan Bir Mirastır.

Doğru İntihar Aileye Dadanmaz. Sadece Bireyin Sorunudur Ve Önlenebilir.

Yanlış Bütün İntihar Eden Bireyler Kafaca Hastadır.

Doğru Yüzlerce İntihar Olayında İntihar Edenler Çok Mutsuzdurlar; Fakat Bu, Onların Kafaca Hasta Olmalarını Gerektirmez.

Menninger’e Göre İntiharın Üç Bileşeni Vardır Ve Bunların Hepsi Her İntihar Olayında Değişen Oranlarda Yeralırlar:

1) Öldürmek İstemek: Saldırı, Suçlama, Ayıplama, İmha,

2) Öldürülmüş Olmak İstemek: İtaat, Mazoşizm, Kendini Ayıplama, Kendini Suçlama,

3) Ölmek İstemek: Umutsuzluk, Korku, Yorgunluk,

İntihar Yöntemlerinin Özellikleri

Elektrik

Ölüm Süresi: 2 Saniye. Ölüm Sebebi: İç Organlarımız Yanar Ve Ağır Doku Kaybından Kim Vurduya Gideriz. Yaralı Veya Sakat Kalma Riskimiz: Akım Kesilmediği Sürece Kurtulma Şansımız Yoktur. Hissedeceğimiz Acı Oranı: Çok Kısa Süreceği İçin %25

Zehirlenmek

Ölüm Süresi: Alınan Miktara Ve Bünyeye Bağlı Olmakla Birlikte 15 Dakika Kadar Sürebilir. Ölüm Nedeni: Kaslar Kilitlenir Ya Da Kişi Kalp Krizi Geçirebilir. Solunum Yetmezliği Ve Bunun Sonucunda Akciğer Parçalanması Da Diğer İhtimaldir. Ölümden Kurtulma Şansı: %50. Hissedilecek Acı: %30

Kafaya Ateş Etme

Ölüm Süresi: 1 Saniye. Ölüm Sebebi: Beyin Ölümü Gerçekleşir, Beraberinde Hızlı Kan Kaybı, Kurtulma Şansımız: %3 Hissedeceğimiz Acı Oranı: Hızlı Ölüm Gerçekleştiği İçin %5

İlaçla İntihar

Ölüm Süresi: 10 Dakika. Ölüm Nedeni: Karaciğerimiz İflas Eder Veya Kalp Krizi Geçiririz. Ya Da İkisi Bir Arada Gerçekleşir. Yaralı Kalma Veya Kurtulma Şansımız: %50 Hissedeceğimiz Acı: %40

Yüksek Yerden Atlamak

En Az 30 Metre Yükseklikten Sert Bir Zemine Atlamak. Ölüm Süresi: 5 Saniye. Ölüm Nedeni: İç Organlar Patlar, Kafatası Yarılabilir Ve Kırılan Kaburga Kemikleri Kalbi Parçalayabilir. Kurtulma Şansı: %5 Hissedilecek Acı: %7

Damara Uyuşturucu Vermek

Ölüm Süresi: 5 Dakika. Ölüm Nedeni: Beyne Pompalanan Kandaki Oksijenin Yok Olması Sonucu Beyin Çalışmaz. Buna İlaveten Kişi Kalp Krizi Geçirir. Kurtulma Şansı: %5 Hissedilecek Acı: Neredeyse Sıfırdır. Çünkü Beyin Alınan Aşırı Dozda Uyuşturucudan Dolayı Vücudu Artık Hissedemez.

Boğaz Kesmek

Ölüm Süresi: 3-4 Dakika. Ölüm Sebebi: Solunum Yollarının Tıkanması Sonucu Nefes Alamama Ve Kan Kaybından Kaynaklıdır. Yaralı Kalma İhtimali: %3 Hissedilecek Acı: %65 (Belki De En Canlı, İliklere Kadar Hissedilecek Bir İntihar Yöntemidir.)

Gaz Teneffüs Etmek

Ölüm Müddeti: Maksimum 15 Dakika Ölüm Nedeni: Oksijen Yetmezliği, Beyne Oksijenin Gitmemesi, Kalp Krizi Ve Akciğer Kanamasıyla Sonuçlanır. Kurtulma Şansı: %10 Hissedilecek Acı Oranı: %6 (Belli Bir Süre Sonra Ciğerler Yanmaya Başlar Ve Sonunda Hissizleşerek Ölüm Gerçekleşir.)

Kendini Asmak

İple Kişi Kendisini Astığı Zaman Genellikle Nefessizlikten Değil Boynun Kırılmasından Dolayı Hayatını Kaybeder. Eğer İlmek Yanlış Atılırsa Boyun Kırılmaz Ve Nefessizlikten Dolayı Ölüm Gerçekleşir. Eğer Boyun Kırılırsa Nasıl Sonuçla Karşılaşılır? Ölüm Süresi: 2 Saniye. Ölüm Nedeni: Boyun Kırılması En Kolay Ve En Hızlı Ölüm Şekillerinden Biri Değildir. Oldukça Risklidir. Bireyin Felç Olarak Yaşamını Devam Ettirmesi Olası İhtimaller Arasında Yer Alır. Boyun Kırılmasında Ne Olur? Beyin İle Boyun Altında Bulunan Organlar Arası İletişimi Sağlayan Sinirler Zedelenir. Kurtulma Şansı: %3 Hissedilecek Acı: %10

Trafik Kazası

İstemli Olarak Bir Tırın Ya Da Büyük Yük Kamyonunun Altına Girmek. (170 Km) Ölüm Süresi: 1 – 10 Dakika Ölüm Nedeni: Birden Fazla Neden Olabilir. İç Organların Parçalanması, İç Kanama, Beyin Kanaması, Akciğerin Yırtılması İhtimaller Arasında Yer Alır. Kurtulma Ya Da Sakat Kalma Oranı: %70 Hissedilecek Acı Oranı %20 – %40

Tren Rayları

Tren Rayına Kafayı Dayayıp İntihara Kalkışmak. Ölüm Süresi: 1 Saniye Ölüm Nedeni: Beyin İle Vücut Arasındaki İletişimin Kopması. Kurtulma Şansı: %0.0000000000000001 Hissedilecek Acı: %3

Yanarak Ölmek

Benzinle Kişinin Kendisini Ateşe Vermesi. Ölüm Süresi: 5 Dakika Ölüm Sebebi: Doku Kaybı, İç Organların Yanması Veya Patlaması, Beynin Akmasından Kaynaklıdır. Kurtulma Şansı: %12 Hissedilecek Acı: %80. En Çok Acı Çektirecek İntihar Girişimlerinin Başında Gelmektedir.

Ağırlık Takarak Denize Atlamak

Ölüm Süresi: 2-3 Dakika Ölüm Sebebi: Solunum Yetmezliği Sonucunda Dayanamayarak Nefes Almaya Çalışırız. Ciğerimize Dolan Su İle Birlikte Akciğer Parçalanır Ve Ölüm Gerçekleşir. Kurtulma Şansı: %1 (Ağırlığın Bağlanma Şekli İhtimali Değiştirebilir.) Hissedilecek Acı Oranı: %55 Nefes Alamadan Çırpınış, Suyun Ciğerlere Doluşu Ve Akciğerin Parçalanması Hissi Arttıyor.

Donarak Ölmek

Çok Soğuk Bir Ortamda Çıplak Ve Hareketsiz Şekilde Beklemek. Ölüm Süresi: 20- 100 Dakika Ölüm Nedeni: Kan Dolaşımının Durması Ve Nihayetinde Beyne Kan İletilmemesinden Kaynaklıdır. Kurtulma Şansı: %10 Hissedilecek Acı: %20. Normal Dışarıda Üşüdüğümüz Gibi Bu İntiharı Deneyen Kişi Aynı Dertten Muzdarip Olur. Çektiği Acı Ölüme Yakın Vakitler Değil İlk Zamanlarda Gerçekleşir.

Bilekleri Kesmek

Ölüm Süresi: 9-10 Dakika Ölüm Sebebi: Bilekler Kesildiği Anda Büyük Bir Acı Hissedebiliriz. Ancak Kan Kaybı Esnasında Acıdan Eser Kalmaz Ve Ölüm Uykusuna Dalarız. Yaralı Olarak Kurtulma Şansı: %10 Hissedilecek Acı Oranı: %10

Yüksek Basınca Maruz Kalma

Ölüm Süresi: 3 Dakika Ölüm Nedeni: Solunum Yetmezliği, İç Organların Patlaması Veya Beyin Kanamasıyla Yaşam Son Bulur. Kurtulma Şansı: %15 Hissedilecek Acı: %25

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir