İntrozonal Toprak Nedir, İntrozonal Toprak Özellikleri Nelerdir?

İntrozonal Toprak Nedir, İntrozonal Toprak Özellikleri Nelerdir?

11 Haziran 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Bataklık alanlarında veya taban suyu seviyesinin (yer altı suyu yüzeyinin) yüksek olduğu ovalarda oluşan topraklar olan introzonal toprak nedir, introzonal toprak özellikleri nelerdir, introzonal toprak hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

İntrozonal Toprak Özellikleri Nelerdir?

İntrozonal Toprak Nedir?

Ülkemizde intrazonal toprakların kapladığı alan çok azdır. Bu topraklar, ana kayanın yapısı ve yer şekillerine bağlı olarak meydana gelir. Ülkemizde görülen intrazonal topraklardan biri kalsimorfik topraklardır. Fazla miktarda kireç içeren bu topraklar, rendzinalar ve vertisoller olmak üzere ikiye ayrılır. Rendzinalar yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır. Türkiye’de daha çok Akdeniz’in batısı, Trakya, Ege ve Güney Marmara’da görülen bu topraklar, tahıl üretimi için elverişlidir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde görülür. Su buharlaştığında eriyik hâldeki çeşitli tuz ve karbonatlar toprağın yüzeyinde birikir. Çorak topraklar olarak bilinen bu topraklar verimsizdir. Bataklık alanlarında veya taban suyu seviyesinin (yer altı suyu yüzeyinin) yüksek olduğu ovalarda oluşan topraklardır. Erzurum Ovası örnek verilebilir.

İntrozonal Toprak Özellikleri Nelerdir?

Kayaların ufalanması sonucu meydana gelen ve içinde organik madde ,çeşitli minerallerle canlıların bulunduğu yeryüzü örtüsüne toprak denir. Toprak oluşumunda ; anakaya ,iklim, yer şekilleri, zaman ve biyolojik unsurlar etkili olmaktadır. Toprak anakayanın  Kayaların ufalanması sonucu meydana gelen ve içinde organik madde ,çeşitli minerallerle canlıların bulunduğu yeryüzü örtüsüne toprak denir. Toprak oluşumunda; anakaya ,iklim, yer şekilleri, zaman ve biyolojik unsurlar etkili olmaktadır. Toprak anakayanın çözünmesi sonucu oluşur. Çözünme iki yoldan gerçekleşir.

İntrozonal Toprak Özellikleri Nelerdir?

İntrozonal Toprak Nerelerde Görülür?

Bu topraklar, ülkemizde aşınmanın devamlı olduğu dağlık alanlarda ve birikmenin hüküm sürdüğü alüvyal ovalarımızda ve dağların eteklerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Bu topraklar ana kayanın etkisi altındaki topraklardır.9

İntrozonal Toprak Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Dünyanın Hareketlerinin Sonuçları Nelerdir, Dünya Hareketlerinin İnsan Yaşamına Etkisi Nedir?
Doğal Çevrenin Yanlış Kullanılmasının Sonuçları Nelerdir? Çevre Kirliliği Hakkında Bilgiler
Temiz Su Kaynakları Nelerdir, Suyun Verimli Kullanılmasının Önemi Nedir?
Heyelan Nedir, Heyelanın Zararları Nelerdir?

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •