Anasayfa » Hadislerimiz » İşçi Hakkı İle ilgili Hadisler

İşçi Hakkı İle ilgili Hadisler

İşçi Hakkı ile ilgili Hadisler Kaynakları ile birlikte

İşciye hakkını teri kurumadan veriniz

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu;

“Ücretliye işçiye hakkını teri kurumadan önce verin!”

[Kaynak: İbni Mace 2/817, Albânî Sahihu’l-Cami 1493]


Sizden birinin din kardeşi onun işinde, emrinde çalışırsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, ona gücünün üstünde yük yüklemesin.

[Kaynak: Buhari, “İcâre”, 10.]


Çalıştırdığınız kimselere memur, işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin.

[Kaynak: Ravi: Müslim, Zühd 74]


Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
1) Kıyamet günü üç kişinin karşısında olurum. Benim adımı vererek anlaşan sonra da anlaşmaya uymayan kişi,
2) Hür birini köle olarak satıp parasını yiyen kişi ve
3) İşçi tutup işini gördüren ve ücretini vermeyen kişi’ buyurdu.

Buhari Fethu’l-Bari 4/447


Peygamber (Saîlaüçhü Aleyhi ve Ssllem) ‘in ashabından birinin şöyle anlattığı rivayet edilmiştir;

Adam dedi ki; Peygamber (SaikılUthü A’.eyhl re Sr .fe; buyurdu: «Köleleriniz, sizin kardeşlerinizdir; onlara ihsan ediniz. Güç yetiremediğiniz işlerde onlardan yardım isteyin ve onlar da güç ye lir enledikleri işlerde onlara yardım ediniz.»[380]


Helalinden çalışarak yorgun bir vaziyette yatağa giren insanın günahları affedilecektir
Câmiu’s-sağîr, c.I, s. 287.


Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz
Tirmizî, “Kıyâme”, 25.


Bir iş yaptığınız zaman Allah (c.c) o işi sağlam ve güzel yapmanızı sever 
Beyhâki, şuabu’l-İman, IV, 334-335; İbn-i Mace, Ruhûn, 4

 

Yorum yapın