İslam Uygarlığı Nedir, İslam Uygarlığı Özellikleri Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan İslam Medeniyeti, bu dini kabul etmiş milletlerin, İslam’ın etkisi altında kalarak meydana getirdikleri medeniyetin ortak tanımı olan islam uygarlığı hakkında bilgi vereceğiz. Peki islam uygarlığı nedir, islam uygarlığı özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

İslam Medeniyeti Özellikleri

İslam Uygarlığı Nedir?

İslam dinini kabul etmiş milletlerin, bu dinin etkisi altında kalarak meydana getirdikleri medeniyet. Bu medeniyet, Müslümanlığı kabul etmiş milletlerin tarihinde ayrı ayrı incelenemeyeceği gibi başlı başına bir medeniyet olarak da incelenemez. Çünkü, bir islam dini vardır, fakat bağımsız bir İslam medeniyeti yoktur. Bu da İslamlığın bir milletin dini olmaması, bütün insanlığa göğüs açan bir din olmasındandır. Bu sebeple İslam medeniyeti demek, Arap – Türk – İran medeniyetleri demektir. Bilimde, şiirde, ebediyatta, mimarlıkta durum böyledir. Yalnız hukukta, İslam medeniyeti, kendine has bir özellik taşır. Askerlik ve yönetim düzeninde ise, Türklerin etkisi çok büyüktür.

İslam medeniyetinin hukuk yönü, bu medeniyetin en önemli yönünü meydana getirir. Mutlak bir kardeşlik esasına dayanan İslamlık, Müslümanlar arasındaki zümre farkını kaldırıyor; ahlaki yönden yeni ve sağlam esaslar getiriyor; devlet düzenine yeni kurallar getiriyordu.

İslam Medeniyeti Özellikleri

  • İslam Medeniyeti, vahiy, akıl ve duygunun harmanlanmış bir şekli üzerine bina edilmiş bir medeniyettir.
  • İslam Medeniyeti, İnsanı merkeze alan ve tüm insanlığa karşı hoşgörüyü esas alan bir medeniyet temelini kurar.
  • İslam Medeniyeti, bir ilim medeniyetidir ve ilim verileri üzerine medeniyeti bine eder.
  • İslam Medeniyeti, terkipçi bir medeniyettir.
  • İslam Medeniyeti evrensel bir medeniyettir.
  • İslam Medeniyeti bir fıkıh(hukuk) medeniyetidir. Adalet temelli bir medeniyettir.
  • g-İslam Medeniyeti, anti sömürgeci bir karektere sahip mir medeniyettir ve köleliğe ta baştan karşı çıkan bir yapıya sahiptir.
  • İslam Medeniyeti bir dene medeniyetidir ve insan ilişkilerinde dengeyi ön plana alan bir medeniyet tesis eder.
  • İslam Medeniyeti, çeşitli ırk ve kültürlere mensup ulus milletlerin bir arada kardeşçe yaşayabilecekleri ahenkli bir temel üzerine inşaa edilir.

İslam Medeniyeti Özellikleri

Performans/Proje Ödevleri;

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir