Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Kader İle ilgili Hadisler

0

Kader ile ilgili Hadisler Kaynakları ile birlikte

Ahir zamanda, şu üç şeyden korkuyorum: Müneccimlere (falcılara) inanmak, kaderi inkar ve idarecilerin zulmü.” (Taberani, İbni Asakir, Hatib, İbni Ebi asım)

“Kadere, hayra ve şerre iman etmedikçe, başa gelenin asla şaşmayacağına, başa gelmemesi mukadder olanın da asla gelmeyeceğine inanmadıkça, hiç kimse iman etmiş sayılmaz.”(Tirmizi)

Yeryüzünde vuku bulan ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (levh-i mahfuzda yazılmış) olmasın. Elbette bu, Allah’a kolaydır.” (Hadid 22)

“Yüce Allah buyurdu ki: Bana iman edip de kadere, hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna iman etmeyen, benden başka Rab arasın.” (Şirazi)

Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuzda) dır.”(Hud 6)

“Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, Ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de, apaçık kitaptadır.”(Sebe 3)

Yüce Allah, ilk önce Kalemi yaratıp, “Kaderi, olanı ve sonsuza kadar olacak olanı yaz” buyurdu.” (Tirmizi, Ebu Davud)

Kaderle ilgili resimli hadisler indir

“Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah’tır.”(Enam 2)

Yaptıkları küçük büyük her şey, satır satır kitaplarda yazılmıştır.”(Kamer 52, 53)

“Biz, her şeyi kader ile (bir ölçüye göre) yarattık.”(Kamer 49)

“Bir canlıya verilen ömür ve ömrünün azaltılması da mutlaka bir kitaptadır.”(Fatır 11)

“Kadere inanmak, iman esaslarındandır.” (Ebu Davud, Tirmizi)

“Kadere inanmayan imanın gerçeğine erişmez.” (Nesai)

Kaderimiz ile ilgili hadisler

“Kaderi inkar edenin İslam’dan nasibi yoktur.” (Buhari)

Kadere iman etmek, tevhidin nizamıdır.” (Deylemi)

“Ahir zamanda şerli kimseler kader hakkında konuşur.” (Hakim)

Ahir zamanda kaderi inkar edenler çıkacaktır” (Tirmizi)

“Kaderi inkar etmeyin. Hıristiyanlar kaderi inkar eder.” (Cami-us-sagir)

Ümmetim kaderi inkar etmedikçe, dinde sabittir. Kaderi yalanlayınca helak olurlar.” (Taberani)

“Ahirette kaderi tekzib edene rahmet nazarı ile bakılmaz.” (İ. Adiy)

Kader ile ilgili ayetler

Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık İsra 13

Bütün işler Yüce Allah dandır; hayır olanı da şer olanı da.” (Taberani)

“Ümmetimin helaki üç şeydedir: Irkçılık, kaderi inkar ve nakle itibar etmemek” (Taberani)

Benzer Konular

Kader ile ilgili sözler

Kader ile ilgili hadisler

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap