Anasayfa » Kompozisyon Ödevleri » Kadına yönelik şiddetle İlgili kompozisyon Örnekleri

Kadına yönelik şiddetle İlgili kompozisyon Örnekleri

Kadına yönelik şiddetle ilgili 3 tane kompozisyon Örneklerini ve kadının önemini anlatan komposizyon yazılarını hazırladık.

Kadına Şiddet Konulu Kompozisyon

Kadınlar evimizin baş tacı oldukları gibi onlar yaratılırken erkekler tarafından şiddet görsün diye değil korunsun diye yaratılmışlardır.

Toplum içerisinde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi kadınlara yapılan şiddetlerdir. Ülkemiz kadınlara şiddet konusunda bir çok ülkeden önde olup ilk sıralarda yer almaktadır. Son dönemlerde kadına şiddetle birlikte kadın cinayetleri de kendisini göstermeye başlamıştır. Toplumsal sorun olduğu gibi insanların can taşıdığı bilinmeli ve o şekilde davranmalıdır.

Türk toplumunda erkekler özellikle kendi gururlarına yediremediği durumlar olduğunu düşünerek kadınlarına şiddet uygulamaktadırlar. Kadınlara uygulanan şiddet nedeniyle birlikte çocuklar annesiz kalmaktadır. Erkek olduklarını hissettirmek için sadece sesleri evde çıktığı gibi evlerine ekmek götürmekten aciz olup çocuklarını çalıştırırlar. Kadınların varlığı toplumu ayakta tuttuğu gibi bizim için onca fedakarlıktan sonra sahip çıkılması gerekmektedir.

Kadına şiddet konusunda her ne kadar önlem alınsa dahi yetersiz kalındığı defalarca görülmüştür. Uygulanan şiddete verilen cezaların caydırıcı olmadığı her defasında görülmektedir. Gelişen toplum ile birlikte kadın konusunda duyarlı olunması gerekmektedir.


Kadına şiddetle ilgili Kompozisyon – 1

Kadınlar korunmaya, sevilmeye, sayılmaya, ilgi görmeye layık olan en değerlilerimizdir. Kadın demek emek demek, fedakarlık demek, karşılıksız sevgi ve güç demektir. Kadınlarımız çok önemlidir. Onlar bir anne, abla, yol gösterici, aileyi aile yapan değerlerdir. Kadının toplum üzerinde bu kadar emeği varken onlara yapılan bu zulüm, bu işkence nedir acaba? Son yıllarda ne yazık ki kadına şiddetin her türlüsünü görmekteyiz.

Özellikle de eşinden ayrılan kadının eski eşi tarafından fiziksel ve psikolojik saldırılara uğradığını hepimiz görmekteyiz. Bu şiddetin en önemli nedeni ise eğitimsizlik, bilinçsiz çocuk yetiştirmek, kötü çevre, aile bireylerinin çocuğa kötü model olması vb. gibi nedenleri sayabiliriz. Kadınlara yapılan işkence ve zulüm acizliğin en bariz göstergesidir. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin bir an önce on bulması gerekir. Devlet kadına şiddet uygulayan, kadını öldüren canilere gereken en ağır cezayı vermelidir ve bu konuda asla ve asla geri adım atılmamalıdır. Ne de olsa üç beş yıl hapiste yatarım, daha sonra af çıkar ve özgürlüğüme kavuşurum düşüncesi içinde olan caniler ne yazık ki kadınlarımızı katletmekte ve bunu da erkeklik saymaktadır. Erkeklik bu olmasa gerekir. Gerçek bir eş kadınına sahip çıkmalı, onu her türlü olumsuzluklardan korumalı ve sevmelidir. Kadın ve eşi eğer anlaşamıyorsa medeni bir şekilde ayrılmayı bilmeli ve herkes kendi yoluna gitmelidir.

İnsan olan, insanlıktan nasibini alan bir erkek kadına asla el kaldırmamalıdır. Geleceğin anneleri de çocuklarını iyi yetiştirmeli, geleceğin babaları da çocuklarına iyi model olmalı ve huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturulmalıdır.

Kadına şiddet kompozisyon
Kadına yönelik şiddetle İlgili kompozisyon yazıları örnekleri

Kadına Şiddet İle İlgili Kompozisyon-3

Yaşamın daha anlamlı geçmesi ve daha güzel geçmesi kadınlar sayesindedir. Çünkü kadınlarımız annedir, abladır, kardeştir. Kadınlar bir toplumu toplum yapan, bir aileyi , yuvayı koruyan ve kollayan değerlerdir, çiçek açmamış gonca güllerimizdir. Kadınlarımız yeri geldiği zaman erkeğinin arkasında duran ve onlara ellerinden gelen her türlü desteği sağlayan kimselerdir.

Ne yazık ki kadınlarımızın o emektar değerlerimizin kıymeti fazla bilinmemektedir. Bunu dünyamızda ve ülkemizde yaşanan olaylardan, kadınlara yönelik fizyolojik ve psikolojik şiddetlerden anlayabiliriz. Karakter sahibi olmayan, korkak kimseler kadınlara saldırarak, onların canına kıyarak ya da onları yaralayarak büyük bir iş yaptıklarını zannederler. Kadınlara yapılan bunca zalimliğe toplum olarak göz yummamalıyız. Özellikle de anneler erkek çocuğu büyütürken çok dikkatli olmalı ve onların çocuklarının güzel ahlaklı olması için çalışmalıdırlar. Daha küçük yaşta sen erkeksin istediğini yaparsın, kadınlardan daha güçlüsün gibi algılar çocukların zihinlerine yerleştirilmemelidir. Güzel bir ortamda, sağlıklı bir aile ortamında olmayan erkek çocukları ilerde ne iyi bir eş olur, ne iyi bir komşu olur ne de iyi bir insan olur. Bunun için annelere de burada çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Kadınlarımız ezilmemelidir, onlara en ufak bir zarar verilmemelidir.

Onlar bizim başımızın tacıdır ve onlar olmadan hayatın anlamı olmaz. Bunun için kadınlara yönelik her türlü şiddete dur demeliyiz ve kadınları korumalıyız. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı eylemler yapmalıyız, konferanslar düzenlenmeli ve protestolar yapılmalıdır.


Kadınlar toplumda en değerli varlıklarımızdır. Kadınlar toplumda sosyal görevleri olan bireylerdir. Kadınlar, dini, hukuki, kanuni, sosyal ve kültürel olarak en değerli varlıklarımızdır. Kadınlar, toplumu bir arada tutan, toplum değerlerinin oluşmasını sağlayan bireylerdir.

Kadınlara karşı şiddet her toplumun bir sorunudur. Bu nedenle küresel bir sorun olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Kadına karşı şiddet eğitim olarak geride kalmış toplumların maddi ve manevi olarak kadınları ezmesi nedeniyle meydana gelmektedir.

Kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi gerekir. Bunun için toplumun, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın örgütlenmesi gerekir. Böylece kamuoyu oluşturulması gerekir. Kadının şiddet gördüğü inkar edilemez. Bu kadınların asıl değerlerinin bilinmemesi anlamına gelmektedir.

Kadının değerinin anlaşılması için insanların harekete geçmesi gerekir. Toplum dinamiklerinin toplum sorunlarının çözüme ulaştırılması için harekete geçmesi gibi kadına şiddete karşı da bir örgüt çalışmasının yapılması gerekir. En süt seviyeden bu durumun dile getirilmesi ve cezaların caydırıcı olması gerekir.

Her şiddet olayı gibi kadına şiddet olayı da bir suçtur. İnsanlık suçudur. Ağır cezada ele alınması gereken bir suçtur. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Toplumda bir infialin oluşmaması ve değerlerin korunması için kadına şiddetin önlenmesi, milli ve manevi değerlerinin özünün anlaşılması gerekir. Böylece kadına şiddet sonlanmış olur.


Kadınların Hayatımızdaki Önemi:

Kadınların hayatımızdaki yeri büyük önem taşımaktadır. Kadınlar dünyadaki en değerli ve kutsal varlıklardır. Fakat toplumumuzda geçmişten günümüze kadar kadın denilen varlığın çoğunlukla ikinci plana atıldığını ve önemsenmediğini söylememiz mümkündür. Kadına şiddet ise bir yandan, toplumumuzdaki en büyük sıkıntılardan biridir. Özellikle son yıllarda kadına şiddet eylemleri artış göstermiştir.

Kadına şiddet uygulamak en aciz ve alçakça eylemlerden biridir. Kadına uygulanan şiddet veya taciz sadece fiziksel olarak görülmemelidir. Günümüzde, kadınlara fiziksel şiddetin yanında sözlü taciz ve psikolojik olarak da baskı uygulanmaktadır. Kadına şiddet uygulayan tarafların aile, eş ve yakın akrabalar olması durumu çok fazla utanç vericidir. Kadınları kısıtlayacak, onların özgürlüğünü ellerinden alacak hiçbir davranış doğru değildir. Bu tür sığ düşünceye ve zihniyete sahip olanlar aciz varlıklardır.
Ülkemizde kadınlara ve çocuklara şiddet uygulanması, utanılacak bir durumdur. Bu yüzden o’nları hor görüp şiddet uygulamak yerine, koruyup kollamalıyız.

☆ Sonuç olarak; Ülkece bu tür konulara daha fazla çözüm getirilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca aile içinde bu konuyla ilgili bireylere eğitim verilmelidir. Kadınların değerinin bilinmesi ve o’nlarsız bir dünyanın anlamı olmayacağının öğretilmesi gerekmektedir. Çünkü kadınlar sevgiye ve korunmaya değen varlıklardır. Kadına dokunma, şiddete asla göz yumma!

İLGİLİ KONULAR

Kadına şiddetin nedenleri ve çözümleri

Şiddeti önlemek için neler yapılabilir kısaca

Okullarda şiddetin önlenmesi için neler yapılabilir

Kadına yönelik şiddetle İlgili kompozisyon Örnekleri

Kadına yönelik şiddete Hayır mesajları

“Kadına yönelik şiddetle İlgili kompozisyon Örnekleri” üzerine 3 yorum

Yorum yapın