Anasayfa » ingilizce Türkçe sözler » Kalp ile ilgili Sözler İngilizce -Türkçe

Kalp ile ilgili Sözler İngilizce -Türkçe

ingilizce kalp ile ilgili sözler, kalp ile ilgili ingilizce sözler, kalp ile ilgili güzel sözler, kalp ile ilgili yabancı ünlülerin sözleri, kalp Kıranlara ingilizce Sözler,kalpsiz insanlara ingilizce sözler,

Kalp ile ilgili ingilizce sözler

Only do what your heart tells you.

Sadece kalbinin sana ne söylediğini yap. – Princess Diana

Smile, it is the key that fits the lock of everybody’s heart.

Kalp ile ilgili ingilizce sözler
Kalp sözleri ingilizce

Gülümsemek, herkesin kalbinin kilidine uyan bir anahtardır. – Anthony J. D’Angelo

Tears come from the heart and not from the brain.

Gözyaşları beyinden değil, kalpten gelir. – Leonardo da Vinci

You change your life by changing your heart.

Kalbini değiştirerek hayatını değiştirirsin. – Max Lucado

Wherever you go, go with all your heart.

Nereye giderseniz gidin, tüm kalbinizle gidin. – Konfüçyüs

You’ll never find peace of mind until you listen to your heart.

Kalbinizi dinleyene kadar asla huzur bulmayacaksınız. – George Michael

Do not judge by appearances; a rich heart may be under a poor coat.

Görünüşe göre hüküm vermeyin; zengin bir kalp, ucuz bir ceketin altında olabilir. – Unknown

Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think.

Kalbinizin peşinden gidin, iç sesinizi dinleyin, başkalarının ne düşündüğünü umursamayın. – Roy T. Bennett

Kalp ile ilgili söylenmiş ingilizce türkçe güzel sözler
Kalp ile ilgili ingilizce sözler

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

Kalbindeki sevgiye tutun. Çiçekler ölü olduğunda onsuz bir hayat güneşsiz bir bahçe gibidir. – Oscar Wilde

A good heart is better than all the heads in the world.

İyi bir yürek dünyadaki bütün kafalardan daha iyidir. – Robert Bulwer-Lytton

A loving heart is the beginning of all knowledge.

Sevgi dolu bir yürek, tüm bilginin başlangıcıdır. – Thomas Carlyle

If you want to know me, look inside your heart.

Beni tanımak istiyorsan, kalbinin içine bak. – Laozi

I’ve never considered myself as a legend – just a simple man with heart.

Kendimi asla bir efsane olarak görmedim – sadece kalbi olan basit bir adamım. – Fedor Emelianenko

His heart was like a sensitive plant, that opens for a moment in the sunshine, but curls up and shrinks into itself at the slightest touch of the finger, or the lightest breath of wind.

Kalbi hassas bir bitki gibiydi, güneşte bir an için açılıyor, ancak parmağın en ufak bir dokunuşuyla veya en hafif rüzgarda kıvrılıyor ve içine kapanıyordu. – Anne Brontë

My heart is, and always will be, yours.

Kalbim senin, ve daima senin olacak. – Jane Austen

Kalp-ile-ilgili-ingilizce-sozlerLeonardo da Vinci
Kalp sözleri ingilizce

A loving heart is the truest wisdom.

Sevgi dolu bir kalp en yüce bilgeliktir.
Charles Dickens

The only lasting beauty is the beauty of the heart

Tek kalıcı güzellik, kalbin güzelliğidir. – Mevlana

I have looked into your eyes with my eyes. I have put my heart near your heart.

Gözlerimle gözlerinin içine baktım. Kalbimi kalbinin yakınına koydum.
Papa John XXIII

Love me or hate me, both are in my favour. If you love me, I will always be in your heart, and if you hate me, I will be in your mind.

Beni sev ya da benden nefret et, ikisi de benim yararıma; seversen hep kalbinde olacağım, nefret edersen hep aklında.
Qandeel Baloch

Follow your heart but take your brain with you.

Kalbinin peşinden git ama beynini de yanında götür. – Alfred Adler

Educating the mind without educating the heart is no education at all.

Kalbi eğitmeden aklı eğitmek, eğitim değildir. – Aristotle

How far away the stars seem, and how far is our first kiss, and ah, how old my heart.

Yıldızlar ne kadar uzakta görünuyor ve ilk öpücüğümüz ne kadar uzakta ve ahh, kalbim ne kadar da yaşlı.– William Butler Yeats

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.

Bazen kalp göze görünmez olanı görür.
H. Jackson Brown, Jr.

A good head and a good heart are always a formidable combination.

İyi bir kafa ve iyi bir kalp her zaman müthiş bir kombinasyondur.– Nelson Mandela

Wherever you go, go with all your heart.

Nereye giderseniz gidin, tüm kalbinizle gidin. – Konfüçyüs

The less you open your heart to others, the more your heart suffers.

Kalbinizi başkalarına daha az açtığınızda, yüreğiniz daha çok acı çeker. – Deepak Chopra

A heart without dreams is like a bird without feathers.

Hayalleri olmayan bir kalp tüysüz bir kuş gibidir. – Suzy Kassem

There is no charm equal to tenderness of heart.

Kalbin hassasiyetine eşit cazibe yoktur. – Jane Austen

If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom?

Kalbiniz bir yanardağ ise, çiçeklerin nasıl çiçek açmasını beklersiniz? – Khalil Gibran –

It’s easy to fool the eye but it’s hard to fool the heart.

Gözleri kandırmak kolaydır ama kalbi kandırmak zordur. – Al Pacino

It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.

Sadece kalbinle gerçekten görebilirsin; esas olan göze görünmez. – Antoine de Saint-Exupery

It’s hard asking someone with a broken heart to fall in love again.

Kırık bir kalbi olan birisinin tekrar aşık olmasını istemek çok zor.– Eric Kripke

My heart made its choice, and it chose you.

Kalbim seçimini yaptı, ve seni seçti.
Colleen Hoover

Nature never did betray the heart that loved her.

Doğa, onu seven kalbe asla ihanet etmedi. – William Wordsworth

Nothing is impossible for willing heart.

Istekli bir kalp için hiçbirsey imkansiz degildir. – John Heywood

No beauty shines brighter than that of a good heart.

Hiçbir güzellik iyi bir kalbin parlaklığından daha parlak değildir.
Shanina Shaik

A broken heart is like a broken mirror it’s better to leave it as it is or hurt yourself trying to put it back together.

Kırık bir kalp kırık bir ayna gibidir ve olduğu gibi bırakmak en iyisidir. Aksi takdirde parçaları bir araya getirirken kendini yaralarsın.

Oh, I am very weary, though tears no longer flow; My eyes are tired of weeping, my heart is sick of woe.

Oh, çok yorgunum, gözyaşları artık akmıyor olsa da; Gözlerim ağlamaktan yoruldu, kalbim üzüntüden bıkmış.
Anne Bronte

Ayrıca bu yazıyı okuyanlar Bunlarıda okudu. 

Kırılmış kalp ile ilgili sözler
Kötü kalpli insanlara Sözler
Kalp ile ilgili Ünlülerin Sözleri
Kalp ile ilgili Güzel Sözler

Yorum yapın