Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » KARİA SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

KARİA SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

 

101/KÂRİA1: El kâriah(kâriatu). (Meâlleri Kıyasla)

Kâria.

 

101/KÂRİA-2: Mel kâriah(kâriatu). (Meâlleri Kıyasla)

Kâria nedir?

 

101/KÂRİA-3: Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu). (Meâlleri Kıyasla)

Kâria’nın ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

101/KÂRİA-4: Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi). (Meâlleri Kıyasla)

O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar.

 

101/KÂRİA-5: Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi). (Meâlleri Kıyasla)

Ve dağlar (atılmış rengârenk yünler) gibi olur.

 

101/KÂRİA-6: Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu). (Meâlleri Kıyasla)

Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse(pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa).

 

101/KÂRİA-7: Fe huve fî îşetin râdiyeh(râdiyetin). (Meâlleri Kıyasla)

İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir.

 

101/KÂRİA-8: Ve emmâ men haffet mevâzînuh(mevâzînuhu). (Meâlleri Kıyasla)

Ve amma, kimin tartıları hafif gelirse (pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa).

 

101/KÂRİA-9: Fe ummuhu hâviyeh(hâviyetun). (Meâlleri Kıyasla)

Artık onun anası (onu saracak olan), haviyedir (cehennem ateşidir).

 

101/KÂRİA-10: Ve mâ edrâke mâhiyeh(mâhiyeh). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onun (haviyenin) ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

101/KÂRİA-11: Nârun hâmiyeh(hâmiyetun). (Meâlleri Kıyasla)

(O) kızgın, yakıcı bir ateştir.

Yorum yapın