Ana SayfaKİM KİMDİRKatip Çelebi Kimdir?

Katip Çelebi Kimdir?

Author

Date

Category

Katip Çelebi kimdir,Katip Çelebi nereli,Katip Çelebi eşi kim ,Katip Çelebi Biyografisi,Katip Çelebi oynadığı filmler,Katip Çelebi hangi dini benimser, Katip Çelebi hakkında kısa bilgiler, Katip Çelebi yaşı kaç,Katip Çelebi ne zaman doğdu,Katip Çelebi boyu kaç, Katip Çelebi göz rengi nedir,Katip Çelebi, Katip Çelebi hakkında merak edilenler, Katip Çelebi çocuğu var mı,Katip Çelebi hakkında notlar,Katip Çelebi hakkında kısa notlar, Katip Çelebi hakkında bilinmesi gerekenler

Bugün sizlere,Murat Boz hakkında kısa ve detaylı biyografisini hazırladık.

Hayatı, Eserleri. Tarih, coğrafya ve bibliyografya alanında önemli yapıtlar vermiş, medrese düşüncesini eleştirmiştir. Şubat 1609’da İstanbul’da doğdu, 6 Ekim 1657’de aynı yerde öldü. Asıl adı Mustafa’dır.

Katip Çelebi Eserleri

Katip Çelebi Kimdir?

Katip Çelebi, bibliyografya, tarih, coğrafya alanlarında son derece önemli eserlere imza atmış ve o dönemdeki medrese düşüncesini eleştirmiştir.

Şubat 1609’da İstanbul’da doğmuş ve yine aynı yerde 6 ekim 1657 tarihinde vefat etmiştir. Asıl ismi Mustafa olan Katip Çelebi doğu dünyasında Hacı Halife, Batı dünyasında ise Hacı Kalfa namıyla tanınmıştır. Babasının ismi Abdullah olup Enderun’da eğitim almış ve bir süre sonra silahtarlık görevinden dolayı saraydan ayrılmıştır.

Katip Çelebi 14 yaşına kadar birebir özel hocalar tarafından eğitim almış  ve 1623 Anadolu Muhasebe Kalemliği görevini yapmıştır. 4.Murat dönemindeki Doğu seferlerinin pek çoğuna katılmış ve burada katiplik yapmıştır. Daha sonra 1635 yılında tekrar İstanbul’a dönerek tamamen kendisini okuma yazmaya vermiştir.

Kendi dönemindeki meşhur medrese hocalarının derslerine katışmış ve burada eksiklerini gidererek,tarihten astronomiye ve tıbba kadar pek çok alanda ve çok geniş bir yelpazede eserler vücuda getirmiştir. Katip Çelebinin aynı zamanda çok zengin bir kütüphanesi vardı. Telif ve tercüme alanında da yirmiden çok eser yazan Katip Çelebinin eserlerinin başında tarih, bibliyografya ve coğrafya alanlarındaki yapıtları gelmektedir.

 

Katip Çelebi’nin Doğum Yılı ve Ölüm Yılı Ne Zamandır?

Ünlü Türk Bilim Adamı/Yazar olarak tanınan Katip Çelebi dönemin padişahlarına bilgelikleri ile bir çok konuda öncülük etmiştir. Katip Çelebi 1609 yılında İstanbul’da doğmuştur. Katip Çelebi Risalesi dönemin sorunlarını ve nasıl çözülmesi gerektiğine dair bilgiler vermesi açıdan en önemli eserlerinden biridir. Katip Çelebi  6 Ekim 1657 yılında hayatını kaybetmiştir.

 

Katip Çelebi’nin Eserleri

 • Arapça Fezleke (Fezleket akvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr)
 • Türkçe Fezleke
 • Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr
 • Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri
 • Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur
 • Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)
 • Keşfü’z-zunûn anil-esâmi ve’l-fünun
 • Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl
 • Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn
 • Mîzânü’l-Hakk fi ihtiyâri’l-ahakk
 • İlhâmü’l-mukaddes min feyzi’l-akdes
 • Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hıkem ve’l-eş’âr
 • Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire (Dağılmış İnciler ve Saçılmış Yıldızlar)
 • Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim ( Sual ve cevap yoluyla şeytanı taşlama)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Son Yorumlar