Kentleşme İle İlgili Kompozisyon Örnekleri

kentleşme  ile ilgili kompozisyon, kentleşme  ile ilgili kompozisyon örnekleri, kentleşme  ile ilgili kompozisyon nasıl yazılır, 2021 kentleşme  ile ilgili kompozisyon, 2021 kentleşme  ile ilgili kompozisyon örnekleri, kentleşme  ile ilgili kısa kompozisyonlar, kentleşme  ile ilgili kompozisyon ödevleri, kentleşme  ile ilgili kısa kompozisyon örnekler

Kentleşme, kentsel yaşam biçimlerinin gelişimi olarak tarif edilmektedir. Başka bir deyişle, dar bir alana yerleşen büyük nüfus birikimi, yeni fiziksel ve sosyal oluşum, karmaşık ilişkiler ağı, iş dallarının farklılaşması ve kendine özgü bir kültürel sistemin ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Bizde size kentleşme ile ilgili kompozisyonlar hazırladık. Kentleşme ile ilgili kompozisyon örnekleri nelerdir, kentleşme ile ilgili nasıl kompozisyon yazılır?

Kentleşme İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Kentleşme İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 1

Çağımızın en belirgin özelliklerinden biri olan kentleşme olanca hızıyla devam ederken bu hızın ivmesine paralel olarak malesef betonlaşma süreci de beraberinde gelmektedir. Kentleşmenin onca yoğun, rutin ve homojen yapısına rağmen hala kent yöneticileri yapılaşma eğilimleri ve imar politikaları açısından gafletten uyanamamaktalar.

Özellikle konut alanlarının çok yüksek katlı binalarla ve bitişik nizam planlanması, yapılarda da sop soğuk düz duvarlı beton ögelerinin kullanılması sanallaşan, sanallaştıkça hormonlaşan ve homojenleşen kütleleri ve bu kütleler içinde robotlaşmış kitleleri doğurmaktadır.

İster TOKİ konutları olsun, ister özel sektör kuruluşları ve mühendislik şirketlerinin konutları olsun bu günkü kentsel dönüşüm kapsamında ortaya koydukları ürünler, mimari tasarımlar inanılmaz eblehlik örneğidir. Kibrit kutusu evlerde ve bu kibrit kutusu evlerinin çekmece gibi balkonlarında yaşayan insanlar her gün betonlara baktıkça katılaşan, tekdüzeleşen hayatlarına eminim lanet okuyacaktır lisanı hal ile.

Kentleşme İle İlgili Kompozisyon Örnekleri 2

İnsanlık tarihinde teknik icatlar, insanın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişme içinde olmuştur. Fakat Sanayi Devrimi ile birlikte insanlık bilim ve teknik konusunda çağ atlamıştır. Sanayileşme ile başlayan vetire, makineleşmenin artması ve aniden yayılmasıyla fabrikalaşmayı da beraberinde getirmiştir. Avrupa’da ve bütün dünya ülkelerinde sanayi şehirleri, liman şehirleri, fabrikalar ve buna bağlı olarak şehirleşmeler yaşanmıştır. Sanayileşmeye bağlı şehirleşme, yeni kent kültürünün etiğini oluşturmuştur.

Kentleşme ile birlikte çevre sorunları da artmıştır. Çünkü doğal kaynakların sanayilerde işlenmesi ve atıklar oluşturması, şehirlerde yaşayan insanların doğayı tahrip ederek kentleşmeye yer açmaları ve çevre kirliliklerine yol açması çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmuştur. Kentleşmenin arkasında sanayileşme vardır. Bu nedenle doğal olarak çevre sorunları da beraberinde gelmektedir. Doğayı tahrip ederek ve canlı hayat alanlarına zarar vererek yeni bir hayat alanı oluşturmak, doğanın davranış özelliklerine de terstir.

Çünkü doğa boşluk kabul etmez. Bu nedenle de tahribatın yerini dolduracak yeni neden oluşturur. Bunlar da felaket ve afet olarak geri döner. Kentleşmelerde en sık karşılaşılan sorunlar, ses, ışık, toprak, su ve hava kirliliğidir.

Kentleşme İle İlgili Kompozisyon Örnekleri Nelerdir?

Diğer kompozisyon örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir