Ana Sayfa EĞİTİM Kimyasal Reaksiyon Nedir, Kimyasal Reaksiyonlarda Neden Çökelek Oluşur?

Kimyasal Reaksiyon Nedir, Kimyasal Reaksiyonlarda Neden Çökelek Oluşur?

Author

Date

Category

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan iki veya daha fazla maddenin etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturan kimyasal reaksiyon nedir konusuna değinmek istiyoruz. Peki kimyasal reaksiyonlarda neden çökelek oluşur, kimyasal reaksiyon hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Kimyasal Reaksiyonların Özellikleri

Kimyasal Reaksiyon Nedir

Kimyasal değişmelere ya da kimyasal tepkimelere kimyasal reaksiyonlar da denir. Kimyasal reaksiyon sırasında değişim geçiren maddelere reaksiyona girenler, yeni oluşan maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler adı verilir. Demirin paslanması sırasında havadaki oksijenle demir birleşerek demir oksit denilen pası oluşturur. Burada demir ve oksijen girenler, demir oksit ise çıkan üründür. Kimyasal reaksiyon sırasında meydana gelen değişiklikler, kimyasal denklemlerle gösterilir. Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan maddeler formüllerle gösterilir. Örneğin kömür yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar.

Bu olaya ilişkin tepkime denklemi şu şekilde yazılır;

 • C + O2 > CO2
 • Kömür Oksijen Karbon dioksit
 • Girenler Çıkanlar (Ürün)

Kimyasal Reaksiyonların Özellikleri

 1. Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir.
 2. Kimyasal reaksiyonlar, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler. Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.
 3. Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır. Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir.
 4. Yanma, paslanma (oksitlenme), nötürleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi olaylar kimyasal değişime örnek olarak verilebilir.

Kimyasal Reaksiyonların Özellikleri

Kimyasal Reaksiyon Tipleri Nelerdir?

 • Ekzotermik Tepkime
 • Endotermik Tepkime
 • Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri
 • Sentez (Birleşme) Tepkimeleri
 • Yanma Tepkimeleri
 • Yer Değiştirme Tepkimeler

Kimyasal Reaksiyonlarda Neden Çökelek Oluşur?

Çöktürme ile oluşan katıların tanecik boyutu geniş bir aralıkta değişir. Aralığın bir ucunda tanecikleri çıplak gözle görülmeyen kolloidal süspansiyonlar (10^-7 -on üzeri eksi 7- 10^-4 -on üzeri eksi 4- cm çapında) bulunur. Bu tanecikler çözeltide çökme meyli göstermezler ve kolayca süzülemezler. Diğer uçta tanecik boyutu milimetrenin onda biri veya daha büyük boyutta çökelekler bulunmaktadır. Bu tür taneciklerin sıvı çözeltide dağılarak oluşturdukları faz, kristal süspansiyon adını alır. Kristal süspansiyonlardaki taneciklerin kendiliğinden çökmeye eğilimleri vardır ve kolayca süzülebilirler.

Çökeleklerin oluşmaları üzerinde bilim adamları yıllardır araştırmalar yapmaktadırlar. Ancak yine de bu olayın mekanizması tam olarak açıklanabilmiş değildir. Bununla birlikte tanecik boyutuna, çözünürlük, sıcaklık, reaktif konsantrasyonu ve karıştırma hızı gibi değişkenlerin de etki ettiği bilinmektedir. Bu değişkenlerin net etkilerinin kantitatif açıklamasında tanecik boyutunun bağıl aşırı doymuşluk adı verilen sistemin bir tek özelliği ile ilgili olduğu kabul edilir. Bağıl aşırı doymuşluk aşağıdaki gibidir.

Bu eşitlikte Q, bir türün herhangi bir andaki konsantrasyonu;S ise bu türün denge çözünürlüğüdür.

Çöktürme reaksiyonları çoğunlukla o kadar yavaştır ki, çöktürücü reaktifin damla damla eklenmesi halinde bile aşırı doymuşluk meydana gelir. Deneysel veriler, bir çökeleğin tanecik boyutunun, çöktürücü reaktifin ilave edilmesi esnasında ortalama bağıl aşırı doymuşlukla ters orantılı olarak değiştiğini göstermektedir. Bu nedenle (Q-S)/S büyük olduğunda, çökelek kolloidal olmaya meyleder; (Q-S)/S küçül olduğunda ise kristal katı oluşumu daha muhtemeldir.

Kimyasal Reaksiyonların Özellikleri

Performans/Proje Ödevleri;

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Rüyada Acı Duymak-Hissetmek Ne Anlama Gelir, Rüyada Acı Çekmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Acı Duymak nedir, Rüyada Acı Duymak ne anlama geliyor, Rüyada Acı Duymak nasıl yorumlanır, Rüyada Acı Duymak diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Adres Aramak Ne Anlama Gelir, Rüyada Adres Sormak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Adres Aramak nedir, Rüyada Adres Aramak ne anlama geliyor, Rüyada Adres Aramak nasıl yorumlanır, Rüyada Adres Aramak diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Ada Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Ada Görmek nedir, Rüyada Ada Görmek ne anlama geliyor, Rüyada Ada Görmek nasıl yorumlanır, Rüyada Ada Görmek diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Rüyada Adet Olmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Adet Olmak nedir, Rüyada Adet Olmak ne anlama geliyor, Rüyada Adet Olmak nasıl yorumlanır, Rüyada Adet Olmak diyanet, Rüya Tabirleri  Sevgili okurlar, bildiğiniz gibi...

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgiler

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan Türk dilinin geçmişten günümüze tarihi gelişimi hakkında bilgi vereceğiz. Peki Türk dilinin tarihi gelişimi nedir, Türk dilinin tarihi gelişimi...

Son Yorumlar