Anasayfa » EĞİTİM » Korozyon Nedir, Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Korozyon Nedir, Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu olan korozyon hakkında bilgi vereceğiz. Peki korozyon nedir, korozyon özellikleri nelerdir, fosil  korozyon hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Korozyon Korunma Yöntemleri Nedir?

Korozyon Nedir?

Malzemelerin (genellikle metalik özellikte olan malzemeler) bulundukları ortam ile girdikleri elektrokimyasal reaksiyonlar neticesinde yapısında meydana gelen istenmeyen değişiklikler korozyon olarak isimlendirilir. Birçok farklı türde korozyon çeşidi vardır. Çukur korozyonu, çatlak korozyonu, üniform korozyon, tanecikler arası korozyon bunlardan bazılarıdır.

Korozyonun meydana geldiği ortamlar genel olarak nemli hava, tuzlu su, asidik veya bazik ortam, alkalin ortam ve kirli havadır. Korozyonun gerçekleşmesi için şu dördü mutlaka bulunması gerekir; anot, katot, elektrolit (iletken çözelti) ve metalik iletim yolu. Metal, anotta oksitlenerek metal iyonları elektrolite geçerke, katotta oksijen indirgenir. Metal iyonlarının oksidasyonu sonucunda oluşan elektronlar metal iletken ile katota transfer olur. Bunun sonucunda indirgenme tepkimesi oluşur.

Korozyon Korunma Yöntemleri Nedir?

Pasif bir korozyon önleme tedbiri, yapıları korozyonu inhibe edecek ve sonuçta tüm korozyon önleyici kaplamaların ömrünü ve dayanıklılığını artıracak bir şekilde tasarlamaktır. İdeal olarak, tasarımlar, su ve tozun hapsolmasını önleyecek, hava akımlarının akışını kolaylaştıracak ve çatlakları engelleyecek şekilde olmalıdır. Son olarak, tasarım, ilgili yapının düzenli bakım gerçekleştirilmesi için erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

Bir diğer korozyon önleme tedbiri, korozyon inhibitörlerinin kullanımıdır. Bunlar, korozyona yol açan kimyasal reaksiyonu “inhibe etmek” için metal yüzeyiyle veya çevredeki gazlarla reaksiyona giren kimyasallardır. İnhibitörler metal yüzeyini koruyucu bir film hâlinde kaplamak için kullanılır. İnhibitör kimyasallar iki biçimde uygulanabilir. Uygun bir çözücüyle karıştırılabilirler; meydana gelen çözelti sonradan uygulanır. Veya yaygın dağıtım teknikleri kullanılarak koruyucu bir kaplama olarak uygulanabilirler. Korozyon inhibitörlerinin uygulandığı sürece pasifleştirme adı verilir.

Korozyon Türleri Nelerdir?

  • Üniform korozyon (Genel korozyon)
  • Çukur korozyonu
  • Seçimli korozyon
  • Galvanik korozyon
  • Tane sınırları korozyonu
  • Erozyon korozyonu 
  • Aralık korozyonu

Korozyon Korunma Yöntemleri Nedir?

Performans/Proje Ödevleri;

Yorum yapın