Kovalent Bağ Nedir, Kovalent Bağ Özellikleri Nelerdir?

0
92

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan ki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanım olan kovalent bağ hakkında bilgi vereceğiz. Peki kovalent bağ nedir, kovalent bağ özellikleri nelerdir, kovalent bağ hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Kovalent Bağ Nasıl Oluşur?

Kovalent Bağ Nedir?

Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir. Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-) yüklü bir alan oluşturacaklardır. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ oluşturur. Kovalent bağ, Polar Kovalent Bağ ve Apolar Kovalent Bağ olmak üzere ikiye ayrılır.

Kovalent bağ, söz konusu atomların dış yörüngelerinin dolması ile meydana gelir. Bu tür bağlar, moleküller arası hidrojen bağından daima daha güçlü, iyonik bağ ile ise ya aynı güçte ya da daha güçlüdür. Bazı inorganik maddelerin hidrojen( H), amonyak(NH3),klor(Cl), su(H2O) ve azot(N) molekülleri ile tüm organik maddelerin molekülleri kovalent bağ ile bir arada tutulmaktadır.

Kovalent Bağ Nasıl Oluşur?

İki atomun bir ya da daha çok elektronu paylaşması ile aralarında kovalent bağ oluşmaktadır. Kovalent bağ, elde edilen molekülü bir arada tutan çekim gücüne verilen isim olarak da açıklanabilir. Paylaşılan elektronlar iki çekirdeğin de etrafında dolaşır. İki çekirdek etrafında da uzun süre dolaşmaları sebebi ile burada (-) yüklü alan meydana gelir. Bu (-) yüklü alan her iki çekirdeğe de çekme kuvveti uygular ve aralarında bir bağ meydana gelmesine sebep olur.

Kovalent Bağ Nasıl Oluşur?

Kovalent bağ oluşumları atomların dış yörüngeleri dolduğu için meydana gelmektedir. Kovalent bağ, moleküllerin arasında bulunan hidrojen bağından oldukça güçlüdür. İyonik bağdan ya daha güçlü ya da aynı güçtedir.

Kovalent Bağ Özellikleri Nelerdir?

  • Çoğu kovalent bileşik nispeten düşük erime noktalarına ve kaynama noktalarına sahiptir.
  • Kovalent bileşikler genellikle iyonik bileşiklerden daha düşük füzyon ve buharlaşma entalpisine sahiptir .
  • Kovalent bileşikler yumuşak ve nispeten esnek olma eğilimindedir.
  • Kovalent bileşikler suda çözündüğünde elektrik iletmez.
  • Kovalent bileşiklerin çoğu suda iyi çözünmez.

    Kovalent Bağ Nasıl Oluşur?

Performans/Proje Ödevleri;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here