Marmara Bölgesi Yüzey Şekilleri

Marmara Bölgesi Yüzey Şekilleri

3 Ocak 2018 0 Yazar: Cokiyiabi

Marmara Bölgesi Yüzey Şekilleri nedir?

Marmara Bölgesi

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan bölgenin topraklan Marmara Denizi’ni çevreler, iki kıtada da toprakları bu­lunan bölge batıda Yunanistan ve Bulgaristan’la komşu­dur. Doğu sınırını Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri oluşturur. Güneyinde Ege Bölgesi, kuzeyinde Karadeniz yer alır.

Marmara Bölgesi Yüzey Şekilleri ve haritası

Marmara Bölgesi Yüzey Şekilleri

a) Dağlık Alanlar

Bölgenin Trakya kesimi, Türkiye’nin az engebeli ve yük­seltisi az olan alanları arasındadır. Burada kıyıya para­lel uzanışlı olan Yıldız Dağları’nın bile (bir doruk hariç) yüksekliği 1000 metrenin altındadır.

Bölgedeki önemli dağ sıralarını İzmit Körfezi ile Gemlik Körfezi arasında yükselen Samanlı Dağları oluşturur.

Güney Marmara Bölümü’nün batısında Kaz Dağları, do­ğusunda Uludağ yer alır. Bursa Ovası’nın güneyinde bir­den bire yükselen Uludağ bölgenin en yüksek dağıdır.

b)  Havza ve Ovalar

Bölgedeki yer hareketleri, etrafı yüksek kütlelerle çevri­li olukların, tekne şeklinde çukur sahaların meydana gelmesine neden olmuştur. Bunların başlıcaları doğuda Adapazarı Ovası, Trakya’da Ergene Havzası, güneyde Bursa, Balıkesir, Yenişehir ve İnegöl ovalarıdır.

c)   Kıyı Şekilleri

Marmara Denizi’nin kıyı özellikleri incelendiğinde, İstan­bul – Tekirdağ arasında falezli ve yüksek kıyıların oldu­ğu görülür. Buradaki Büyük ve Küçük Çekmece gölleri, deniz seviyesinin alçaldığı dönemde dalgaların taşıdığı kumların körfezlerin ağzında kıyı seti halinde birikmesi ile oluşmuştur. İstanbul ve Çanakkale boğazları eski akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucu oluşan riali kıyılara örnektir.

Marmara Denizi’nin güney kıyılarında dalga ve akıntıla­rın taşıyıp biriktirdiği kumların bir adayı karaya bağla­ması sonucu kapıdağ yarımadası oluşmuştur. Marmara Bölgesi Yeryüzü Şekilleri özellikleri hakkında bilgiler verdik.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •