Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » MAUN SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

MAUN SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

107/MÂÛN-1: E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).

Dîni yalanlayanı gördün mü?

 

107/MÂÛN-2: : Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme)

Oysa yetimi itip kakan işte odur.

 

107/MÂÛN-3: Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).

Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.

 

107/MÂÛN-4: Fe veylun lil musallîn(musallîne).

İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.

 

107/MÂÛN-5: Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).

Onlar ki, namazlarından gâfil olanlardır.

 

107/MÂÛN-6: Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).

Onlar riya yapanlardır (gösteriş için yapanlardır).

 

107/MÂÛN-7: Ve yemneûnel mâûn(mâûne).

Ve mâûna (zekâta ve yardımlaşmaya) mani olurlar.

 

Yorum yapın