Ana Sayfa EĞİTİM Milli Edebiyat Dönemi Nedir, Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Milli Edebiyat Dönemi Nedir, Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Author

Date

Category

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan 20. yüzyılın başlarında başlamış olan bir dönemdir. 1908’de başlayan bu dönemde, ulusçuluk ön plana çıkmıştır. Sanat alanına da yansımış olan ulusçuluk, Milli Edebiyat Döneminin temelini oluşturan Milli Edebiyat Dönemi hakkında bilgi vereceğiz. Peki  Milli Edebiyat Dönemi nedir,  Milli Edebiyat Dönemi  özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Milli Edebiyat Dönemi Nedir?

Milli edebiyat dönemi II. Meşrutiyet döneminde ilan edilmiş bir dönemdir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte ilan edilen bir millileşme dönemidir. Cumhuriyet’in ilanı ile başlamış bir edebiyat akımıdır. Milli edebiyat döneminin en önemli öncüleri Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem’dir. Bu dönemde zaten var olan Genç Kalemler dergisinde savunulan “Yeni Lisan Hareketi” de ortaya çıkmıştır.

Bu dönemde dilde önemli ölçüde sadeleşmeler görülmüştür. Tanzimat dönemi ile başlayan dilde sadeleşme örneği ile birlikte milli edebiyat döneminde de bu istek ve talep görülmüştür. Bu dönemde yine Türkçülük ideolojisi de iyice belirginleşmiştir. Türkçülük ideolojisine mensup olan yazarların eserleri milli edebiyat döneminde artmıştır. Yalın bir edebiyat dönemine geçilmiştir. Hem Doğu hem de Batı edebiyatından uzak bir edebiyat akımı benimsenmiştir. Bundan dolayı milli edebiyat dönemi yakın dönemde ki en ünlü edebiyat akımlarındandır.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

  • Dönemin en göze çarpan özelliği, milli kavramının edebiyat eserlerine yansıtılmış olmasıdır. Milliyetçilik akımı Avrupa’da daha önceden benimsenmiş fakat geç de olsa Milli Edebiyat dönemi ile birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır.
  • Diğer bir önemli özellik de edebiyatta kullanılan dilin daha sade bir hale getirilmiş olmasıdır. Edebiyatın temelinde hissedilmekte olan en mühim duygu ise Türkçenin edebiyatın esas dili olarak kullanılabilmesi gayretidir. Yeni Lisan makalesinin Türkçenin edebiyat dili olması konusunda oldukça büyük bir etkisi vardır.
  • Yeni Lisan makalesine göre; Farsça ve Arapçanın dilimiz üzerindeki hakimiyeti sonlandırılacaktır. Bu lehçelerin yerine mümkün olabildiğince Türkçe kelimelerin kullanılması sağlanacak, Farsça ve Arapçanın mevcut dil bilgisi kurallarının kullanılmayacak ve İstanbul Türkçesinin tüm yurtta ana dil olarak kullanılacaktır.
  • Oldukça uzun sürelerde hakimiyetini sürdüren aruz-hece ölçüsü tartışmaları, Milli Edebiyat ile sonla ermiştir. Şiirlerde Türkçeye uymayan aruz ölçüsünün yerine hece ölçüsü kullanımı büyük derecede rağbet görmeye başlamıştır.
  • Genel olarak ulusal konular Milli Edebiyatta işlenir hale gelmiş ve Türk insanı, Anadolu ve köylü kesim bu edebiyata konu olmuştur. Anadolu ve Türk insanının edebiyata konu olması esnasında gözlemlerden faydalanılmıştır.
  • Şiir, roman, eleştiri, tiyatro, deneme, hikaye ve makale gibi birçok eserde oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi Öncüleri

Selanik’te, Ömer Seyfettin, Âkil Koyuncu, Rasim Haşmet ve Fecriati’cilerden bazılarının çıkardıkları Genç Kalemler (1911) dergisiyle, milliyetçilik akımı edebiyat alanına girdi. Genç Kalemler dergisi ilk olarak “milli edebiyat” deyimini ortaya attı ve böyle bir edebiyatın oluşturulması görevini de üstüne aldı.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Lirik Anlatım Nedir, Lirik Anlatım Özellikleri Nedir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan üzüntü, sevinç, heyecan, taşkınlık gibi temaların coşkulu bir şekilde ifade edilmesi olan lirik anlatım hakkında bilgi vereceğiz. Peki lirik...

Betimleyici Anlatım Nedir, Betimleyici Anlatım Özellikleri Nedir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan betimleme, varlıkların belirgin özelliklerini tanıtıp göz önünde canlandırmak olan betimleyici anlatım hakkında bilgi vereceğiz. Peki betimleyici anlatım nedir,...

Öyküleyici Anlatım Nedir, Öyküleyici Anlatım Özellikleri Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan öyküleyici anlatım, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların yer, zaman ve kişilerle anlatılmasında kullanılan bir anlatım yolu...

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan paragrafra düşünceyi geliştirme yolları hakkında bilgi vereceğiz. Peki paragrafra düşünceyi geliştirme yolları nedir, paragrafra düşünceyi geliştirme yolları hakkında sizlere...

Dil Ailesi Nedir, Dünyadaki Dil Aileleri Hakkında Bilgiler Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen ve soysal açıdan akraba dil topluluğuna verilen ad olan dil aileleri hakkında...

Son Yorumlar