Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » MURSELAT SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

MURSELAT SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ


77/MURSELÂT-1: Vel murselâti urfâ(urfen). (Meâlleri Kıyasla)
Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.

77/MURSELÂT-2: Fel âsıfâti asfâ(asfen). (Meâlleri Kıyasla)
Ve de şiddetle estikçe esenlere (andolsun).

77/MURSELÂT-3: Vennâşirâti neşren. (Meâlleri Kıyasla)
Dağıtıp yayanlara andolsun.

77/MURSELÂT-4: Fel fârikâti ferkâ(ferkan). (Meâlleri Kıyasla)
Ve de ayırdıkça ayıranlara (andolsun).

77/MURSELÂT-5: Fel mulkıyâti zikrâ(zikren). (Meâlleri Kıyasla)
Ve de zikri ilka edenlere (andolsun).

77/MURSELÂT-6: Uzren ev nuzrâ(nuzren). (Meâlleri Kıyasla)
(Bu yeminler), özür olarak (mazeret olmaması) veya nezir olarak (uyarması) içindir.

77/MURSELÂT-7: İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun). (Meâlleri Kıyasla)
Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.

77/MURSELÂT-8: Fe izen nucûmu tumiset. (Meâlleri Kıyasla)
Öyle ki, o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir.

77/MURSELÂT-9: Ve izes semâu furicet. (Meâlleri Kıyasla)
Ve o zaman gök yarılmıştır.

77/MURSELÂT-10: Ve izel cibâlu nusifet. (Meâlleri Kıyasla)
Ve o zaman dağlar dağılmıştır.

77/MURSELÂT-11: Ve izer rusulu ukkıtet. (Meâlleri Kıyasla)
Ve o zaman resûllere vakit bildirilmiştir.

77/MURSELÂT-12: Li eyyi yevmin uccilet. (Meâlleri Kıyasla)
(Bunlar) hangi gün için tecil edildi (ertelendi)?

77/MURSELÂT-13: Li yevmil fasl(fasli). (Meâlleri Kıyasla)
Fasıl (ayırma) günü için (tecil edildi).

77/MURSELÂT-14: Ve mâ edrâke mâ yevmul fasl(fasli). (Meâlleri Kıyasla)
O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

77/MURSELÂT-15: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü, yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-16: E lem nuhlikil evvelîn(evvelîne). (Meâlleri Kıyasla)
Evvelkileri Biz helâk etmedik mi?

77/MURSELÂT-17: Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne). (Meâlleri Kıyasla)
Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) de onlara tâbî kılarız.

77/MURSELÂT-18: Kezâlike nef’alu bil mucrimîn(mucrimîne). (Meâlleri Kıyasla)
Mücrimlere işte böyle yaparız.

77/MURSELÂT-19: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-20: E lem nahlukkum min mâin mehîn(mehînin). (Meâlleri Kıyasla)
Sizi Biz, değersiz bir sudan yaratmadık mı?

77/MURSELÂT-21: Fe cealnâhu fî karârin mekîn(mekînin). (Meâlleri Kıyasla)
Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık (yerleştirdik).

77/MURSELÂT-22: İlâ kaderin ma’lûm(ma’lûmin). (Meâlleri Kıyasla)
Bilinen bir süreye kadar.

77/MURSELÂT-23: Fe kadernâ fe ni’mel kâdirûn(kâdirûne). (Meâlleri Kıyasla)
İşte Biz, böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel (kudret sahibi).

77/MURSELÂT-24: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-25: E lem nec’alil arda kifâtâ(kifâten). (Meâlleri Kıyasla)
Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı?

77/MURSELÂT-26: Ahyâen ve emvâtâ(emvâten). (Meâlleri Kıyasla)
Canlılara ve ölülere.

77/MURSELÂT-27: Ve cealnâ fîhâ revâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(furâten). (Meâlleri Kıyasla)
Ve orada yüksek sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık (içecek su verdik).

77/MURSELÂT-28: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-29: İntalikû ilâ mâ kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne). (Meâlleri Kıyasla)
O yalanlamış olduğunuz şeye gidin!

77/MURSELÂT-30: İntalikû ilâ zıllin zî selâsi şuâb(şuâbin). (Meâlleri Kıyasla)
Üç çatallı olan gölgeye gidiniz.

77/MURSELÂT-31: Lâ zalîlin ve lâ yugnî minel leheb(lehebi). (Meâlleri Kıyasla)
Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz.

77/MURSELÂT-32: İnnehâ termî bi şerarin kel kasr(kasri). (Meâlleri Kıyasla)
Muhakkak ki o, saray gibi (büyük) kıvılcımlar atar.

77/MURSELÂT-33: Ke ennehu cimâletun sufr(sufrun). (Meâlleri Kıyasla)
Sanki o (kıvılcımlar), sarı erkek develer gibidir.

77/MURSELÂT-34: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-35: Hâzâ yevmu lâ yentıkûn(yentıkûne). (Meâlleri Kıyasla)
Bu, (yalanlayanların) konuşamayacakları bir gündür.

77/MURSELÂT-36: Ve lâ yu’zenu lehum fe ya’tezirûn(ya’tezirûne). (Meâlleri Kıyasla)
Ve onlara izin verilmez ki, özür beyan etsinler.

77/MURSELÂT-37: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-38: Hâzâ yevmul fasl(fasli), cema’nâkum vel evvelîn(evvelîne). (Meâlleri Kıyasla)
Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri biraraya topladık.

77/MURSELÂT-39: Fe in kâne lekum keydun fe kîdûn(kîdûni). (Meâlleri Kıyasla)
Haydi eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen Bana karşı tuzak kurun.

77/MURSELÂT-40: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-41: İnnel muttekîne fî zılâlin ve uyûn(uyûnin). (Meâlleri Kıyasla)
Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınarbaşlarındadır.

77/MURSELÂT-42: Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(yeştehûne). (Meâlleri Kıyasla)
Ve canlarının çektiği (iştah duydukları) meyveler vardır.

77/MURSELÂT-43: Kulû veşrebû henîen bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne). (Meâlleri Kıyasla)
Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yeyin ve için.

77/MURSELÂT-44: İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne). (Meâlleri Kıyasla)
Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.

77/MURSELÂT-45: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-46: Kulû ve temetteû kalîlen innekum mucrimûn(mucrimûne). (Meâlleri Kıyasla)
Yeyin ve biraz da metalanın (faydalanın). Çünkü siz mücrimlersiniz.

77/MURSELÂT-47: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-48: Ve izâ kîle lehumurkeû lâ yerkeûn(yerkeûne). (Meâlleri Kıyasla)
Ve onlara: “Rükû edin!” denildiği zaman rükû etmezler.

77/MURSELÂT-49: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)
İzin günü yalanlayanların vay haline.

77/MURSELÂT-50: Fe bi eyyi hadîsin ba’dehu yu’minûn(yu’minûne). (Meâlleri Kıyasla)
Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Yorum yapın