Anasayfa » İSLAM ANSİKLOPEDİSİ » MUTAFFİFİN SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

MUTAFFİFİN SURESİ VE TÜRKÇE MEALİ

83/MUTAFFİFÎN-1: Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne). (Meâlleri Kıyasla)

Eksik ölçenlerin (ve eksik tartanların) vay haline.

 

83/MUTAFFİFÎN-2: Ellezîne izektâlû alen nâsi yestevfûn(yestevfûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onlar, ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar (dürüst olup tam ölçerler).

 

83/MUTAFFİFÎN-3: Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlara (insanlara) satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler (eksik tartarlar).

 

83/MUTAFFİFÎN-4: Elâ yezunnu ulâike ennehum meb’ûsûn(meb’ûsûne). (Meâlleri Kıyasla)

İşte onlar beas edileceklerini (diriltileceklerini) zannetmiyorlar (bilmiyorlar) mı?

 

83/MUTAFFİFÎN-5: Li yevmin azîm(azîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Azîm gün için.

 

83/MUTAFFİFÎN-6: Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn(âlemîne). (Meâlleri Kıyasla)

Âlemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği (kalkacağı) gün.

 

83/MUTAFFİFÎN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kâfirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir).

 

83/MUTAFFİFÎN-8: Ve mâ edrâke mâ siccîn(siccînun). (Meâlleri Kıyasla)

Ve siccînin ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

83/MUTAFFİFÎN-9: Kitâbun merkûm(merkûmun). (Meâlleri Kıyasla)

(O), rakamlandırılmış (kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).

 

83/MUTAFFİFÎN-10: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne). (Meâlleri Kıyasla)

İzin günü, yalanlayanların vay haline.

 

83/MUTAFFİFÎN-11: Ellezîne yukezzibûne bi yevmiddîn(yevmiddîni). (Meâlleri Kıyasla)

Onlar ki dîn gününü yalanlıyorlar.

 

83/MUTAFFİFÎN-12: Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm(esîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onu (dîn gününü), haddi aşan asi günahkârların hepsi hariç, kimse yalanlamaz.

 

83/MUTAFFİFÎN-13: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “Evvelkilerin masalları.” dedi.

 

83/MUTAFFİFÎN-14: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn(yeksibûne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, bilâkis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı (kalplerini kararttı).

 

83/MUTAFFİFÎN-15: Kellâ innehum an rabbihim yevmeizin le mahcûbûn(mahcûbûne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab’lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler).

 

83/MUTAFFİFÎN-16: Summe innehum le sâlul cahîm(cahîmi). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra, muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır.

 

83/MUTAFFİFÎN-17: Summe yukâlu hâzellezî kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne). (Meâlleri Kıyasla)

Sonra onlara: “Bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir.” denilir.

 

83/MUTAFFİFÎN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri le fî illiyyîn(illiyyîne). (Meâlleri Kıyasla)

Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin’dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).

 

83/MUTAFFİFÎN-19: Ve mâ edrâke mâ ılliyyûn(ılliyyûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve illiyyin’in ne olduğunu sana bildiren nedir?

 

83/MUTAFFİFÎN-20: Kitâbun merkûm(merkûmun). (Meâlleri Kıyasla)

(O), rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).

 

83/MUTAFFİFÎN-21: Yeşheduhul mukarrebûn(mukarrebûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ona, mukarrebin (yakın olan melekler) şahit olurlar.

 

83/MUTAFFİFÎN-22: İnnel ebrâre le fî naîm(naîmi). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir.

 

83/MUTAFFİFÎN-23: Alel erâiki yenzurûn(yenzurûne). (Meâlleri Kıyasla)

Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler.

 

83/MUTAFFİFÎN-24: Ta’rifu fî vucûhihim nadraten naîm(naîmi). (Meâlleri Kıyasla)

Sen, ni’metin pırıltısını (sevincini), onların yüzlerinde görüp anlarsın.

 

83/MUTAFFİFÎN-25: Yuskavne min rahîkın mahtûm(mahtûmin). (Meâlleri Kıyasla)

Onlara, mühürlenmiş (sadece kendilerinin açacağı) halis şaraptan sunulur (içirilir).

 

83/MUTAFFİFÎN-26: Hitâmuhu misk(miskun). ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn(mutenâfisûne). (Meâlleri Kıyasla)

Onun (o şarabın) sonu misktir (şahane misk kokusudur). Ve yarışanlar, artık bunda (bunun için) yarışsınlar.

 

83/MUTAFFİFÎN-27: Ve mizâcuhu min tesnîm(tesnîmin). (Meâlleri Kıyasla)

Onun mizacı (muhtevası) tesnîmdendir.

 

83/MUTAFFİFÎN-28: Aynen yeşrebu bihel mukarrabûn(mukarrabûne). (Meâlleri Kıyasla)

O bir pınardır ki ondan, mukarrebin (Rabbine yakın) olanlar içer.

 

83/MUTAFFİFÎN-29: İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn(yadhakûne). (Meâlleri Kıyasla)

Muhakkak ki suçlu olanlar (günahkârlar), âmenû olanlara gülüyorlardı.

 

83/MUTAFFİFÎN-30: Ve iza merrû bihim yetegâmezûne. (Meâlleri Kıyasla)

Ve onların (âmenû olanların) yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar.

 

83/MUTAFFİFÎN-31: Ve izenkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihîn(fekihîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler.

 

83/MUTAFFİFÎN-32: Ve izâ reevhum kâlû inne hâulâi ledâllûn(ledâllûne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onları gördükleri zaman: “Muhakkak ki onlar gerçekten dalâlette olanlardır.” dediler.

 

83/MUTAFFİFÎN-33: Ve mâ ursilû aleyhim hâfızîn(hâfızîne). (Meâlleri Kıyasla)

Ve onlar, onların (âmenû olanların) üzerine gözetici olarak gönderilmediler.

 

83/MUTAFFİFÎN-34: Felyevmellezîne âmenû minel kuffârı yadhakûn(yadhakûne). (Meâlleri Kıyasla)

Artık bugün âmenû olanlar, kâfirlere gülüyorlar.

 

83/MUTAFFİFÎN-35: Alel erâiki yanzurûn(yanzurûne). (Meâlleri Kıyasla)

Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler.

 

83/MUTAFFİFÎN-36: Hel suvvibel kuffâru mâ kânû yef’alûn(yef’alûne). (Meâlleri Kıyasla)

Kâfirler yapmış oldukları şeyler (sebebiyle) cezalarını buldular mı?

 

Yorum yapın