Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap

Nazar nedir? Nazardan kurtulmak için okunan Dualar

0

Nazar, bir insanın başka bir insana yolladığı olumsuz bir enerjidir. (Bir kesim bunu batıl inanç olarak görür.) Özellikle kıskançlıkla ortaya çıkar. Karşısındaki kişi, kendisinin yapmayı isteyip de yapamadığı birşeye sahip olduysa eğer, çekememezlik sonucu beyinde oluşan düşünceler negatif bir enerjiyi karşısındakine yollar. Bunu bakışları ile de gerçekleştirebilir.

Türk Dil Kurumu’na göre nazar; “belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz”.

İspanyolca
“mal de ojo”, İtalyanca “malocchio” adı verilir.

Renkli gözlü insanların nazarının daha çok değdiği söylenir. Bu, nazara inanış bütün dinlerde vardır. İslam kültüründe nazar değmemesi için “maşallah” denilir.

Nazarla ilgili taşlar ve dualar vardır. Bunları üzerlerinde taşıyarak, bazı olumsuzlukları bertaraf etmenin mümkün olduğu söylenir. Nazar kendini halsizlik ve baş ağrısı ile gösterir daha çok.

Nazardan en çok yeni doğmuş bebeklerin etkilendiği iddaa edilmektedir. Bunun için anneler bebeklerinin üzerinde nazar boncuğu taşır, ya da çocukların yüzünü ince bir dülbentle örtüp çocuğun yüzünü göstermezler. Mavi taşlı boncukların nazarı kendi üzerine çekip, bu taşı takanı koruduğu söylenir.

1-Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ:

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

2-Peygamber efendimiz nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu. (İbni Sünni)

“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

3- Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52)


Nazar değen kimse şifa için:

Fatiha Suresi,

Ayetü’l-Kürsî,

Felâk Suresi,

Nâs Suresi, okumalıdır.

5-Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

6-Sabah-akşam, Besmele ile 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur.”

7-Fatiha, Âyet-el kürsi ve ( Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri ) 7şer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu.

Paylaş:

Yorum Bırak

Yorum yapmak ister misiniz ?

Yorum Yap