OSMANLI DEVLETİ KURULUŞU VE HAKKINDA HERŞEY

0
481

osmanlı devleti, osmanlı devleti nerede kuruldu, osmanlı devletinin kuruluş amacı nedir, osmanlı devleti kaç yıl ömür sürdü, osmanlı devleti hakkında her şey

Sevgili okurlar, sizlere neredeyse tüm dünyaya 650 yıl hükmetmiş bir devletten bahsetmek istiyoruz. Osmanlı devleti kurulduğu günden cumhuriyetin temellerinin atıldığı zamanlara kadar hüküm sürmüş bir devlet. Peki Osmanlı Devlet’i nasıl kuruldu, kuruluş amacı nedir? Sizlere bu konulardan bahsedeceğiz.

Osman Gazi Kimdir?

Osmanlı Devleti’ni Kim Kurdu?

Yüzyıllar boyunca gerçekleştirilen fetihlerle Türk-İslam medeniyetinin dünyaya yayılmasında atılan ilk adımlar Osmanlı’nın kuruluşu ile atıldı. Osmanlı’nın temellerini atan kurucusu ise Osman Gazi’dir.

Osman Gazi Kimdir?

Babası Ertuğrul Gazi, Batı Anadolu’da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylasında yaşayan Oğuz Türkleri’nin Bozok boyunun Kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya başkanlık etmekte idi.

Osman Gazi onun küçük oğlu idi. Tarihçi İbn-i Kemal (ö. 1534) Tevarih-i Al-i Osman adlı eserinde Ertuğrul Bey’in Anadolu’ya (Rum’a) geldiğinde iki oğlu bulunduğunu, Söğüt’te göçebe yaşamının sürdürürken 1254’te (hicri 652’de) “aslan yapılı ay yüzlü” küçük oğlu Osman’ın doğduğunu bildirir. Halk söylentilerine göre annesi (ya da babaannesi), Hayma Ana’dır.

Yine tarihçi İbn-i Kemal, Osman’ın gençliğinde “yiğitler arasına girdiğini” ve “vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu” belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber “şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu” bildirir. Bu anlatımın Oğuz destanının temalarına benzer şekilde işlenmiş olduğu barizdir.

1281 yılında 23 yaşında iken Ahi’lerden olan Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu.

Osman Gazi Kimdir?

Osmanlı Devleti Nerede Kuruldu?

1299 yılında İnegöl’ü alması Osmanlı Devleti’nin kuruluşu olarak kabul edilir. Birçok tarihçi 1299 yılında Anadolu Selçuklular Devleti’nin yıkılışı ile Osman Gazi’nin, Anadolu’nun diğer Türk beylikleri arasında istiklâlini ilan ederek, Osmanlı Devleti’ni kurduğunu kabul ederler. Diğer tarihçiler 1299’da Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud’in Osman Gazi’ye tabl ve bayrak göndermiş olduğunu ve bu tabl ve bayrak ödülleri ile üç beyliğine sembolik olarak istiklâl verdiğini iddia ederler.

Osmanlı Devleti Ne Zaman Kuruldu?

1299 yılına gelindiğinde Anadolu’da hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma süreci içindeydi. Bu yıllarda Osman Bey, yakın arkadaşları ile birlikte Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü fethetti. 1301’de Yenişehir fethedildi. Osmanlı Beyliği, 1299’da resmen kuruldu. (Bunun yanı sıra tarihçilerin bazıları beyliği kuruluşunu 1301 kabul eder. Halil İnalcık’a göre ise beylik 1302’de gerçekleşen Koyunhisar Savaşı ile kurulmuştur. 1302’de Bizans İmparatorluğu kuvvetleri, Osman Bey’i durdurmak için yola çıktı. Osman Bey, Bizans İmparatorluğu ile yaptığı ilk savaş olarak kabul edilen Koyunhisar Muharebesi’nin kazananı oldu.

Osman Gazi Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Amacı Nedir?

Osmanlı tarihiyle ilgilenmiş olsaydınız, Osmanlı İmparatorluğunun bir Gazi Hareketi olarak kurulduğunu ve son ana kadar öyle devam ettiğini öğrenmiş olurdunuz (Bkz. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Paul Garett.) Gazi hareketinin anlamı ‘gaza’ kelimesine bağlıdır. İmparatorluk Sünni Islam’ı yaymak amacıyla kurulmuştur, fetihler bu amaçla yapılmıştır. Buna rağmen, Osmanlı, bir sınır medeniyeti oluşturarak, Hristiyan tebasını korumuş, Ortaçağ Avrupasında işkence gören Yahudilere 14. yüzyılda kuca elbette Orta çağ ve daha önceki dönemlerde, diğer ülkelerde olduğu gibi, Osmanlı’da da, bu günkü bakış açısıyla, bize aykırı gelen olaylar cereyan etmiştir ama bu Osmanlı’ya özgü bir şey olmayıp, çağın gereğidir.