OSMANLICA GÜZEL SÖZLER VE ANLAMLARI

0

ceb bi bağ kenârında dursa lâle hacil Ki lâlezâr-ı cemâlinde hûr u zârındır                                                                                                    (Lale bağ kenarında utangaç dursa şaşılır mı? çünkü o lale bahçesine benzeyen yüzünün güzelliği yanında senin bir düşkünündür. Yani şair “senin yanakların o kadar kırmızı ki lale bile onun yanında utanır kızarır” diyor. Lalenin kırmızılığı güzel bir nedene bağlanıyor.)                                                                         “şeb-i yeldayı müneccim muvakkit ne bilir? Müptelâyı gâma sor geceler kaç saat”                                                                                (Gecenin uzunluğunu takvim yapanlar ve yıldız ilmi ile uğraşanlar ne bilsin  gam çekene sor gecenin kaç saat olduğunu)                                                                                           “Gün doğmadan meşime-i şebten neler doğar.”                                 (Gün dogmadan RaBBinin rahmetinden neler dogar.) “Görmemek yeğdir görüp divâne olmaktan seni.” Bursalı Cenanî (Seni gorup divane olmaktan seni gormemek daha iyidir.)   “Sitem hep âşinâlardan gelür bîgâneden gelmez…” Nabî (Sitem/dert hep tanidiktan/dosttan gelir yabancidan/düsmandan gelmez.)                                              “Cihanda ”âşık-ı mehcur” sanma rahat olur Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur” şeyhülislam Yahya                                 (Dunyada ”asktan uzak kalan” sanma rahat olur neler çeker bu gonul soylesem sikayet olur)                                                              “Arz-ı hâl etmeye cana seni tenha bulamam Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam”                                                                     (Gülün çevresini saran dikenler gibi yâre giden bütün yolları kesildi. Bir defasında yâri tenha buldun o seferde kendini kaybettin.)                                                                                            Gönülde bir gamım var ki pinhan eylemek olmaz Bu hem bir gam ki el ta‘nından efgan eylemek olmaz Fuzulî                                 (Gonulde bir derdim var ki gizlemek olmaz bu oyle bi dertki en siddetlisinden figan etmek olmaz.)                                                      “Ne beyan-i hale cu’ret ne figana takatim var.Ne reca yi vasla gayret ne firaha kudretim var.”                                                                 (Ne halimi anlatmaya nede bagirmaya takatim var.Ne kavusma istegine gayret ne ayriliga gucum var.)                           “Benim tek hîç kim zâr ü perişân olmasın yâ Rab Esîr-i derd-i aşk u dâğ-ı hicrân olmasın yâ Rab…”                                                           (Ey Rabbim! Hiç kimse benim gibi inlemesin ve perişan olmasın. Aşk derdinin ve ayrılık yarasının esiri olmasın


Kaynak: Osmanlica/Farsça Güzel sözler ve anlamları |

Paylaş:

Leave A Reply

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.