Anasayfa » Anlamlı sözler » Övünmek ile ilgili Ayetler ve Hadisler

Övünmek ile ilgili Ayetler ve Hadisler

Övünmek ile ilgili Kuranda Geçen Ayetler ve Hadisler

Kendinizi (övüp övüp) temize çıkarmayın. Allah, kimin takvâ sahibi olduğunu çok iyi bilir. Necm sûresi (53), 32

Kendinle övünmek ile ilgili ayet
Övünmek ile ilgili Necm Suresi

Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara cezâ vardır. İşte acıklı azâb bunlaradır. Şûrâ sûresi (42), 42

1593. Iyâz İbni Hımâr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ bana:
Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki, hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç bir kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti.” Müslim, Cennet 64. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 40; İbni Mâce, Zühd 16

Peygamber (s.a.v.): “Yazık sana! (sanki) Sen, arkadaşının boynunu kestin.” (Müslim, 8/227) buyurdu.

Peygamber (s.a.v.): “Andolsun ki siz onu (kibre sevk ederek) helâk ettiniz veya bu adamı sırtından bıçakladınız.” (Müslim, VIII/228) buyurdu.

Allah, kendini beğenip övüneni sevmez (Lokman suresi 18)

“Andolsun ki siz onu (kibre sevk ederek) helâk ettiniz veya bu adamı sırtından bıçakladınız.” (Müslim, VIII/228)

“Meddahların suratına toprak serpiniz.” (Feyzü’l-Kadir, 1/182)

Karşılıklı övüşmelerden sakınınız. Zira bu, hiç şüphesiz, (birbirini) boğazlamaktır.” (İbn Mace, Edeb, 36)

Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır.(İbni Mace)

Din işlerine, insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider.Deylemi

Övünmek ile ilgili lokman Suresi
Allah kendini beğenip övüneni sevmez lokman Suresi 18

Cennetin ebedi nimetlerini isteyen, övülmekten hoşlanmasın.Deylemi

Ecdadı ile övünen kötü kimse, rahmet-i ilahiden uzak, Cehennem odunudur.Tirmizi

Âlimlere övünmek, sefihlerle mücadele etmek maksadıyla ilim tahsil etmeyin! Toplantılarda ilimle üstünlük taslamayın!
Böyle yapanın gideceği yer, Cehennemdir Cehennem. İbni Mace

Yorum yapın