Bilgi Formu
0
Yasama Nedir ?

Tanımı.- 1982 Anayasasının 7’nci maddesi, “yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” demektedir. Ancak Anayasa,…

1 683 684 685 686 687 705