Panel Nedir, Panel Özellikleri Nelerdir?

Panel Nedir, Panel Özellikleri Nelerdir?

28 Nisan 2021 0 Yazar: Mernuş Dündar

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan bir konuşmacı grubunun bir başkan yönetiminde ve topluluk karşısında bilimsel, sosyal, politik vs. bir konuyu tartışması olan panel. hakkında bilgi vereceğiz. Peki panel nedir, panel özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Panel Özellikleri Nelerdir?

Panel Nedir?

Panel, belirlenmiş bir konunun dinleyicilerin önünde birkaç kişi tarafından söyleşi havası içerisinde tartışılmasına denir. Başka bir deyişle bilim, siyaset vb. gibi konularda uzman insanların dinleyicilerin önünde bilgi ve görüşlerini ifade ettiği sonra da dinleyicilerin bu konu hakkında soru sorarak konuşmaya katılmasına “panel” denir. Panel, kelime anlamı olarak İngilizcede bölüm, parça anlamına terim anlamı olarak da toplantının konuşmacılar ve dinleyiciler olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade etmektedir.

Panelde konuşmacılar konuşmalarını halk karşısında yapmasından dolayı bu sözlü anlatım türü halkımızın dilinde “açık oturum” diye adlandırılmıştır. Toplum sorunlarının en çok dile geldiği toplantılar panellerdir. Hatta radyo ve televizyonda toplum sorunları hakkında yapılan toplantılar panel şeklinde gerçekleştirilir.

Panelde başkan konuyu belirler ve sonrasında dinleyicilere konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgiler verildikten sonra da konuşmacılara sıra ile sorular yöneltilir. Konuşmalarda eleştiri hakimdir ama suçlayıcı, kırıcı, yerici ve kendini beğenmişlik davranışlarına girilmez.

Bir grup insan tarafından aralarında gerçekleştirdiği tartışma olan panel geniş bir salonda ve izleyiciler önünde yapılır. Konu daha önceden belirlenmiş olur. Panel başkanı toplantının sorunsuz olarak devam etmesi için çaba gösterir. Panellerde konuşmacı sayısının 6 dan fazla olmamasına özen gösterilir. Tartışma ve konuşmacıların konuşmalarını uzatması başkan tarafından tatlı bil dil ile önlenmelidir.

Panel Özellikleri Nelerdir?

 • Paneli bir başkan yönetir.
 • Tartışmacı üyelerin sayısı en az 3, en fazla 6 olabilir. Bunların her biri ayrı bir meslek kolundan seçilmelidir. Böylece konunun belli bir çerçeve içinde sıkışıp kalması önlenmiş olur. Konu değişik yönlerden işlenir.
 • Panel tartışmaları küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluluğu önünde, mikrofonsuz olarak yapılır.
 • Panel başkanı ortada olmak üzere, üyeler bir masa etrafında otururlar.
 • Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler.
 • Panel başkanı, önce tartışmacı üyeleri dinleyenlere tanıtır. Ele alınan konunun anahatlarını ortaya koyar. Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını açıklar.
 • Panel resmiyetten uzak samimî bir sohbet havası içinde sürdürülür.
 • Başkan, konuşmaların sırasını ve süresini düzenler. Açıklanması gereken konularla ilgili sorular sorar.
 • Panelin sonunda, dinleyiciler, panel üyelerine soru sorma imkânına sahiptirler.
 • Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse tartışma forum halini alır.

Panel Özellikleri Nelerdir?

Panel Başkanının Özellikleri Nelerdir?

 • Ele alınan konu her neyse Panel başkanı, ana hatlarını ve konunun genel seyrine dikkat çekecek anahtar ve ipuclarını ortaya koyarak panel konuşma-tartışma serüvenini başlatıcı bilgiler sunar.
 • Panel başkanı öncelikli olarak panel üyelerini dinleyicilere tanıtarak panel aşamalarını daha sistematik bir hal almasını sağlar.
 • Panel başkanı konuşmacılara rahat bir konuşma imkanı sağlayarak onların daha sağlıklı bir tartışma ortamında olmalarına ve fikir beyanında bulunmalarına fırsat tanımaktadır.
 • Panel başkanı konuşmaların seyrini, sırasını ve ana hatlarını belirleyerek tartışmanın süreç içindeki geldiği noktaya dikkat çeker; açıklanması gereken her yerde sorular sorarak panelin etkili ve kaliteli bir şekilde tartışma odaklı sunuş halini alması için çaba sarf eder.
 • Panel başkanı tartışma sırasında ve konunun yöneldiği yol bakımından sonuca doğru panelin bitişinde konuyu derleyip düzene sokmakla görevlidir.
 • Panel başkanı; Panelin sonunda forum yapılıp yapılmayacağı konusunda fikirde bulunur.

Panel Özellikleri Nelerdir?

Performans/Proje Ödevleri;

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •