Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Hadis’i Şerifleri

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Hadis’i Şerifleri

18 Ekim 2016 0 Yazar: Cokiyiabi

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hadis’leri…

İnsanda bir organ vardır.Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! o,kalptir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Hadis’i Şerifleri.

Hadis: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) e ait sözler, fiiller yani hareket ve davranışlar, tekrirler ve ona ait sıfatlardır. Diğer bir tabir ile sünnet ile eş anlamlıdır.
Hadisin Önemi: Hadisler ; bize Kur’anı açıklar, ibadetlerin yapılış şekillerin açıklar,Fıkhın (İslam hukukunun) Kur’andan sonra en önemli ana kaynağıdır. Kur’an-ı Kerimde olmayan dini hükümleri ortaya koyar, İslam modelini oluşturur.

 • Siz ne haldeyseniz,başınıza o halde insanlar getirilir.(Hadis-i Şerif)
 • Kişi dostunun yolundadır.O halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye iyi dikkat etsin.(Hadis-i Şerif)
 • Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o, Cennet hazinesidir.(Hadis-i Şerif)
 • Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.
 • Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allah’ü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz! (Hadis-i Şerif)
 • İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir.(Hadis-i Şerif)
 • Beş günah vardır ki, keffâreti yoktur.Bunlar; Allâh’a şerik koşmak,bi-gayri hakkın adam öldürmak,mümine bühtan ve iftira etmek, muharebe günü kaçmak ve yalan yere yemin ile hakkı iptal etmek.(Hadis-i Şerif)
 • Farz ibadetlerinden sonra Allâh yanında amellerin en sevgilisi (rızâsına muvâfık olanı) , müslümanın kalbine sevinç koymaktır.(Hadis-i Şerif)
 • Mazlumun bedduâsından sakın.Çünkü,onun duâsıyla Allah arasında (kabûlünde mani) bir perde yoktur.(Hadis-i Şerif)
 • Akılca en mükemmeliniz, Allah’tan en çok korkanınızdır. (Hadis-i Şerif)
 • Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir.Bir kuluna da şe dilediği vakit fakirliği iki gözünün önüne getirir.(Hadis-i Şerif)
 • Gizli ve âşikâr her işinde,Allah’dan korkmayı tavsiye ederim..(Hadis-i Şerif)
 • Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.(Hadis-i Şerif)
 • Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.(Hadis-i Şerif)
 • Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah’a çok hamdedenlerdir.(Hadis-i Şerif)
 • Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır.(Hadis-i Şerif)
 • Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir.(Hadis-i Şerif)
 • Her kim Ramazan’ı tutar, sonra da ona Şevval’den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.(Hadis-i Şerif)
 • Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.(Hadis-i Şerif)
 • Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.(Hadis-i Şerif)
 • Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan, Alah’ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin, çok ecir alın.(Hadis-i Şerif)
 • Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.(Hadis-i Şerif)
 • Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.(Hadis-i Şerif)
 • Kim, insanların dînî işlerinde Allah’ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.(Hadis-i Şerif)
 • Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez! (Hadis-i Şerif)
 • Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.(Hadis-i Şerif)
 • Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.(Hadis-i Şerif)
 • Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.(Hadis-i Şerif)
 • Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.
 • Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.(Hadis-i Şerif)
 • Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur.
 • Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr’a buğzetmesin.(Hadis-i Şerif)
 • Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.
 • Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.(Hadis-i Şerif)
 • Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır.(Hadis-i Şerif)
 • Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.(Hadis-i Şerif)
 • Ümmetimden bir grup insan Kur’an’ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.(Hadis-i Şerif)
 • Veyl, cehennemde bir vadidir. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.(Hadis-i Şerif)
 • Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.(Hadis-i Şerif)
 • Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.(Hadis-i Şerif)
 • Mü’min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır.(Hadis-i Şerif)
 • Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.(Hadis-i Şerif)
 • Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.(Hadis-i Şerif)
 • Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!(Hadis-i Şerif)
 • Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir.(Hadis-i Şerif)
 • Her namazın arkasında Âyetü’l Kürsî ‘yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).(Hadis-i Şerif)
 • Îmân’ın efdali; nerede olursan Allah’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.(Hadis-i Şerif)
 • Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.(Hadis-i Şerif)
 • Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir.(Hadis-i Şerif)
 • Pişmanlık, tövbedir.(Hadis-i Şerif)
 • Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir: Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.(Hadis-i Şerif)
 • Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır.(Hadis-i Şerif)
 • Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir.(Hadis-i Şerif)
 • Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder. (Hadis-i Şerif)
 • Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir.(Hadis-i Şerif)
 • Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.
 • Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.(Hadis-i Şerif)
 • Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.(Hadis-i Şerif)
 • Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona.(Hadis-i Şerif)
 • Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur.(Hadis-i Şerif)
 • Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır.(Hadis-i Şerif)
 • Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır.(Hadis-i Şerif)
 • Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez.(Hadis-i Şerif)
 • Duâ ibâdetin ta kendisidir.(Hadis-i Şerif)
 • Her ki mAllah’a itâat etmemeye yemin ederse, Allah’a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah’a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)(Hadis-i Şerif)
 • Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin.(Hadis-i Şerif)
 • Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü’mindir.(Hadis-i Şerif)
 • Kıyamet yaklaştı, halbuki insanların dünyâya karşı ancak hırsları artıyor. Dünyâ, ancak onların (Cenâb-ı Hakk’a) uzaklıklarını ziyâdeleştirir.(Hadis-i Şerif)
 • Üç nevi insana merhamet edin: Bir kavmin fakir düşmüş zenginine, zelîl olmuş azîzine ve bir de ahmakların ve câhillerin oyuncağı olmuş âlime!(Hadis-i Şerif)
 • Kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanırsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanır; kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da onun kavuşmasından hoşlanmaz.(Hadis-i Şerif)
 • Dünyâdan yüz çevirmek, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyâya tama’ etmek ise keder ve hüznü uzun kılar.(Hadis-i Şerif)
 • Kim, îmânın tadını bulmayı severse, sevdiğini sâdece Allah için sevsin!(Hadis-i Şerif)
 • Hayânın hepsi hayırlıdır.(Hadis-i Şerif)
 • İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.(Hadis-i Şerif)
 • Allah’ü Teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol! (Hadis-i Şerif)
 • Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.(Hadis-i Şerif)
 • Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmaya başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim.(Hadis-i Şerif)

Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar. (Hadis-i Şerif)

peygamber-efendimizin-hadisleri peygamber-efendimizi-hadisi-seriflerihz-muhammed-s-a-v-hadisler hadisi-serif hadis

hz-muhammed-efendimizin-hadislerihz-muhammed-s-a-v-kadinlarla-ilgili-hadisler

Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz’in Hadis’i Şerifleri

 

Spread the love
 • 1
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares